MinistrantskyDenOlomouc - Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci srdečně zvou všechny ministranty z Ostravsko – Opavské diecéze na tradiční Ministrantský den, který se uskuteční v pátek 1. května 2015 v Olomouci. Tématem letošního setkání je verš z Mt 4,19: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Program začíná v 8.45 hodinve skupinkách, v 10.00 hodin začne mše svatá v kostele sv. Michala, kterou bude celebrovat biskup František Václav Lobkowicz. V 11.25 hodin začne velká hra. Předpokládané ukončení je v 16.00. Pro více informací a přihlašování se na : www.knezskyseminar.cz .

Na setkání s ministranty a ministrantky z ostravsko-opavské diecéze se těší bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře.

Pin It