Poslední zprávy

Dětmarovice – Apoštolský administrátor Martin David požehnal 18. 7. opravené varhany. Dětmarovický královský nástroj se po 150 letech dočkal generální rekonstrukce. Oprava nástroje trvala pět let a její náklady přesáhly 2,5 milionu Kč. Pětinou přispěla obec, statisíci pomohly i kraj, ministerstvo kultury a biskupství a víc než milionem korun přispěli sami farníci.

Tři myšlenky mi přicházejí na mysl při čtení liturgických čtení 16. neděle v mezidobí.

První je potřeba modlit se o milosrdenství pro naše kněze - pastýře. Zvláště za ty, jejichž jednání neodpovídá výši jejich úřadu. Neboť to o nich říká Bůh: „Proto já dohlédnu na vás a na zlobu vašich skutků“ (Jer 23, 2). Bůh sám říká, že jejich špatné řízení nezůstane bez jeho povšimnutí ... A „je hrozné padnout do rukou živého Boha“ (Žid 10, 31). Bože, smiluj se!

Ostrava – Ve čtvrtek a pátek (15. a 16. 7.) se konala tradiční 15. pěší pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě. Začala v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, pak se poutníci vydali přes lávku do kostela Panny Marie Karmelské a sv. Josefa ve Slezské Ostravě. Zde sloužil ve 20.00 P. Petr Smolek, farář Ostravy-Mariánských Hor a moderátor TV Noe, mši svatou. Po ní následoval výstup na haldu Ema a modlitba za Ostravu.

Bílá – Nově opravené Apartmány Mezivodí v obci Bílá v Beskydech požehnal ve čtvrtek 15. 7. biskup Martin David. Uprostřed beskydské přírody jsou pro rekreanty připraveny čtyři čtyřlůžkové bytové jednotky s kompletním vybavením pro letní i zimní pobyty.

Praha - Českou republiku čekají ve dnech 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Při této příležitosti se na věřící obracejí biskupové Čech, Moravy a Slezska se svým prohlášením a vyzývají nejen k účasti na těchto volbách, ale také k modlitbě a postu za naši zemi. 

Ostrava - Duchovní správa farnosti Moravská Ostrava zve k účasti na pouti k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě. Pouť ve čtvrtek 15. července tradičně zahájí mini pěší pouť od kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Po večerní mši svaté čeká zájemce také výstup na haldu Ema a modlitba za Ostravu. Hlavní den poutní slavnosti připadá na pátek 16. července.  

Kdy ti naposledy někdo řekl, že jsi skvělý? Jak ses při tom cítil? Věděl jsi ve svém nitru, že tě oprávněně někdo vyzdvihl? Nebo ses bránil (pokorně), aby si dotyčný nemyslel, že jsi pyšný?

Dnes tě vyzdvihuje Boží slovo.

Velehrad - "Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy," reaguje Česká biskupská konference ve svém prohlášení na opakující se snahu zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství. 

Ostrava – Ať letos trávíte léto doma, na chalupě, na horách nebo někde u moře, můžete se začíst do letního vydání diecézního zpravodaje OKNO. Tištěný zpravodaj již zamířil do farností ke svým čtenářům. Pro ty, kdo k němu nemají přístup, nabízíme elektronickou verzi ke stažení ve formátu pdf.

Dlouho jsem dnes čekal na nějaké Boží vedení, co napsat. Velmi mě oslovil dnešní žalm o bolesti žalmisty a lidí jeho doby. Snášeli pohrdání, výsměch, ale oči upírali na Pána, od něho očekávali vysvobození, ukončení útrap. Přicházeli mi přitom na mysl i a v srdci tolik situací (i v Církvi), které jsou bolestné a jsou příčinou mnohého výsměchu samolibých a povýšených lidí (jak nazývá jeden překlad ty, o nichž liturgický překlad mluví, že jsou bohatí a pyšní).