MariaHilfFotoMaria Hilf - Poutní místo Maria Hilf bude v sobotu 9. 5. patřit rodinám. Z celé diecéze se přijedou v předvečer svátku matek modlit rodiny s dětmi a prosit o ochranu Pannu Marii Pomocnou, která je uctívána na poutním místě v lesích u Zlatých Hor. Mše svatá, kterou bude celebrovat biskup František Václav Lobkowicz, začíná v 15.00 hodin.

Program pouti má v letošním roce na starost Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. a děkanát Opava. Rodiny se mohou vydat na poutní místo již o hodinu dříve než začíná mše svatá. Ve 14.00 hodin začíná program Centra pro rodinu, který bude zaměřený i na nejmladší poutníčky.

Kdo se rozhodne putování umocnit modlitbou křížové cesty, má možnost se připojit k procesí, které vyjde ze Zlatých Hor od areálu Bohemy. Pobožnost křížové cesty začíná ve 12.00 hodin. K poutnímu místu se putuje po jednotlivých zastaveních. Trasa je dlouhá 4 km.

Pin It