Poslední zprávy

Praha - ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude po první vlně uvolnění přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření. 

Diecéze – Předčasnou praktickou zkoušku dospělosti přinesl nouzový stav některým studentům oderské Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České. Žákům pedagogických, sociálních i zdravotnických oborů začalo v březnu studijní volno, mnozí ale stíhají vedle svých úkolů pomáhat tam, kde je třeba. Ať už se nemocnicím, či hospicům přihlásili jako dobrovolníci nebo tam nastoupili v rámci vládou vyhlášené pracovní povinnosti, nechybí jim naděje, že jejich služba má velký smysl. Přinášíme jejich svědectví:

Praha - Hnutí Pro život ČR v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme nabízí mimořádnou finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun každé ženě, která nečekaně otěhotněla a je ve složité životní situaci Tímto krokem chtějí lidé z pro-life hnutí zamezit nárůstu umělých potratů, které může kromě babyboomu způsobit dlouhodobý pobyt v domácí karanténě.

Diecéze – Na internetu koluje vtip, ve kterém ďábel říká pyšně Bohu: „Tak jsem ti s virem Covid-19 zavřel kostely.“ Bůh odpovídá: „Naopak, otevřel jsi v každé domácnosti jeden.“ Je to samozřejmě určitá nadsázka, ale jak fotogalerie napovídá, lidé se přibližují k Bohu během domácích bohoslužeb, křížových cest a modliteb.

Ostrava – Vrchol křesťanského roku mohli věřící oslavit se svými biskupy díky živému přenosu bohoslužeb z katedrály Božského Spasitele. Od ambonu se nesla slova povzbuzení a také prosby za navrácení zdraví. „Všemohoucí věčný Bože, tys podle Písma navracel lidem zdraví,“ pronášel pomocný biskup Martin David na Velký pátek. „Vyslyš naše prosby, očisti nás jako kdysi Námana a svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro obrácení. Skrze Krista našeho Pána,“ modlil se biskup.

U tebe je pramen žití,

když ty jsi nám světlem,

spatřujeme světlo.

(Žalm 36,10)

Ostrava - Tradiční bohoslužbu se svěcením liturgických olejů celebroval na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 pomocný biskup Martin David před práznými lavicemi katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Prostřednictvím internetového vysílání mohli však bohoslužbu sledovat lidé ze svých domácností. Promluvu biskupa Martina nabízíme všem, kdo vysílání nemohli sledovat nebo si jej chtějí připomenout. 

Diecéze – Máte chuť se podělit a povzbudit ostatní svými snímky z prožívání domácích bohoslužeb, rodinných modliteb či křížových cest? Chceme zmapovat, jak v době před Velikonocemi, během nich i po nich, rodiny prožívaly čas, ve kterém nemohly navštěvovat své kostely. Vznikne tak unikátní zachycení této mimořádné doby. Vaše snímky bychom použili na diecézním webu a následně sdíleli facebookovém profilu diecéze, a to bez použití jmen a míst pořízení. Fotografie budeme také archivovat jako svědectví doby.

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství liturgického roku. Přesto se každá rodina může v modlitbě spojit s celou církví. Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova Písma, modlitby a gesta, která prožíváme během liturgie. Texty jsou doplněny také o modlitby před jídlem a požehnání velikonočních pokrmů o Neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Ostrava - Pomocný biskup Martin David bude celebrovat bohoslužby Svatého týdne v katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v kostele sv. Václava. Tyto bohoslužby nebudou přístupné veřejnosti, ale bude je možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím internetového vysílání na stránkách farnosti Moravská Ostrava. V neděli 12. dubna bude večerní mše svatá vysílaná živě protřednictvím televize Noe.