pvidlakKobeřice - Všem spolubratrům v kněžské službě, ctihodným sestrám příbuzným a přátelům oznamujeme, že v pátek 12.března 2010 byl ve věku 83 let povolán do otcova domu P. Jan vidlák. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích 18. března 2010 při mši svaté v 15:00 hodin. Po mši svaté bude pochován do rodinného hrobu v Kobeřicích.

P. Jan Vidlák se narodil 28.listopadu 1926 v Kobeřících otci Janu a matce Aloisii, roz. Holečkové. Od 1.října 1968 do června 1973 studoval bohosloví na CM bohoslovecké fakultě v Praze s pobočkou v Olomouci. Dne 23. června 1973 byl v Olomouci biskupem PhDr. Josefem Vranou vysvěcen na  kněze. 1. srpna nastoupil jako kooperátor v Ostravě-Porubě. K 1. září 1978 byl ustanoven administrátorem v Olomouci u sv. Michala. Od 1. července1985 byl přeložen jako administrátor do Hranic, exkur. Paršovice okr. Přerov. Od 1. dubna 1986 do 1. února 1990 byl ustanoven děkanem v děkanství Hranice. 1. února 1990 se stal administrátorem ve Strahovicích a exkur. ve Štěpánkovicích. Po úmrtí důstojného pána v sudické farnosti se stává k 8. prosinci 1994 exkur. administrátorem v Sudicích a Třebomi. V roce 2003 odešel na odpočinek do rodných Kobeřic.


Diecézni biskup Mons. František Václav Lobkowicz,

kněží ostravsko-opavské  diecéze, Kongregace Dcer Božské lásky a Zarnoucená rodina.

TĚLO ZEMŘE. TY VŠAK, PANNO MARIA, DEJ AŤ JE MI NEBE PŘÁNO, BŮH KÉŽ PŘIJME DUŠI MOU. AMEN.

Pin It