PetrovicePetrovice u Janova - Děkovnou mši svatou prožijí v sobotu 13. 9. společně farníci z Petrovic u Janova s německými rodáky, kteří v neděli završí 20. česko-německý týden na Krnovsku. Mši svatou bude od 15.00 hodin v opraveném kostele sv. Rocha sloužit generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

Při mši svaté zazní Mozartova Mše C dur „Orgelsolomesse“ v podání Hudebního sdružení Krnov a orchestru pod vedením Václava Mičky. Bohoslužba v Petrovicích završí opravy kostela, které probíhaly ve dvou etapách v roce 2012 a 2014. Finance na rekonstrukci kostela se podařilo získat z programu obnovy kulturních památek v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

Na jeho úspěšné realizaci se podíleli němečtí rodáci, kteří na opravu kostela přispěli částkou 80 tisíc korun. V kostele sv. Rocha budou u příležitosti oslav dokončení oprav vystaveny snímky z archivu německých rodáků. Po mši svaté čeká na přítomné pohoštění na obecním úřadě. Organizátoři připravili také program pro děti.

Mše svatá v kostele sv. Rocha završí pobyt německých rodáků, který tradičně na začátku září organizuje krajanské sdružení Heimatkreis Jägerndorf (Domovský okres Krnov). Zájezd mužů a žen, kteří v Krnově a dalších městech a obcích bývalých Sudet prožili své dětství, se letos uskutečnil již po dvacáté.

V průběhu let se do původně tzv. Německého týdne zapojilo také vedení města Krnova a později i radnice polských Hlubčic. Podobná aktivita, na které se podílejí němečtí rodáci, Češi a Poláci, nemá obdobu v žádném jiném městě v České republice, ani v Polsku.

Pin It