Poslední zprávy

Ostrava - Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK, odslouží mši svatou v přímém přenosu televize Noe v neděli 22. března od 10.30 hodin.

Stav nouze sice stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti, přesto můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy i o další postní neděli. Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou bohoslužbu ve společenství s celou církví. Každá rodina si jej může přizpůsobit vlastním možnostem.

Itálie - Don Alberto Debbi působil v letech 2007 až 2013 jako plicní lékař v nemocnici modenské provincie.  Pak se nechal vést voláním být lékařem duší, opustil svou profesi a před dvěma lety byl vysvěcen na kněze. Nyní v krizové chvíli, kdy jsou do služby povoláváni i lékaři v penzijním věku, se rozhodl k návratu na plicní oddělení nemocnice v Sassuolu.

Vatikán - Apoštolská penitenciárie vydala v pátek 20. března 2020 dekret o plnomocných odpustcích a nótu o kolektivním rozhřešování. Zmíněný dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané Koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné.

Od tohoto pátku 20. března do soboty 21. března proběhne v mnoha částech světa tzv. 24 hodin pro Pána. Důležitý moment postní doby určený modlitbě a přijetí svátosti smíření. Bohužel však kvůli vyhlášenému nouzovému stavu je adorační a zpovědní akce v České republice zrušena. Nicméně papež František vybízí, abychom tento den prožili v duchu kajícnosti a modlitby.

„Nechtěl jsem se k ničemu vyjadřovat. Různých prohlášení je až až. Množství dotazů, které mně přicházejí od věřících, mě však vede, abych nabídl své zkušenosti veřejně," více se dočtete níže v textu Mons. Petra Piťhy.

Na dnešek připadá slavnost sv. Josefa, Pěstouna Páně. Krom jiného je to i patron dobré smrti, což je právě v těchto dnech dobré připomenout a v této intenci se na něj obracet. Samozřejmě s vědomím, stejně jako např. u 14 pomocníků v nouzi, viz níže, že v první řadě máme svou důvěru vkládat v Hospodina.

Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi. Za touto poněkud tajuplnou šifrou se skrývá skupina různorodých světců, jejichž uctívání sahá přinejmenším do XIV. století. Vzývání 14 pomocníků v nouzi bylo (dnes už jejich společné uctívání takřka vymizelo) doporučováno stejně jako třeba vzývání osobních patronů. Tato tradice má svůj původ v německých zemích, a to především v dobách morových epidemií, hladomorů, velkého soužení a ustavičných bojů.

Opava - Všechny zakázky na šité výrobky i keramiku šly stranou. Od pondělí 16. března mají Chráněné dílny Charity Opava v náplni jen jednu činnost – šití látkových ochranných roušek. I tak zde ale nejsou schopni vyhovět velké poptávce, nové objednávky proto budou moci přijímat až přibližně za týden.

Třebnice - Při opravách sarkofágu sv. Hedviky Slezské v třebnické bazilice došlo v pondělí 16. března k nečekanému objevu – našla se schránka s ostatky této světice, která je nejen patronkou Slezska, ale i ostravsko-opavské diecéze.