MariaHilPoutNarodu14Maria Hilf – Pouť národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor měla v sobotu 20. 9. již devatenácté pokračování. Poprvé se poutníci z České republiky, Polska a Německa na obnoveném poutním místě setkali v září roku 1996. Tentokrát termínu přálo také vlídné počasí. Na Maria Hilf se vypravilo okolo tří tisíc poutníků.

Mši svatou společně celebrovali tři biskupové. U oltáře se sešli arcibiskup z bavorského Bamberka dr. Ludwigem Schick, opolským biskup Andrzej Czaja a ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Věřící ze svých farností doprovodilo třicet duchovních. Tématem letošní poutní slavnosti se staly rodiny.

Hlavní kazatel, německý arcibiskup Ludwig Schick hovořil v homilii o nezastupitelné úloze úplných a spořádaných manželství podle Božího plánu, jako o celoživotním svazku jedné ženy a jednoho muže. „Zmínil se rovněž o mnohých krizových jevech, kterými manželství v současnosti procházejí a o cestách, které vedou ke spořádaným manželstvím. Dále promluvil o kletbě umělých potratů, které decimuji morálku lidské společnosti a způsobují utrpení mnoha matkám a rovněž naší nebeské Matce Marii, kterou zde uctíváme právě jako Ochránkyní života,“ zaznamenal slova německého biskupa účastník pouti Václav Dvořák z Jeseníku, který se před více než dvaceti lety zapojil do obnovy poutního místa.

MariaHilPoutNarodu14 AKaždoroční slavnost na Maria Hilf je rovněž setkáním lidí, kteří mají vřelý vztah k Panně Marii, která sbližuje národy. Poutní místo u Zlatých Hor je blízké věřícím z České republiky, Polska i Německa. Zůstává pevně zakořeněno v srdcích těch, kteří zde před 2. světovou válkou žili i těch, kteří do oblasti Sudet přišli v poválečném období. Proto se zde schází také duchovní představitelé těchto národů, čeští, němečtí i polští biskupové. „Scházíme se tady proto, aby příklad dobré spolupráce přivedl ke spolupráci všechny lidi dobré vůle, tak jak si to přeje papež František,“ připomněl moderátor pouti P. Piotr Tarlinski z Opole, který přítomné vyzval k přípravě na oslavu 20. výročí zavedení Pouti národů. „Na toto velké jubileum se musíme připravovat především modlitbou a dobrou vůlí ke spolupráci,“ dodal kněz.

„V závěru slavnosti mohli poutníci uctít relikvie sv. papeže Jana Pavla II. a řada  těch, kteří o toto požehnání přišli poprosit, byla téměř nekonečná,“ dodal Václav Dvořák. Ostatky papeže Jana Pavla II. byly na poutním místě instalovány před dvěma lety během Pouti národů. Tehdy společně s biskupem Lobkowiczem mši svatou sloužili opolský arcibiskup Alfons Nosol a kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem.

Pin It