Poslední zprávy

Diecéze - Také letos ozvláštní první dny nového roku průvody tří králů. Do několika měst ostravsko-opavské diecéze zavítají Kašpar, Melichar a Baltazar se svými doprovody, aby ještě jednou připomněli lidem betlémské události.

Frýdek-Místek – Sedmnáctý ročník výstavy betlémů, kterou uspořádal ve Frýdku pan Kleinwächter s přáteli, zaznamenal mimořádný úspěch. Betlémské scenérie na dvě stovky způsobů mají u lidí každoročně velký úspěch. Vůbec poprvé s celou rodinou vyrazil student Jan Palovský z Frýdku: „Doma máme jen malý papírový betlém, tak jsme se přišli inspirovat a podívat se na skvělou práci řezbářů“, říká jeden z několika tisíc návštěvníků, kteří se u jesliček během pár hodin vystřídali.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Všimni si v dnešních textech, jak v našem životě všechno se vším souvisí! Jen jeden příklad: „Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů; bude se jim vyhýbat a bude vyslyšená jeho každodenní modlitba“ (Sir 3, 4). Neumíš se z nějakého hříchu vymotat? Podívej se na svůj vztah se svým otcem. Ne na to, jaký je tvůj otec, ale jaký je tvůj vztah k němu. Zůstávají tvoje modlitby bez odezvy? Opět to samé: podívej se na to, jaký máš vztah k otci. A pokus se změnit svůj postoj k němu (a to i v případě, když už je po smrti). Z tvého života zmizí řada hříchů, tvé modlitby dostanou sílu.

Diecéze - Právě končící rok 2019 přinesl mnoho zajímavého také v životě ostravsko-opavské diecéze. Výčet těch nejdůležitějších událostí a akcí přinášíme zde:

Diecéze - Čas vánoční s sebou přinese krom bohoslužeb a příležitosti ke ztišení i možnost prohlédnout si vystavené betlémy, uvidět Živý betlém anebo poslechnout si vánoční koncerty. Jejich nabídku přinášíme v tomto článku.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Můj milovaný synu / Moje milovaná dcero.

Přestože se na Vánoce píšou dopisy Ježíškovi, já, jeho Otec, jsem se rozhodl tyto Vánoce napsat dopis Tobě. Můj Syn totiž potřebuje od Tebe dáreček. Vlastně dar. On sám o něj už nechce nikoho prosit, protože zažil mnoho zklamaní a má z toho zlomené, bolavé srdce.

Ale začněme přáním: Přeji Ti, ať jsou letošní Vánoce pro Tebe úplně jiné, než všechny předchozí. A víš, když já něco přeji, tak to taky chci. A co chci, to se také stane. Už se těším, jak budeš překvapený ze všeho, čím Tě zahrnu! Budu šťastný, když objevíš všechny moje dárky!

Ostrava – Katedrála Božského Spasitele v Ostravě je místem, kam lze během roku přicházet ke svátosti smíření. Kněží z celé diecéze se věnují stálé zpovědní službě. Příležitost ke svátosti smíření je také v těchto posledních adventních dnech. Posledním mimořádným zpovědním dnem bude pondělí 23. prosince. Půlnoční mši svatou v úterý 24. prosince a další vánoční bohoslužby bude v katedrále celebrovat pomocný biskup Martin David.

Frýdek-Místek Když vstoupíte do kanceláře frýdecko-místeckého tiskaře Josefa Kleinwächtera, upoutají vás betlémy už na první pohled. Jesličky stojí na skříňkách a knihovničkách a jsou tak pestré, jak si jen můžete představit. Všechny získal během letošního roku a díky nim jeho sbírka betlémů čítá přes dvě stě kusů. Za pár dnů se z kanceláře přesunou přes ulici do 8. základní školy, kde pořádá pan Kleinwächter se svými přáteli již 17. ročník výstavy. Betlémy budou k vidění na Štěpána 26. 12. od 13.00 do 18.00 a 27. 12. od 10.00 do 18.00 hodin.

Ostrava – Předvánoční setkání zaměstnanců biskupské kurie v Ostravě přineslo čtyřem zaměstnancům nečekané překvapení. Biskup František Václav Lobkowicz jim předal významná papežská ocenění, která jim na jeho návrh udělil sám papež František. Nositelem papežského vyznamenání se stal dlouholetý sekretář biskupa Františka, trvalý jáhen Mgr. Aleš Ligocký. Diecéze má také tři nositele papežského řádu sv. Řehoře Velikého. Dámou řádu se stala ekonomka diecéze Ing. Marta Hrušková a rytíři řádu vedoucí stavebního odboru Ing. Václav Kotásek a vedoucí odboru hospodářské správy majetku Ing. Zdeněk Miketa.