Velehrad – Kněží a jáhni moravské církevní provincie zamířili na Velehrad, aby zde ve dnech 2. - 4. března prožili své tradiční setkání. Letošní program je zaměřen na Eucharistii v souvislosti s připravovaným podzimním Národním eucharistickým kongresem v Brně. Velehradského setkání se účastní také biskup František Václav Lobkowicz.

První přednášku na téma Eucharistické kongresy a vývoj eucharistické úcty mimo mši svatou pronese v pondělí 2. 3. odpoledne Dr. Jitka Jonová. O Eucharistii v Novém zákoně bude hovořit ThLic. Bedřich Horák. Na téma Eucharistie a kněžské služby bude v úterý 3. 3. hovořit prof. Antoni Reginek z Opolské university.

Účastníci setkání společně prožijí večerní mše svaté ve velehradské bazilice a bude pro ně připraven další duchovní program. Setkání kněží a jáhnů končí ve středu 4. 3. po modlitbě ranních chval.

Pin It