Poslední zprávy

Čím se odlišuje můj (i tvůj) život od toho, kdo často přijímá eucharistii, od života toho, kdo ji přijímá jen dvakrát ročně nebo vůbec nepřijímá, ačkoli je pokřtěn tak jako ty?

Taková otázka se ve mně vynořila během uvažování nad čteními nedělní liturgie. Nepřímo mě k ní navedl svatý Pavel v listu Efesanům, když vyzývá: „Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné.“ (4, 17). Jaksi mi z toho vyplynulo, že se od okolního světa, který žije pohansky, nemáme lišit ani tak způsobem života (vždyť všichni potřebujeme jíst, pít, pracovat, odpočívat), jako smýšlením, kterým své jednání i mluvení řídíme.

Praha/Ostrava - Dokumentaristé Paměti národa se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty, kteří díky své víře trpěli v období komunistické totality: „Mezi pravidelnými návštěvníky vašeho kostela jsou jistě i lidé, kteří za sebou mají pohnuté osudy. V lavicích vedle vás možná sedávají bývalí muklové z uranových dolů, lidé vyšetřovaní Státní bezpečností, lidé, kteří někomu pomáhali překonat československé hranice, nebo se o to dokonce sami pokusili. Jsou mezi vámi lidé, kteří byli kvůli své víře v Boha perzekvováni. Pomozte nám je najít!"

Guty – Ohořelý kříž s korpusem Ježíše Krista se po žhářském útoku na kostel Božího Těla v Třinci-Gutech stal symbolem této události. Po čtyřech letech stojí na místě nový dřevěný kostel, který v neděli 6. června posvětil biskup Martin David. Misijní kříž, který plameny přečkal, byl umístěn do věže obnoveného kostelíka. Místo něj byla vyrobena zvětšená kopie.

Krnov/ Opava/ Jablunkov - Svátek Panny Marie, Královny andělů, zvaný též Porciunkule a spjatý se získáním plnomocných odpustků, oslaví v pondělí 2. srpna jablunkovské alžbětinky a krnovští a opavští minorité.

Ruda u Rýmařova - Sníh uprostřed léta v Rudě u Rýmařova sice meteorologové nikdy nezaznamenali, uctívají zde však stejný mariánský obraz jako v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Posvěcení papežské baziliky se slaví 5. 8. a bývalá hornická osada ožívá tradičně první srpnovou neděli poutní slavností. Nejinak tomu bude i letos. Na pouť k Panně Marii Sněžné zve rýmařovská farnost v neděli 1. srpna.

Praha - Přinášíme prohlášení předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, k některým kandidaturám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dnešní texty ukazují rozdíl mezi lidskými a Božími řešeními.

Nebylo co jíst. Elizeovi kdosi donesl dvacet chlebíčků a kapsu zrna. „Jak mám tohle dát stovce chlapů?“ (2 Kr 4, 43). Nasytili se tím. Ježíšovi přinesli pět chlebů a dvě ryby. „Ale co je to pro tolika !?“ (Jan 6, 9b). Nasytilo se tím okolo pět tisíc mužů. A v obou případech ještě zvýšilo.

Je přirozené a správné, že vždy hledáme řešení, které odpovídají našemu poznání, naší zkušenosti. No někdy je třeba vykročit ve víře a hledat i přijmout Boží řešení.

Ostrava - Přesně za dva měsíce se v ostravském Trojhalí Karolina setkají umělci Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Magušiová (roz. Martausová) na jednom pódiu, aby společně vytvořili program benefičního koncertu pro Charitu Ostrava. Tradiční podzimní koncert "Sešli se, aby pomohli", je naplánován na čtvrtek 23. Září od 19.00 hodin. Vstupenky lze již nyní koupit v předprodeji. Koncert podpoří lidi bez domova a Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích.

Stará Voda u Libavé – Ve dnech 23. až 25. července proběhne ve Staré Vodě, ve vojenském prostoru Libavá, pouť ke sv. Anně. Třídenní program nabídne bohoslužby, přednášky, aktivity pro děti i procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. V sobotu 24. července bude mši sv. sloužit olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

 

Nový Jičín - Pacientům, návštěvám i zaměstnancům slouží v Nemocnici AGEL Nový Jičín nová kaple, jejíž rekonstrukce vyšla na téměř 300 tisíc korun. V pátek 9. července ji požehnal apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David. Od té chvíle je malá nemocniční kaple k dispozici všem, kteří se chtějí pomodlit nebo jen na chvíli zastavit a nabrat duchovní sílu.