Poslední zprávy

Diecéze - Několika tzv. Extrémních křížových cest, jež protnou hranice ostravsko-opavské diecéze, se mohou zúčastnit zájemci o netradiční rozjímání posledních Ježíšových chvil v Jeho pozemském životě. Všechny se shodou okolností uskuteční od pátku 22. března.

Hukvaldy - Hukvaldské ekocentrum HUBERT pořádá oslavu Mezinárodního dne vody. V sobotu 23. března se mohou návštěvníci těšit kromě tvořivého a vzdělávacího programu také na bohoslužbu slova v Oboře Hukvaldy. Akce se uskuteční i v případě nepříznivého počasí, a to v kostele sv. Maxmiliána na Hukvaldech a v ekocentru HUBERT.

Opava - V sobotu 16. 3. prožívali čeští minorité velkou radost – v Opavě skládal br. Michal Wenski, OFMConv, věčné sliby, a to při mši sv., kterou sloužil generální asistent menších bratří o. Tomáš Lesňák, OFMConv, z Říma.

Diecéze - Ostravsko-opavská diecéze v půli dubna přivítá pětici zvonů, které před více než osmdesáti lety zabavili nacisté a odvezli do Německa. Zvony se dočkaly konce války a kvůli napjaté mezinárodní situaci zůstaly v západním Německu. Teď se v rámci projektu Zvony míru pro Evropu rottenbursko-stuttgartské diecéze vracejí.

Opava - V přátelské až rodinné atmosféře proběhla 12. března vpodvečer v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě vernisáž výstavy nejlepších snímků šestnáctého ročníku fotosoutěže Můj svět. Kromě patronů soutěže Jindřicha Štreita a Jiřího Siostrzonka z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, ředitele Charity Opava Jana Hanuše a náměstka ředitelky Slezského zemského muzea Davida Váhaly se jí zúčastnila také řada z dvanácti oceněných fotografů. Jejich snímky přibližují práci a každodenní život zaměstnanců, dobrovolníků i klientů Charit napříč Českou republikou.

Třebnice - 850 let od narození sv. Hedviky Slezské se ostravsko-opavská diecéze vydala na pouť k jejímu hrobu. V Roce modlitby přijelo prosit a děkovat za naši diecézi přes 500 poutníků. Atmosféru poutě shrnuje i videoreportáž Martina Žuchy.

Diecéze – Novým farářem ve Frýdlantu nad Ostravicí se od března 2024 stává P. Jan Mazur. V nové farnosti ho v neděli 10. března představil biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha. V této souvislosti přinášíme vyjádření k pastorační situaci ve farnostech, ze kterých P. Mazur odchází.

Opava - Provincie řádu minoritů v České republice s radostí oznamuje, že 16. března 2024 složí její člen br. Michal Wenski, OFMConv, v kostele sv. Ducha v Opavě věčné sliby. Učiní tak při mši svaté začínající ve 12.00 hod., a to do rukou o. provinciála Piotra Pawlika, OFMConv. Hlavním celebrantem mše svaté bude generální asistent menších bratří o. Tomáš Lesňák, OFMConv z Říma.

Diecéze - V době velikonoční se v diecézi chystají dva kurzy Školy Ducha svatého. Zájemce mají přivést ke konkrétnímu kroku víry, aby přijali Ducha svatého jako pevnou součást svého života. Jeden z kurzů je připravován na míru mladým lidem.

Ostrava – Již v sobotu 9. března nad ránem vyjedou autobusy domluvené farnostmi nebo děkanáty na severozápad. Cílem bude Třebnice a tamní poutní areál s bazilikou a hrobem sv. Hedviky Slezské – hlavní patronky Slezka a naší diecéze. Přinášíme aktualizovaný program.