caritasOstrava - Díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce se v Charitním středisku Michala Magone uskutečnil projekt s názvem „Bezpečné místo pro děti a mládež“. Mladí lidé mohou díky projektu využívat rozšířené nabídky programů nízkoprahového centra, jehož budova je nyní také technicky zmodernizovaná.  Grant ve výši 1,24 mil. Kč na podporu sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež poskytlo Švýcarsko Charitě Ostrava v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Nadací Partnerství.

Aktivity dvouletého projektu skončily v březnu 2015. „Díky poskytnuté podpoře v Charitním středisku Michala Magone - nízkoprahovém centru pro ohrožené děti a mládež nabízíme rozšířené klubové aktivity a intenzivnější sociální práci, moderní interaktivní hry a dovybavenou hudební zkušebnu. Zastaralá budova centra je zásadně technicky zmodernizovaná díky výměně všech oken a zateplení objektu, což přinese do budoucna úsporu provozních nákladů na poskytovanou službu“ vyjmenovává naplněné cíle projektu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

 

Technicky zastaralá budova Charitního střediska Michala Magone, která původně v 70. letech sloužila jako šatna pro dělníky při výstavbě ostravského sídliště Dubina a následně jako zdravotní středisko, nabízí programy pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy od roku 1996. „V Charitním středisku Michala Magone vytváříme bezpečné prostředí pro setkávání mladých lidí s kamarády a vrstevníky. Centrum denně využívá 40 – 60 uživatelů služby. Nabízíme aktivity pro smysluplné prožívání volného času neorganizovaným dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let. Mnohé z nich trpí citovou a hmotnou nouzí, jsou v kontaktu s kriminalitou, zneužíváním návykových látek, sexuálním zneužíváním, násilím na ulicích, záškoláctvím atd. Klientům služby poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivých životních situací,“ přibližuje hlavní poslání služby její vedoucí Jiří Hořínek. Přicházející mladí lidé jsou obvykle v obtížné životní situaci, májí narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, nebo jsou ovlivněni nízkou sociální a životní úrovní.

 

Děkujeme za poskytnutou finanční podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Nadací Partnerství ve výši 1 240 602 Kč na podporu ohrožených dětí a mládeže.

Charita Ostrava se na celkové částce projektu 1 416 847 Kč spolupodílí deseti procenty. Charitní středisko Michala Magone můžete podpořit zasláním zprávy ve tvaru DMS MAGONE na číslo 87 777.   Cena jedné DMS je 30,- Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež obdrží 28,50 Kč. Získané finanční prostředky budou v rámci povolené veřejné sbírky použity na dofinancování rekonstrukce Charitního střediska Michala Magone. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Ing. Dalibor Kraut, Charita Ostrava

web: www.ostrava.charita.cz

Pin It