MaticeSlezskaStěbořice – Budovu fary ve Stěbořicích na Opavsku zdobí od soboty 20. 9. pamětní deska se jménem P. Ludvíka Ochrana. Slavnostního odhalení památníku se zúčastnil ministr kultury České republiky Daniel Herman. Biskupství zastupoval generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David, který v místním kostele sloužil mši svatou.

Kdo to byl P. Ludvík Ochrana? Při hledání odpovědi musíme jít daleko do minulosti. Narodil se před 200 lety ve Francii při tažení rakouských vojsk proti Napoleonovi. Jeho matka doprovázela svého muže, který sloužil u rakouské armády. Po vysvěcení na kněze působil nejdříve v Komárově u Opavy a pak dalších 27 let ve Stěbořicích, kde je také na místním hřbitově pohřben. Do historie Opavy a Slezska se tento český vlastenec zapsal jako spoluzakladatel a první předseda Matice opavské, která stála u zrodu Matice slezské.

P. Ludvík Ochrana se velmi aktivně zapojoval do českého společenského života na celém Opavsku a jeho přínos oceňovali všichni jeho současníci. Před dvěma lety založili farníci ve Stěbořicích místní odbor Matice Slezské, který zde působil také za 1. republiky. „Chceme se soustředit především na lepší poznávání a propagaci našeho kraje na obou stranách řeky Opavy, na vydávání různých tiskových materiálů k našemu nářečí, pamětihodnostem, významným osobnostem, na pořádání různých setkání, přednášek, poznávacích výletů,“ dohodli se zakládající členové při první schůzi, která symbolicky zasedala právě na faře ve Stěbořicích, ve které žil zakladatel Matice Opavské P. Ludvík Ochrana.

Pin It