Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz sloužil 15. 11. děkovnou mši svatou k 20. výročí založení Charitního střediska Michala Magoneho v Ostravě-Dubině.

Mše svaté a následného programu se zúčastnilo téměř sto lidí. „Domácí“, tj. pracovníci nízkoprahového zařízení a děti, které je navštěvují, srdečně příchozí vítali a směrovali je do centrální herny, kde se oslavy konaly. Poděkovat za jeho vznik a rozvíjející se práci přišli zakladatelé projektu, zástupci statutárního města Ostravy, ředitel Charity Ostrava Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity ČR Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a přátelé střediska, kteří jsou spjati s jeho vznikem, růstem i současnou činností.

Při promluvě biskup František Václav hovořil k dětem a připomínal jim Michala Magone. Nejdříve se s úsměvem ptal vedoucího střediska Jiřího Hořínka, zda děti, které do střediska chodí, zlobí. Po odpovědi ‚Hodně si hrají‘, pokračoval: „Když si zde hrajete, má to druhý rozměr, nezlobíte, nenadáváte si, neperete se a někdy si připomeňte i kluka, jehož jméno toto středisko nese. Kluka, který byl rváč a nikoho nenechal na pokoji. Pak poznal Dona Boska a z rošťáka se stal člověkem, který i když zemřel mladý, je pro mnohé příkladem.“

Program, který si v krátké době sestavila a odzpívala děvčata ze střediska, pokračoval prohlídkou prostor. Při ní zaznívaly od vedoucího střediska a pamětníků vzpomínky na nelehké a dobrodružné začátky střediska.

Dnes nízkoprahový klub navštěvuje 30 až 50 dětí denně, které zde najdou – tak jako Michal Magone u Dona Bosca – pomoc v kvalitnějším prožívání volného času a vlastního života, v nalezení správné hodnotové orientace, ale hlavně cítí, že jsou zde přijímáni a že je tu mají rádi. V druhé části budovy je od roku 2007 poskytovaná sociální služba Krizové pomoci.

Foto: Ing. Dalibor Kraut

Další fotografie z události naleznete ve fotogalerii v sekci "Publicita".

Pin It