banOstrava – Čtrnáct zažloutlých, ale dobře zachovalých a čitelných listin obsahoval zkorodovaný kovový tubus, který se ve čtvrtek 9. 4. podařilo najít při opravě ostravské katedrály. Měděná báň jižní věže skrývala odkaz zakladatelů kostela téměř 127 let. Zástupci farnosti Moravská Ostrava, biskupství a ostravského archivu představili obsah schránky novinářům v pátek 10. 4. Události přihlížel ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

ban2Vyjmutí a rozbalení listin se ujala ředitelka Archivu města Ostravy PhDr. Blažena Przybylová, která v bílých rukavičkách opatrně nahlížela do listin z konce 19. století. Česky psané listiny byly datovány dnem 16. 9. 1888, tedy z doby, kdy byl kostel dostavěn a začal sloužit veřejnosti. Archiválie popisují okolnosti stavby kostela, který reagoval na rostoucí počet obyvatel města, které bylo centrem rozvíjejících se ostravsko-karvinských černouhelných revírů. Významný vliv na rozhodnutí o výstavbě velkého kostela v centru města měl nárůst studentů okolních škol. „Hned po otevření zdejší vyšší reálky pocitěna nutnost kostela školního. Ježto vzrostla farní obec roku 1863 ze 6000 na 23 000 katolíků roku 1888, a ježto školní dítky při nedělní bohoslužbě místa nenacházely,“ píše se v dokumentu.

Listiny dokumentují počet obyvatel centra dnešního krajského města. „V Moravské Ostravě žije 16500 obyvatel, z toho 15 116 katolíků, 496 protestantů a 924 izraelitů,“ přečetla ze záznamu archivářka Blažena Przybylová. V listinách je přesně uvedeno, že v centrální Ostravě na konci 19. století žilo 6500 obyvatel hlásících se k německé národnosti a 10 tisíc občanů patřilo k některému ze slovanských národů Rakousko-Uherské monarchie.

ban3Dobové listiny obsahují také informace o praktickém životě v roce 1888. Seznam základních potravin s tržními cenami dnešní generaci dokládá tehdejší hodnotu pšenice, žita, fazolí, hrachu nebo brambor. „Hektolitr pšenice 6 zlatých, 20 krejcarů, žita 4 zlaté, 48 krejcarů a brambor 2 zlaté, 50 krejcarů. Metrický cent sena stál 3 zlaté, 20 krejcarů,“ vyčetla z dokumentu ředitelka ostravského archivu.

 

FOTO: Pavel Siuda

Eubanner

Pin It