Poslední zprávy

Dnešní nedělí končí čtení 6. kapitoly Janova evangelia. A končí zvláštně. Po Ježíšově řeči o chlebu života mnozí odcházejí, jakoby se nechtěli sytit, jakoby Ježíšova nabídka byla příliš náročná. I samotní apoštolové stojí před dilematem: zůstat nebo odejít? Sám Ježíš se jich na to ptá.

Apoštolové zůstanou. Kam by šli, kdo jiný jim může dát slova věčného života?

Brno - V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2021, zemřel v Brně Mons. Antonín Pospíšil, jenž kdysu působil i v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze, a sice v Andělské Hoře, Rudné pod Pradědem a Dětřichovicích (1968-1977). Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 20. srpna při mši svaté od 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích. Tělo zesnulého bude poté uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Trojmezí – V sobotu 21. srpna se na Trojmezí (u obce Hrčava) uskuteční již tradiční pouť tří národů. Spolu s biskupy z ostravsko-opavské, bielsko-żywiecké a žilinské diecéze se na hranici České republiky, Polska a Slovenska setkají věřící na mši sv. začínající v 10.00. 

Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát.

Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis pasuje na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Marie výjimečná?

Bílá-Mezivodí - Dálková poutní trasa vedoucí od polských hranic až na moravský Velehrad se v loňském roce stala součástí Cyrilometodějské poutní stezky. Značená stezka vede z polské Wisły územím ostravsko-opavské diecéze přes Jablunkov a Vyšší Kamenitý na Bílý Kříž. Trasa pokračuje přes Mezivodí na Pustevny až vrchol Radhoště. Zde stezka přechází do olomoucké arcidiecéze a míří dál přes Rožnov pod Radhoštěm, Svatý Hostýn, Zlín a Napajedla až ke svému cíli na Velehrad. 

Cvilín – Na mariánském poutním místě Cvilín proběhne v sobotu 14. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho. V 11.00 bude zahájena pobožností křížové cesty po zastaveních rozesetých podél kostela, ve 12.00 začne mše sv., kterou bude sloužit provinciál minoritského řádu o. Piotr Pawlik OFMConv.

Kalifornie/USA - Emeritní brněnský pomocný biskup Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel v úterý 10. srpna 2021 v Kalifornii v USA ve věku 85 let. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině, mezi nimiž prožil většinu svého života. Biskup Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích. V červnu 1957 emigroval do Rakouska, v září téhož roku byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a v roce 1963 zde přijal kněžské svěcení. Poté byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu.

Všimni si v dnešním prvním čtení, jakou sílu dostal Eliáš, když jedl chléb, který mu donesl anděl: „Šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu " (1 Kr 19, 8).

I my dostáváme - a ne jen dvakrát jako Eliáš - pokrm na cestu: tělo a krev samotného Ježíše v Eucharistii. Máme ho přijímat co nejčastěji, protože naším cílem není nějaký vrch na zemi, ale nebe. Naše cesta je náročnější a pro téměř všech i delší než byla cesta Eliáše. Ježíš přitom přizvukuje: "Kdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít navěky" (Jan 6, 51).

Sedliště - Duchovní správce farnosti Sedliště a administrátor excurrendo farnosti Bruzovice P. Pavel Motyka završil v sobotu 7. srpna svou životní pouť. Po dvaceti letech vedení obou farností v roce 2020 vážně onemocněl. Zemřel ve věku 63 let posilněn svátostmi. Pohřeb zesnulého kněze bude v pátek 13. srpna při mši svaté v 15.00 hodin ve farním kostele Všech svatých v Sedlištích. Pak bude podle svého přání převezen do Bukovce, kde se v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozloučíme při mši svaté v 18:00 hodin, pak bude rakev uložena do rodinného hrobu.

Kolín nad Rýnem/Šilheřovice - Farnost sv. Gertrudy v Kolíně nad Rýnem a Šilheřovice na Hlučínsku spojuje osud více než 250 let starého zvonu. Jeho zvuk si šilheřovičtí už nepamatují, na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozezněl naposledy v roce 1942. Farníci z Kolína jej však znají důvěrně. Po skončení války vyzváněl na věžích dvou kostelů. Po 79 letech se zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi vrací domů. Při slavnosti česko-německého přátelství jej v neděli 15. srpna v Šilheřovicích požehná apoštolský administrátor biskup Martin David. Ve stejný den požehná také zcela nový zvon zasvěcený sv. Barboře, na který se složili farníci a další dárci.