Poslední zprávy

Ostrava - Dvě kulatá výročí připadají na úterý 17. března: 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra a 30 let od jmenování Mons. Františka Václava Lobkowicze světícím biskupem pražským. Papež Jan Pavel II. v roce 1990 krátce před svou návštěvou Československa jmenoval do biskupské služby faráře farnosti Ostrava-Mariánské Hory. Spolu s ním byl pomocným biskupem pražské arcidiecéze jmenován farář Františkových Lázní a pozdější první biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský.

Diecéze -  Dnes, tj. 17. března, si připomínáme 400 let od mučednické smrti světce, jenž měl co do činění i s ostravsko-opavskou diecézí - sv. Janem Sarkandrem V křesťanských médiích se při té příležitosti určitě objeví nějaké články, stejně jako v květnu, kdy si připomeneme160 let od jeho beatifikace a 25 let od kanonizace. Proto nebudu psát jeho podrobný životopis (hlavní Sarkandrova životní data jsou jasná – narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově, zemřel na následky nelidského mučení 17. 3. 1620 v Olomouci), ale zaměřím se výhradně na ty úseky z jeho života, jež jsou nějakým způsobem spjaty s naší diecézí.

Ostrava - Vyhlášení omezení volného pohybu a další opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, se dotýká rovněž zpovědní služby v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Tato služba je nyní pozastavena. 

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Ostrava - Biskupství ostravsko-opavské reaguje na celostátní karanténu a nouzový stav vyhlášený vládou ČR z důvodu napadení země koronavirovou nákazou. Až do odvolání bude proto uzavřen vstup do turisty a výletníky hojně vyhledávané Obory Hukvaldy. S okamžitou platností se rovněž pozastavuje provoz ubytovacích zařízení - Penzion Johannes ve Staré Vsi u Rýmařova a Penzion u křížové cesty v Rudě u Rýmařova. 

Ostrava - V rámci mimořádných opatření a nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v důsledku šíření nákazy nebezpečného koronaviru, se veřejnosti uzavírá až do pondělí 23. března rovněž budova biskupství v Ostravě. Pokud vaše návštěva není na biskupství nezbytně nutná, prosíme, abyste ji odložili. 

Jablunkov - Před prázdnými kostelními lavicemi celebrují nedělní mše svaté kněží na různých místech v celé České republice i na dalších místech světa zasažených koronavirovou pandemií. Mimořádnou a zcela bezprecedentní situaci na některých místech řeší pomocí moderní techniky. Oltáře sledují web kamery a lidé mají možnost být ve svém kostele přítomni pomocí on-line vysílání.

Mimořádnou situaci nouzového stavu, ve které se nemůžeme scházet k nedělním bohoslužbám v kostele, můžeme využít ke společné modlitbě v rodině. Nabízíme jeden návrh, jak je možné takovou nedělní modlitbu v rodině prožít. Kromě toho jsou v návrhu ke stažení připojeny ještě další texty k soukromé či společné modlitbě jako například Modlitba důvěry papeže Františka, nebo Litanie ke svatým z ochranu zdraví.

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského připravilo manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19. Podklady jsou připraveny ve dvou provedeních: pro dospělé a pro rodinu s dětmi, včetně formátu PDF pro vytištění. 

Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se modlit například tuto modlitbu, kterou sdílí biskupské konference evropských zemí, CCEE a COMECE.