Ostrava – Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Prostředky darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou využity na podporu seniorů, lidí bez přístřeší, lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách, klientů mobilního hospice a přímou pomoc lidem v nouzi, kterým Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra nabízí sociální a zdravotní služby. Při loňské sbírce v roce 2014 shromáždili Ostravané na podporu potřebných lidí částku 1 474 273 Kč.

„Zásluhou Tříkrálové sbírky 2014 se nám podařilo zajišťovat provoz a udržovat kvalitu služeb mobilního hospice sv. Kryštofa nebo pečovatelské služby Matky Terezy. Hlavním záměrem loňské i letošní sbírky je financování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty, které budou sloužit lidem již od února 2015. Díky sbírce můžeme každoročně poskytovat také přímou humanitární pomoc lidem v nouzi formou potravin, drogerie, úvěrového jízdného atd.“ přibližuje využití shromážděných prostředků Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Na podporu Tříkrálové sbírky se uskuteční 9. 1. 2015 v 16.00 h Tříkrálová akademie v kostele Všech svatých v Ostravě-Hošťálkovicích. Pro tříkrálové koledníky je připraveno poděkování za pomoc ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem v Kině Vesmír.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníky budeme v Ostravě a přilehlých obcích potkávat do 14. ledna 2015, kdy se koledování uzavře. Celkem do ulic města vyjde přes tři sta tříkrálových skupinek, tedy okolo dvanáctiset dobrovolných koledníků. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, které jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

„Údaje na průkazce vedoucího se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě. V období Tříkrálové sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a získávají nelegálně prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou připraveni k prokázání totožnosti. Do Tříkrálové sbírky se mohou dárci zapojit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777.

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní Charity), 15 % podpoří projekty diecézních Charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky. Všem lidem, kteří se podílejí pomocí nebo darem na této krásné celorepublikové sbírkové akci na podporu lidí v nouzi, děkujeme!

Prostředky Tříkrálové sbírky 2015 budou využity pro projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy

3. Podpora lidí bez domova v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka

4. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy

5. Podpora seniorů a lidí bez domova - nákup materiálu pro aktivizační terapie

6. - 10. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci

11. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením

12. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova v charitním středisku sv. Lucie

13. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra

14. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra

Ing. Dalibor Kraut, Útvar pro vztahy s veřejností, CHARITA OSTRAVA

Pin It