Poslední zprávy

Diecéze – Sobota před Květnou nedělí patří už od 80. let mladým, kteří se setkávají se svými biskupy. Letos ale museli mladí dlouho chystaná děkanátní setkání zrušit a přesunout své aktivity na sociální sítě.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

To nejhorší se už lidstvu stalo – dědičný hřích a potom zabití Božího Syna. Nic horšího se stát nemůže. Proč?

Protože od stvoření jsme součástí dialogu lásky. Když Bůh stvořil člověka, byl svým dílem tak nadšený, že celý den věnoval obdivu toho, co učinil – Bible říká, že odpočíval. Žasl.

Ostrava - Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO s datem 4/2020 vyšlo 1. dubna a bylo rozesláno do farností a k odběratelům. Vytištěné časopisy tedy čekají na farách nebo v kostelích na své čtenáře. Současný nouzový stav nás však vybízí k hledání nových možností, jak se ke čtenářům dostat. Využíváme internetovou publikační platformu Issuu.com a nabízíme čtenářům možnost dubnové vydání časopisu prolistovat přímo doma na obrazovkách počítače. 

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech? Nabízíme model rodinné bohoslužby, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí.

Diecéze - Přinášíme nápady, jak prožít rodinnou katechezi s dětmi na Květnou neděli. Jsou rozdělené podle věkových skupin. 

6. neděle postní - Květná neděle

Květná neděle a s ní slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma se blíží. Pojďme spolu se zástupy volat: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově."
Pro nejmenší děti vám nabízím malé slavení přímo pro Květnou neděli. Aktivity pro starší můžete opět použít jako přípravu na nedělní liturgii. Kéž zní Hosana v našich rodinách i v našich srdcích.

Ostrava – Tvůrčí tým televize Noe neúnavně přináší každý den přímé přenosy bohoslužeb a dalších pořadů pro své diváky. Nejinak tomu bude i v příštích dnech, kdy budeme prožívat bezprostřední přípravu na Velikonoce. Kromě přímých přenosů nabídne televize také hodnotné filmy.

Milé sestry, milí bratři,

zatímco nás epidemie takřka přes noc uzavřela v klášteřích a my nevycházíme ani kvůli službě, kterou jsme dosud „venku“ běžně konali, před sedmdesáti lety byla situace opačná. Během jedné noci byli téměř všichni řeholníci a řeholnice ze svých klášterů vyhnáni, vyvezeni jinam. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 řeholní bratři (Akce K), z 27. na 28. září pak sestry (Akce Ř). I tehdy, stejně jako dnes, se jednalo o bezprecedentní situaci, i když se nedá říct, že nikdy v dějinách se nic podobného nestalo.

Praha - Jako součást přípravy na Velikonoce, které budeme poprvé v historii prožívat doma ve svých domovech, připravila Liturgie.cz sérii několika krátkých videi, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Videoprůvodce nabízí úvodní díl a pak samostatné příspěvky s návody na prožití Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 

Diecéze - Před 98 lety zemřel na Madeiře bl. Karel Rakouský. Akčoli se jeho liturgická památka slaví 21. října, tj. v den sňatku s manželkou Zitou, můžeme si jej připomenout i v den jeho smrti, tj. 1. dubna. Zvláště když zemřel v důsledku epidemie, která tehdy ve světě řádila, a když svou smrt obětoval za své národy, tj. i za ten náš...

Ostrava – S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.