Poslední zprávy

Frýdlant nad Ostravicí – Všechno to začalo otázkou, jak lépe propojit mladé lidi z místeckého děkanátu. Po zářijové cyklopouti napříč děkanátem se animátoři děkanátu Místek rozhodli jezdit do farností a potkávat se s mladými přímo na místech, kde žijí. První zastávkou bylo v sobotu 14. prosince druhé největší město v děkanátu – Frýdlant nad Ostravicí.

Kravaře/Hrabyň – Na téměř deset kilometrů dlouhou adventní pouť se letos 14. 12. již počtvrté vydalo z obce Kravaře na poutní místo Hrabyně přes 30 věřících. Sešli se před farou v Kravařích a krátce na to se skupina poutníků vydala na cestu. Ta byla naplněna zpěvem mariánských písní, rozjímáním, společnou modlitbou růžence i přátelským povídáním. Pouť, kterou pořádali animátoři hlučínského děkanátu, zakončili mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mladí lidé každoročně organizují několik událostí v rámci děkanátu a zároveň se podílejí na tvorbě akcí s Diecézním centrem mládeže.

Kravaře/Hrabyň - Na téměř deset kilometrů dlouhou Adventní pouť se letos 14. 12. již počtvrté vydalo z obce Kravaře na poutní místo Hrabyně přes 30 věřících. Sešli se před farou v Kravařích a krátce na to se skupina poutníků vydala na cestu. Ta byla naplněna zpěvem mariánských písní, rozjímáním, společnou modlitbou růžence i přátelským povídáním. Pouť, kterou pořádali animátoři hlučínského děkanátu, zakončili mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mladí lidé každoročně organizují několik událostí v rámci děkanátu a zároveň se podílejí na tvorbě akcí s Diecézním centrem mládeže.

Na více než 200 místech v celé ostravsko-opavské diecézi se budou sloužit vánoční bohoslužby. Přehled bohoslužeb během vánočních svátků, ale také v závěru kalendářního roku a na Nový rok 2020 přinášíme v ucelených přehledech podle jednotlivých děkanátů.

Ostrava – Po dohodě s moravským metropolitou, olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem převzal biskup František Václav Lobkowicz jeho list věřícím, týkající se schizmatických společenství. S ohledem na to, že se tato problematika dotýká také ostravsko–opavské diecéze, byl tento list přečten ve farnostech v závěru bohoslužeb o 3. neděli adventní 15. prosince 2019.

Každoročně adresuje biskup František Václav Lobkowicz nemocným ve své diecézi dopis s povzbudivými texty. Nejinak je tomu i letos. V dopise nemocným pro čas adventní a Vánoce 2019 najdou čtenáři také úryvek z vánočního kázání papeže Františka z minulého roku, slovo nemocničního kaplana z Opavy a vánoční modlitbu. Celý text dopisu najdete ke stažení zde

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Církev nám jako odpověď na dnešní první čtení z Knihy proroka Izaiáše (35, 1 – 6b. 10) nabízí dvě možné odpovědi. Jedna je volaní o pomoc: „Přijď, Pane, přijď a zachraň nás.“ Druhá je radostným jásotem: „Aleluja!“ Jsou to dvě různé reakce na proroctví o tom, jak se bude radovat vyschlá zem, jak zaplesá a rozkvete poušť; jak se otevřou oči slepých a uši hluchých; jak bude skákat chromý a křičet jazyk němého.

Ostrava – Pomocný biskup Martin David sloužil ve středu 11. 12. ve Fakultní nemocnici v Ostravě zádušní mši za oběti úterní tragédie.

Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava zveřejnila na svém facebookovém účtu informaci o zřízení sbírkového účtu na podporu pozůstalých a obětí útoku střelce. Reaguje tak na vlnu solidarity, kterou veřejnost této události projevuje a prožívá s rodinami obětí jejich nesmírné utrpení. 

Ostrava - Tragická událost z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě hluboce zasáhla do adventních příprav na vánoční svátky. Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David vyzývají věřící k modlitbě za oběti střelby a pozůstalé. Za oběti bude ve středu 11. 12.  v 16.00 hod. sloužena mše svatá v nemocniční kapli Fakultní nemocnice. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup Martin David.