Poslední zprávy

Ratiboř (PL) – Slavnost, která připomene bl. Richarda Henkese, připravují v polské Ratiboři. V neděli 23. února nedávno blahořečeného kněze připomene vědecká konference, slavnostní mše svatá celebrovaná biskupy a také odhalení a požehnání pamětní desky. Kovová tabulka bude umístěna nedaleko ratibořské věznice, kde byl P. Henkes držen po svém zatčení ve Strahovicích.

Krnov - V Krnově se v pondělí 17. 2. uskuteční pietní vzpomínka na oběti komunismu, jejíž součástí bude i mše sv. ve farním kostele sv. Martina, beseda s politickým vězněm 50. let Leo Žídkem či přednáška P. Pavla Barbořáka, SDS, o historii salvatoriánů, se zaměřením hlavně na dobu komunismu.

Hať – Poprvé od blahořečení P. Richarda Henkese bude církev slavit liturgickou památku nového blahoslaveného v pátek 21. února 2020. Na tuto událost se připravuje také farnost Hať a Darkovice na Hlučínsku. První den novény blahoslaveného mučedníka z Dachau zahájí farnost ve středu 12. února v 19.00 hodin.

Stará Bělá – Téměř čtyři stovky výjezdů v souvislosti s orkánem Sabine mají na kontě hasiči Moravskoslezského kraje od nedělní noci do pondělního večera. Po celý den šlo o odstraňování spadlých stromů, v mnoha případech i o provizorní upevnění či stržení uvolněné plechové střešní krytiny. Jednou z nich byla plechová střešní krytina na kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.

Diecéze – „Manželství v síti“ je mottem letošního Národního týdne manželství, který probíhá od 10. do 16. února. Na mnoha místech diecéze nabízejí farnosti i Centra pro rodinu zajímavé programy. Pokud chcete zůstat na síti, připravilo pro manžele na svém facebooku Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě Manželskou výzvu na každý den. Tak se nezapomeňte zapojit!

Ostrava - Centrum pro mládež zve na mimořádný Večer mladých v pondělí 10.2.2020 večer (17-20 hod.) do kostela sv. Josefa a prostor Salesiánského střediska mládeže Don Bosco Ostrava. Tématem programu je “Máš na víc - jak rozvinout svůj potenciál!” a povede jej P. Braňo Kožuch, kněz z  Oravy na Slovensku.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Je potěšující a naplňuje mě radostí, když slyším Ježíše, jako o sobě mluví: „Já jsem světlo sveta. Kdo mně následuje, nebude chodit ve tmách, ale bude mít světlo života“ (Jn 8, 12). Ale zmocňuje se mě strach a obavy, když z úst toho stejného Ježíše slyším: „Vy jste světlo světa“ (Mt 5, 14). Já? To myslíš vážně, Ježíši? Jak já můžu být světlem světa?

Staříč – Ve věku 65 let zemřel 6. února 2020 pan Petr Bittner, restaurátor, který se podílel na obnově mnoha církevních památek.

Diecéze – Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů 5. 6. 2020 bylo spuštěno! Zváni jsou všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů.

Opava – Pan Josef Janšta oslavil ve středu 5. 2. 2020 sedmdesáté narozeniny. Do služby církvi se naplno dal po přijetí jáhenského svěcení 9. 4. 1990. Vyučoval náboženství, věnoval se ministrantům a mnoho let působil jako spirituál na Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Za svůj život napsal více než třicet knih pro děti i dospělé, založil časopis Pueri Domini (Boží chlapci) a do mnoha dalších přispíval a stále přispívá. Jeho nejčtenější knihou je Tomášek, kterou kvůli nedostatku výchovné  křesťanské literatury napsal pro své děti. S manželkou Martou vychovali čtyři syny a nyní se těší z osmi vnuků.