Ostrava – Dopis adresovaný nemocným napsal biskup František Václav Lobkowicz. V textu, který je aktuálně zaměřen na postní dobu a Velikonoce, biskup přirovnává utrpení nemocných k Ježíšově křížové cestě. Nemocní mu svým nesením bolestí pomáhají nést kříž tak jako Šimon Cyrenský.

Drazí Vy všichni, kteří jste kvůli nemoci upoutáni na lůžko anebo Vám už nohy neslouží tak, abyste mohli dojít do společenství Vaší farnosti do Vašeho kostela, abyste všichni mohli společně prožívat veliký dar Eucharistie. Chci Vás ujistit, že i přes Vaši tělesnou slabost stále patříte do společenství tajemného Těla Kristova. Možná vzpomínáte, že jsem Vám v adventu psal něco o pokladech, které církev ve Vás má. Hodnota Vašich bolestí a utrpení se počítá. Také jsem se zmiňoval o roce Zasvěceného života. Je to stálé téma a stálá výzva i pro Vás, abyste své utrpení obětovali za nová kněžská a duchovní povolání. Chci ale upozornit na jeden fakt: zasvěcený život znamená, že se člověk rozhoduje k následování Krista a dává mu vše, co může. Chce se vlastně s Pánem sjednotit už na tomto světě. A právě v té souvislosti si uvědomuji, že i každý nemocný má možnost se sjednotit s Kristem v Jeho utrpení. Asi se nevypravíte do kostela na pobožnost Křížové cesty, ale nic přece nebrání, abyste tuto cestu utrpení Pána rozjímali doma a tím vlastně také nabízeli i své utrpení, které má svůj hluboký význam. Ježíš trpěl pro nás a pro naši spásu. Já se mohu i ve své samotě stát jakoby Šimonem Cyrenským, který Pánu v díle záchrany světa pomáhá. A že ta záchrana světa má dnes zcela konkrétní podobu, stačí se podívat na zprávy a vidíme, kolik nenávisti mezi lidmi panuje. Aby se tato zloba překonala, je nutná nekonečná láska Boží, která je schopná skrze utrpení Pána veškeré zlo překonat. A tak zasvěťme i svůj život, poznamenaný utrpením nemoci, Pánu a nabídněme Mu svou spolupráci. On sám nám bude v tom pomáhat, protože skrze Eucharistii máme účast na Jeho životě, na Jeho slávě, ale také na Jeho utrpení. Moc Vás prosím o modlitby za mír a pokoj ve světě, modlete se za Svatého otce, a když tam zbude malá skulinka pro modlitbu za mě, budu moc rád.

Požehnaný svatopostní čas i pravou velikonoční radost přeje a ze srdce žehná

+ František V. Lobkowicz

Celý text dopisu, kde je také zamyšlení ředitele televize Noe P. Leoš Ryšky SDB a další texty k rozjímání naleznete v sekci ke stažení.

Pin It