monskliszČeský Těšín – Sedm desítek let kněžské služby oslavuje ve středu 31. 3. 2010 papežský prelát Mons. Miloslav Klisz. Čtyřiadevadesátiletý čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci a dlouholetý šéfredaktor Homiletických směrnic si výročí připomíná v nemocnici, kde se zotavuje po zlomenině kyčelního kloubu.  Popřát mu dnes přijel osobně ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Mons.  Miloslav Klisz se narodil 19. 2. 1916 v Orlové-Lutyni v Těšínském Slezsku, které svou církevní administrativou spadalo pod Vratislavskou arcidiecézi. Kněžské svěcení přijal Mons. Miloslav Klisz dne 31. 3. 1940 právě ve Vratislavi (Wroclav). V současné době žije v Charitním domě v Českém Těšíně, kde svou kněžskou službou slouží svým spolubydlícím.  U příležitosti životního i kněžského jubilea Mons. Klisze v Českém Těšíně navštívil redaktor ostravského studia Radia Proglas Antonín Žoneršík společně s knězem P. Liborem Botkem. Z bezmála tříhodinové vyprávění vznikl čtyřicetiminutový pořad věnovaný klíčovým životním událostem tohoto obdivuhodného kněze. Radio Proglas jej do svého vysílání zařazuje na Velký pátek 2. dubna 2010 v 10.30 hodin.

Osobnosti Mons. Miloslava Klisze si ve své bakalářské práci všímá také Beata Kempná. „Životní příběh kněze ve druhé pol. 20. století je diplomová bakalářská práce, která sleduje tzv. šedou zónu v katolické církvi na příkladě katolického kněze Mons. Miloslava Klisze a to v době čtyřiceti let vlády komunistické strany v Československu. K této šedé zóně příslušeli duchovní, kteří nebyli zbaveni státního souhlasu, nebyli uvězněni ani nekolaborovali s vládnoucím režimem. Tato práce negeneralizuje na základě jednoho konkrétního životního osudu, ale načrtává některé ze základních tvarů celkového obrazu katolické církve v době nesvobody. Život Mons. M. Klisze vykresluje základní tvary osudu kněze, který se setkal jak s nabídkou spolupráce, tak i s represí ze strany státních úřadů. Bylo mu nabídnuto členství v KSČ i slibná církevní kariéra, ale byl i povolán k mimořádnému vojenskému cvičení a několikrát z trestu přeložen do jiné farnosti. Přesto se po celý čas plně věnoval pastoraci a podílel se i na zavádění liturgické reformy podle II. vatikánského koncilu. Život mezi kolaborací a podzemní církví byl tedy možný,“ uvádí se v anotaci zveřejněné na internetovém serveru Theses.cz. Práce byla obhájena 25. 1. 2010 a autorce byl udělen titul Bc.

Pin It