Ostrava - V neděli Božího Milosrdenství ve farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívozu byla v 17.00 hodin sloužena mše svatá za prezidenta Polska Lecha Kaczyńskiego, jeho ženu Marii a ostatní oběti tragédie z 10. 4. 2010 u Smolenska. Mši svatou koncelebroval společně s místním duchovním správce otcem Bogdanem Stępniem také bývalý generální vikář ostravsko-opasvké diecéze P. František Kufa, současný spirituál Charity Ostrava.

Mše svatá byla sloužena v polském jazyce, běžně se však v Přívoze slouží česky. „Vzhedem k tomu, že nebylo mnoho času na propagaci, sešla se v kostele malá skupinka Poláků, také farníci a známí,” uvedl otec Bogdan Stępień, který příšel do České republiky právě z Polska.

Pin It