PKanaOstrava – Dlouholetý farář z Mořkova u Nového Jičína P. Ing. Jan František Káňa, O.Preaem., zemřel v úterý 28. 4. ve Šternberku. Ke svému Stvořiteli byl povolán po delší nemoci ve věku 77 let. Poslední rok svého života prožil v komunitě premonstrátů na Svatém Kopečku u Olomouce. Pohřeb zesnulého kněze bude ve středu 6. 5. ve 14.00 hodin v Čeladné.

P. Ing. Jan František Káňa, O. Praem. se narodil 12. 8. 1937 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Do premonstrátského řádu vstoupil 10. 9. 1973, kněžské svěcení přijal 22. 6. 1974 v Olomouci. Až do roku 1990 vykonával civilní zaměstnání, od 1. 9. 1990 byl pak farářem v Mořkově a od 15. 11. 1991 i administrátorem excurrendo v Životicích u Nového Jičína. Poslední rok svého života strávil na Svatém Kopečku u Olomouce.

Rozloučení s naším bratrem proběhne ve středu 6. 5. 2015 při mši svaté ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Po ní bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Reqiescat in pace!

Opat a bratři ze Strahova, biskup a kněží ostravsko-opavské diecéze, bratr Ivan a sestra Marie

Pin It