Poslední zprávy

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Jak je dobře, že jako křesťané žijeme (doufám, že i ty) podle toho, v co věříme a ne podle toho, co vidíme (Viz 2 Kor 5, 7). Protože vidíme, jak nám svět slibuje, že bude dobře, že například příští volby nás zase posunou někam dopředu, že vánoční dárky splní naše sny... Také v církvi nám například někteří slibují, že když se vrátíme k jinému obřadu, budeme svatější... Ale Ježíš nám říká, že jsme ve válce.

Opava – Benefiční koncert na opravu opavské konkatedrály připravuje na neděli 17. listopadu umělecká agentura Karla Kostery ve spolupráci s místní farností. Pěvecké sbory a sólisté se představí od 15.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Řím - Skončila česká národní pouť do Říma, které se zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na místě, kde byla před 30 lety svatořečena sv. Anežka Česká, přišly poděkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutelný zážitek. Z jejich výpovědí vám přinášíme atmosféru, která v tomto triduu v Římě panovala. Dokreslují ji fotografie spolku Člověk a Víra

Biskupské gymnázium v Ostravě připravuje Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem. Církevní střední školu na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě si můžete prohlédnout v úterý 3. prosince od 9.00 do 17.00 hodin.

Stará Ves nad Ondřejnicí – První Biblický den, který se konal 9. 11. ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, zaznamenal mezi více než sto účastníky úspěch. Úvodní scénka a přivítání moderátorů nikoho z přítomných nenechalo na pochybách, že děti čeká den plný zážitků. Ústředním tématem všech aktivit byl Mojžíš.

Ostrava - Obnovu žháři vypáleného kostela Božího Těla v Gutech již podruhé zablokovalo zamítavé stanovisko Požárně-bezpečnostního řešení připravované novostavby kostela Božího Těla v Gutech ze strany Hasičského záchranného sboru (HZS) Moravskoslezského kraje. Důvodem zamítavého stanovistka je dle vyjádření HZS MSK nedostatečné řešení protipožární ochrany kostela, především řešení detekce požáru. Biskupství ostravsko-opavské spolu s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína jako investoři stavby s tvrzením o nedostatečné protipožární ochraně kostela nesouhlasí.

Frýdlant nad Ostravicí – V kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí posvětil v sobotu 9. 11. pomocný biskup Martin David nový oltář. Byly do něho vloženy ostatky Metoděje Dominika Trčky, mučedníka a zdejšího rodáka, který byl právě v tomto kostele pokřtěn. „Nový oltář ve Frýdlantu nad Ostravicí je svým způsobem výjimečný. Není úplně obvyklé, aby byly v oltáři uloženy ostatky místního rodáka – mučedníka. Metoděj Dominik Trčka se stal živým oltářem, na kterém byla přinesena oběť nejvzácnější. Jeho ostatky byly uloženy do oltáře v roce, kdy si připomínáme 60. výročí jeho mučednické smrti,“ promlouval biskup k věřícím.

Americký biskup Robert Barron ve své knize Živé paradoxy píše: „V křesťanské víře je něco nového, znepokojivého a naléhavého. Není to nějaká mdlá spiritualita nebo všeobecná filozofie je to zvěst o něčem úžasném a neslýchaném – konkrétně o tom, že jeden tesař z Nazareta, který o sobě prohlašoval že je Boží Syn, vstal z mrtvých.

Praha - Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzývá k připojení se k iniciativě Post Bellum rozezněním kostelních zvonů v neděli 17. listopadu. Přinášíme k tomu text jeho výzvy.

Řím - Poutnici, kteří se dnech od 11. do 13. listopadu zúčastní Národní pouti v Římě, již mají téměř sbaleno. Přinášíme aktuální program pouti, na níž se z České republiky chystá okolo 3000 účastníků.