Velehrad – Setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie, které ve dnech od 8. do 10. 3. 2010 hostí moravský Velehrad, poctil svou návštěvou kardinál Giovanni Coppa. Vatikánský diplomat, který v letech 1990-1993 zastával post papežské nuncia v Československu a od roku 1993 do 2001 v samostatné České republice, přivezl na Velehrad pozdrav Svatého otce Benedikta XVI.

Vaše Eminence,

u příležitosti slavení kněžských dní na Velehradě na téma „Kněz – služebník evangelia, svátostí a lásky“, Svatý otec Benedikt XVI. se zájmem přijal zprávu o setkání kněží a jáhnů diecézí Moravy. Všechny účastníky upřímně zdraví a ze srdce přeje, aby toto setkání v rámci Kněžského roku probudilo ve všem kléru stále živější věrnost Nejvyššímu Veleknězi Kristu a štědřejší misionářské nasazení. S tímto úmyslem vyprošuje, na přímluvu Matky Boží, svatého faráře arského a svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, hojné Boží milosti. K tomu všem přítomným uděluje zvláštní Apoštolské požehnání.

Tarsicio kard. Bertone, státní sekretář

Ve Vatikánu dne 5. března 2010


Pin It