Ostrava - Stará Bělá - Také v tomto roce Zasvěceného života a čase přípravy na Národní eucharistický kongres nabízíme žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol možnost zapojit se do 4. ročníku Biblické olympiády, soutěže zaměřené na prohloubení znalostí Písma svatého (3. ročník proběhl v minulém roce s velkým úspěchem v Kravařích).  

Soutěž je vyhlášena pro tříčlenná družstva ve dvou kategoriích:

1. kategorie - pro žáky druhého stupně ZŠ, primy až kvarty osmiletých gymnázií a 2. kategorie pro studenty středních škol a gymnázii kterékoli školy nebo farnosti ostravsko-opavské diecéze.

 Soutěž proběhne 30. května 2015 v Katolickém domě ve farnosti Ostrava-Stará Bělá. Přihlašovat se jednotlivé týmy mohou až do 15. 5., ale již nyní se mohou začít připravovat, aby nenenchaly nic náhodě. Předmětem soutěže jsou dvě knihy Písma svatého (Ekumenický překlad): Evangelium podle Matouše a 1.-22. kap. z knihy Exodus.

 Soutěžící si předem přečtou a nastudují vybrané knihy Písma svatého a své znalosti prokážou v soutěži, kde budou písemně odpovídat na otázky v několika soutěžních kolech.

 Online přihlášení a bližší informace na www.biblickaolympiada.cz.

 Organizátory soutěže jsou kněží ostravsko-opavské diecézi: P. Mgr. Dobromil Zifčak, P. Mgr. Aleš Písařovic a P. ThLic Marek Kozák v spolupráci s farností Ostrava-Stará Bělá.

Plakátek zde: http://www.biblickaolympiada.cz/

Pin It