Poslední zprávy

Ostrava – V sobotu 23. listopadu proběhl 12. ročník benefiční akce Světlo mladým s handicapem na podporu mladých lidí se zdravotním postižením, uživatelů sociálně aktivizační služby BRÁNA.

Opava – Bylo to slavnostní, krásné, dojemné i nadějeplné. V pátek 22. a sobotu 23. listopadu Charita Opava důstojně oslavila třicet let svého trvání. Zakladatelky Charity Opava a její první zaměstnanci se po oba dva dny mohli setkávat s těmi, kdo v jejich díle dnes pokračují. Spolu s nimi u toho byli také kněží, spojení z Charitou Opava, zástupci řady spolupracujících institucí, sponzoři i dobrovolníci. Zkrátka slavila celá charitní rodina, protože k tomu byl velký důvod. Nejprve to bylo na představení Noc na Karlštejně ve Slezském divadle v Opavě, druhý den pak v opavském Marianum při mši svaté, na kterou navazovalo přátelské posezení pamětníků.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).„

Předobraz: pomazání Davida za krále nad Izraelem.

Naplnění předobrazu: Ježíš na kříži s trnovou korunou projevuje královskou moc – uděluje milost odsouzenci na smrt a dává mu věčný život.

Praha - Ve středu 27. listopadu 2019 se uskuteční již druhý ročník iniciativy Červená středa (#RedWednesday). Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. Symbolem je rozsvícené červené světlo na znamení krve trpících pro víru. Akci organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR a připojuje se tak k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Při této příležitosti jsme se na několik otázek zeptali JUDr. Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí v ČR.

Ostrava - S posledním říjnovým víkendem se “zavřela” 3. kapitola příběhu “Otevřené chrámy”. Průvodci sloužící půl roku v sakrálních stavbách na území Moravskoslezského kraje denně zapisovali počty návštěvníků. Díky jejich pečlivosti víme, že se do 33 kostelů přišlo během turistické sezóny podívat celkem 187 300 návštěvníků. V loňském roce byl otevřen stejný počet kostelů a navštívilo je 168 645 lidí.  

Opava – Třicet let své existence si již tento víkend připomene Charita Opava. Slavit budeme nejprve v pátek 22. listopadu na slavnostním představení ve Slezském divadle v Opavě, na druhý den, tedy sobotu 23. listopadu, pak chystáme setkání všech lidí, kteří stáli u zrodu této organizace nebo se k ní postupně během třech desetiletí služby opavské veřejnosti připojovali. 

Ostrava – Již po dvanácté pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě benefiční akci Světlo mladým s handicapem. Akce se uskuteční v sobotu, 23. listopadu 2019, od 11 do 18 hodin ve Forum Nová Karolina.

Kopřivnice – Evangelizační kurzy Alfa mají v Kopřivnici úspěch. Na začátku roku 2020 zahájí v místním Katolickém domě třetí ročník cyklu 12 přednášek, které se zaměřují na otázky křesťanství.

Místek – U příležitosti 30 let od kanonizace sv. Anežky České, oslav 30 let svobody a také 90 let od položení základního kamene Katolického lidového domu v Místku připravil KLD divadlo o sv. Anežce České. Ochotníci z frýdecké a místecké farnosti, děti i dospělí pod vedením Hany Olkové kus zahráli před naplněným sálem symbolicky 17. 11. v 17.00 hodin.

Stará Bělá – Koncert, který by se nekonal. Tak v úvodu již druhého víkendového vystoupení pojmenoval koncert skupiny GOOD WORK její kapelník Jiří Jakubík. Posluchači si uvědomovali, že nebýt svatořečení Anežky České a následné sametové revoluce, toto setkání by se opravdu nekonalo.