caritasOstrava - Praktické dovednosti pro život se budou moci naučit klienti startovacích bytů Charity Ostrava v nových tréninkových prostorech. Zázemí pro šicí dílnu, počítačovou učebnu nebo cvičnou kuchyňku ve středu 11. 2. V 10.00 hodin požehná biskup František Václav Lobkowicz.

Tréninkové prostory pro sociální služby Charitního střediska sv. Lucie vzniklo v suterénu ředitelství Charity Ostrava ve vilce na ulici Kořenského v Ostravě-Vítkovicích. Využívat ji budou lidé, kteří nyní bydlí v některém z 18 startovacích bytů. Dosud musely sociální pracovnice  klienty vzdělávat přímo v jejich bytech nebo ve své kanceláři. Nové zázemí výuku usnadní.

„Tréninkové prostory budou sloužit pro realizaci aktivit sociální rehabilitace uživatelů v rámci služby startovací byty. Jedná se o nácvik vaření, ručních prací, výtvarnou činnost, výuku práce na PC, kurzy a semináře zaměřené na finanční gramotnost, vstup na trh práce a další témata,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Peníze na přestavbu sklepních místností se podařilo získat z výnosu Tříkrálové sbírky v roce 2014 a 2015. Částkou půl milionu korun se na opravách podílelo také Biskupství ostravsko-opavské, které charitě peníze poskytlo z finančních náhrad za nevydaný církevní majetek. Na financování stavebních úprav a vybavení se podílela řada dalších subjektů a firem.

Charitní středisko sv. Lucie prostřednictvím služby startovacích bytů podporuje lidí, kteří prošli azylovými domy zejména Charity Ostrava, ať už jsou to maminky s dětmi nebo muži. Jedná se o uživatele služeb, kteří aktivně projevují snahu integrovat se zpět do běžného života ve společnosti. Služba startovací byty je součástí čtyř stupňové systematické pomoci Charity Ostrava pro lidi bez přístřeší. Jedná se o poslední stupeň, jehož hlavním cílem je pomoc a podpora při osamostatňování uživatelů, aby byli schopni zajistit si všechny své potřeby, včetně hospodaření s financemi a bydlení, vlastními silami.

Pin It