hostiarna30let4Bílá Voda – Kostel Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě u Javorníka byl po delší době opět plný. Staré dřevěné lavice s vyrytými jmény gymnazistů z dob, kdy zde vyučovali ještě piaristé, zaplnili hosté oslav 30. výročí hostiárny. Děkovnou bohoslužbu sloužil biskup František Václav Lobkowicz.

hostiarna30letHistorie Bílé Vody, malé vísky obklopené ze tří světových stran hranicí s Polskem, je plná dějinných zvratů. V 1. polovině 18. století zde piaristé postavili barokní kostel s klášterem, kde sídlila studentská kolej. Prohraná válka s Pruskem připravila císařovnu Marii Terezii o Slezsko a Kladsko, které s lokalitou těsně sousedí. Bílá Voda se tak rázem ocitla na hranici, kde zůstala dodnes. Sousední obec Paczków leží hned za klášterní zdí, kde dnes sídlí Institut Krista Velekněze. Také část kostela se nachází již za „čárou“.

Právě na toto místo, odkud nebylo kam jít a jediná přístupová cesta se dala snadno hlídat, soustředila komunistická moc řádové sestry vyhnané z  klášterů z různých míst Československa. Od 50. let zde bylo internováno okolo 1000 řeholnic. Na místním hřibově, který byl vyhlášen národní kulturní památkou, jich odpočívá 700. Řada sester pocházela ze Slovenska. Byli mezi nimi i první zaměstnanci hostiárny, kterou v dubnu roku 1985 otevřela v nově postavené budově Česká katolická charita.

hostiarna30let2Nové prostory a stroj na výrobu oplatkových plátů, který se podařilo koupit v tehdejším západním Německu, požehnal apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Vrana. Modré vincentky se věnovaly výrobě hostií až do září roku 1994, kdy se vrátily do svého původního kláštera na Slovensku. V hostiárně je vystřídaly sestry premonstrátky, které se z Bílé Vody stěhovaly v roce 2001. Od té doby provoz hostiárny zajišťují civilní zaměstnanci.

Biskup František Václav Lobkowicz práci na pečení eucharistického chleba nazval práci knížecí. „Chléb ke mši svaté vlastnoručně pekl již svatý Václav,“ uvedl biskup a vyzval zaměstnance hostiárny, aby při výrobě hostií mysleli také na ty, kdo je budou jako eucharistii přijímat. Práce v hostiárně, která se věnuje také pečení lázeňských oplatků, má dnes dvacet lidí z Bílé Vody a okolních obcí. Zájem o oplatky z Bílé Vody je tak velký, že lidé pracují na tři směny. I přes rozšířený dovoz hostií z Polska, se v Bílé Vodě ročně upeče 20 milionů hostií. Za třicet let existence hostiárny jich do svatostánků putovalo nepředstavitelných 750 milionů kusů.

hostiarna30let5Jak se hostie vyrábí, si přišly v den výročí oslav prohlédnou desítky zvědavců. Mezi nimi byly i řádové sestry, které zde ještě v roce 2001 hostie samy pekly. Sestry a rodné sestřenice Irena a Agata dnes žijí v klášteře premonstrátek ve Vrbové u Pieštan. „Přijely jsme Pánu Bohu děkovat, chválit jej, prosit i odprošovat,“ uvedly sestry. Do Bílé Vody se přijely podívat také řeholnice z Congregacio Jesu, které jsou rovněž odbornice na výrobu hostií. Jejich hostiárna v Prešově zásobuje 70 % slovenských farností. Také v jejich hostiárně používají automat na pečení oplatkových plátů, z nichž se vykrajují kulaté hostie. „Naše stroje jsou o trochu hlučnější, než tento,“ uvedly řeholnice, které dodnes pracují také na ručních elektrických pekárenských kleštích. V Bílé Vodě je v provozu také jeden exemplář.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Pin It