MariaHilfvlajkyMaria Hilf - Na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor proběhne v sobotu 20. 9. již po devatenácté Pouť národů. U jednoho oltáře se při mši sv. setkají v 11.15 biskupové tří zemí, a sice Ludwig Schick, arcibiskup z Bamberka, Andrzej Czaja, biskup opolský a František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský. Letošním tématem pouti je Láska - silou rodiny.

 Už po devatenácté se na poutním místě Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor sejdou věřící tří národů, které jsou historicky s místem spjaty – Češi, Němci a Poláci. Poutě se do zdejší původně dřevěné kaple a později zděného kostela konaly již v 17. stol., a to až do r. 1955, kdy komunistická moc jejich konání zakázala. Později byl kostel dokonce zbořen. Až po r. 1989 byl znovu postaven a tradice poutí byla obnovena. Poutní chrám je vyhledáván zvláště matkami v požehnnaném stavu a také místem modliteb za nenarozené děti. To díky události, jež se zde odehrála před více než 350 lety a jež dala poutnímu místu v podstatě vzniknout. Před blížícími se švédskými vojsky se sem za třicetileté války utekla roku 1647 místní těhotná žena. Její prosby o přímluvu Panny Marie byly vyslyšeny a ona porodila zdravého chlapce. Více o jeho historii zde: http://www.mariahilf.cz/MainPage_CZ.htm

 Program pouti:

10.00 Přivítání poutníků

10.10 Modlitba růžence

11.00 Loretánská litanie

11.15 Mše sv.  - J. Ex. Ludwig Schick, arcibiskup z Bamberka

                          J. Ex. Andrzej Czaja, biskup opolský

                          J. Ex. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko - opavský

Po mši sv. bude možnost uctění ostatků sv. Jana Pavla II.

14.30 Pobožnost ke cti Panny Marie

Možnost získání plnomocných odpustků.

Z Jeseníku pojede autobus od kostela v 8.30 hodin a zastavuje na všech obvyklých zastávkách. Autobus vyzvedne také u vlakového nádraží poutníky přijíždějící do Zlatých Hor vlakem.

 

Pin It