Ostrava - Na výzvu otce biskupa Františka byl o víkendu 13. – 14. března v každém děkanátu naší diecéze otevřen, buď po celou noc, nebo v omezeném čase, alespoň jeden kostel. Celkem se v naší diecézi k výzvě připojilo více jak dvacet kostelů. Ve Vidnavě pokračují po celý rok akcí 3 hodiny pro Pána! Mnohé farnosti kromě vystavení eucharistie a možnosti přijetí svátosti smíření zahájily celonoční bdění mší svatou.

V kostele sv. Josefa v Ostravě (Don Bosco) připravili také duchovní obnovu a křížové cesty. Ve Fulneku se konal večer chval a noční adorace mládeže za přítomnosti asi čtyřiceti lidí. Zajímavá byla adorace patnácti mužů v brzkých ranních hodinách. V Krnově, i přes poměrně malý zájem, se v kostele vždy pár lidí modlilo. Největší zájem byl o adoraci. Do kostela ve Frýdku přicházeli kromě místních také lidé z jiných farností, zájem byl ale spíše průměrný. V Ludgeřovicích se akce sešla s farní „víkendovkou“ pro děti, ale i tak se po celou dobu lidé přicházeli modlit. Do kostela v Hati přišlo na mši svatou a bdění s přímluvnými modlitbami asi sto lidí. Zájem byl i o adoraci. V Karviné-Fryštátu se akce 24 hodin pro Pána zúčastnila většina farnosti karvinského děkanátu se svými kněžími, odhadem to bylo asi 800 lidí. Největší zájem byl o adorační pobožnosti připravené a vedené jednotlivými farními společenstvími. Noční čas od 0:00 do 6:00 hodin byl vyhrazen jen k tiché osobní modlitbě, příp. zpovědi či rozhovoru s knězem, tato možnost byla po celou dobu trvání akce. V noci se jednalo spíše o jednotlivce, kteří přišli do kostela.

Inspirace z Vidnavy

V pohraniční farnosti Vidnava byla vystavena Nejsvětější svátost v kostele sv. Kateřiny téměř po celý pátek. Farníci si u ní rozdělili stráž, prožili společně mši svatou, a protože tento den byl pro jejich farnost velkým požehnáním a milostí, otec děkan vyhlásil, že jedenkrát do měsíce v pátek od 15:00 do 18:00 hod. budou prožívat 3 hodiny pro Pána inspirované papežem Františkem a rokem eucharistie. Začínají v pátek 27. 3. 2015.  

 

Pin It