Poslední zprávy

Ostrava – Projekt „Varhany pro Ostravu“ vstupuje do další etapy. Ostravská katedrála Božského Spasitele se připravuje na přijetí prvotřídního nástroje, který v posledních letech sloužil Janáčkově filharmonii. Stávající varhany z katedrálního kůru již našly kupce a čeká je stěhování.

V neděli 31. března odešel ve věku 72 let k Pánu rodák z Cieszyna a biskup v Kaga-Bandoro ve Středoafrické republice Zbigniew Tadeusz Kusy, OFM. V minulosti několikrát zavítal i do ostravsko-opavské diecéze.

Ostrava – Biskup Martin při mši svaté s žehnáním olejů vyzval kněze k věrnosti. „Vaše věrnost je posilou i pro mě – biskupa,“ zdůraznil. Zároveň prosil věřící o odpuštění kněžím, když nebyli věrní ve svém poslání. „Omlouvám se i já, že jsem jako biskup nebyl vždy tam, kde bylo mé služby zapotřebí,“ dodal.

Diecéze – Nastává čas velikonočních svátků. Nabízíme základní přehled mší svatých a obřadů ve všech děkanátech naší diecéze a zvlášť uvádíme program v katedrále Božského Spasitele.

Srdečně zveme také na velkopáteční křížovou cestu v ulicích Ostravy, kterou povede od 20 hodin biskup Martin. Vychází se z Husova sadu a cílem bude kostel sv. Václava.

Diecéze – Již druhým rokem v naší diecézi funguje Diecézní mzdový a solidární fond. Věřící do něj loni prostřednictvím svých farností vložili 13,1 milionu Kč. Biskupství tento příspěvek rozdělilo na mzdy duchovních a pastorační a stavební projekty farností. Sbírku na DMS fond také letos většina farností uskuteční v neděli Zmrtvýchvstání Páně 31. března.

Ostrava – Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne – času usebrání, modlitby i radosti z Ježíšova vzkříšení. Připravit bychom měli nejen naše příbytky, ale i prostor svého srdce. „Odložme džbán vody svých starostí a úkolů,“ pozval biskup Martin v promluvě při nedělní slavnosti v ostravské katedrále. Přinášíme ji v plném znění a vybíráme z fotek, které na Květnou neděli v diecézi vznikly. Někteří kněží se dokonce v průvodu svezli na oslátku.

Odry – Skončila třicátá Celostátní přehlídka církevních škol v umělecké a zájmové činnosti. Třídenní festival studentských talentů se uzavřel galavečerem a natáčením v TV NOE. Letos měla přehlídka i svou dobročinnou stránku: přečtěte si, kolik se vybralo na aktivity Zdravotního klauna při benefičních bězích!

Diecéze – Také letos vyjdou věřící v některých farnostech při křížové cestě ven ze svých kostelů. Krom křížových cest diecézních s biskupem či vikáři, které se již ve velké míře uskutečnily, jsou to právě ty farní, jež jsou nicméně pochopitelně otevřeny pro každého a jež proběhnou napříč celou diecézí.

Opava - Opava se již potřetí chystá na nonstop čtení z Písma svatého. Při nepřetržitém čtení biblických úryvků od pátku 22. března do soboty 23. března se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie vystřídá cca 120 lidí. Kromě farníků to budou i představitelé politického, akademického života nebo zástupci jiných církví.

Odry – V Odrách začíná 30. Celostátní přehlídka církevních škol v umělecké a zájmové činnosti. Do města přijíždějí talentovaní studenti církevních základní a středních škol, aby se navzájem inspirovali a sdíleli radost z hudby, divadla i výtvarného umění. Dorazí také režisér a herec Jiří Mádl, který se před lety přehlídky zúčastnil jako jeden ze studentů.