Poslední zprávy

Ostrava - Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také prostřednictvím bankomatů České spořitelny.  Stejně jako v loňských letech zpřístupnila Česká spořitelna na svých bankomatech nabídku "Dar do Tříkrálové sbírky". Je tedy možné přímo ze svého účtu u České spořitelny přes bankomat poslat dar do sbírky, podobně jako je možnost si u bankomatu dobít kredit na mobilní telefon. Nadace České spořitelny je generálním partnerem Charity Česká publika a podporuje také Tříkrálovou sbírku.

Praha - Na zasedání Stálé rady České biskupské konference, které se konalo v Praze dne 5. 1. 2010, schválili její členové stanovisko k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 4. 11. 2009.

Ostrava – Osm dní, osm kazatelů, v kostelích a modlitebnách osmi křesťanských církví. Takto vypadá program Křesťanského týdne modliteb, který je připraven na začátek roku 2010 od neděle 10. 1. do neděle 17. 1. Věřící ve svých kostelích a modlitebnách budou den za dnem naslouchat kázáním duchovních z jiných církví. Začátek je vždy v 18.00 hodin.

Milí Tříkráloví koledníci a koledníčci,

před více než dvěma tisíci léty se v judském Betlémě narodilo dítě. Dítě zdánlivě prosté, pro které se nenašlo ani místo vhodné k příchodu na svět. Dítě, jakých se tehdy i dnes rodí tisíce. Ale pouze tomuto dítěti se po jeho narození přišli poklonit pastýři, mudrci i andělé. Jeho narození si připomínáme každý rok a po celý rok se na tuto dobu těšíme. O Vánocích je téměř hmatatelně cítit atmosféra pokoje; více než v jakoukoli jinou dobu pamatujeme na své bližní a snažíme se jim udělat radost alespoň srdečným úsměvem.

Ostrava - Po roce se opět do ulic na Severní Moravě a Slezsku vrátí Tříkráloví koledníci, aby již podesáté chodili s koledou, přinášeli do našich domovů požehnání a to vše v duchu motta „Pomozme lidem v nozi“. V  ostravsko-opavské diecézi bylo v roce 2009 vykoledováno téměř 10,5 milionu korun, které byly použity na podporu charitního díla a pomoc potřebným. Výsledek koledování Tříkrálové sbírky 2010 zatím není znám, o jeho využití však již mají charity jasno.

Praha - Kdybychom znali Boží dar… Těmito slovy nás Kateřina Lachmanová uvádí do letošního vánočního dvojčísla. Publicistická rubrika přináší mimo jiné rozhovor a reportáž o Betlémském světle či reportáž z rodiště klasického „vánočního skladatele“ Jakuba Jana Ryby. Zahraničí se tentokráte především věnuje ničemu míň než Vánocům ve Vatikánu.

Ostrava - Od Nového roku doznají projekty Adopce na dálku a Důstojný život, které již několik úspěšně realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajině několika výrazných změn. Od 1. 1. 2010 například dojde ke zvýšení dárcovského příspěvku pro podporované děti a seniory, a to o 100,- Kč měsíčně. Nově bude tedy roční příspěvek v rámci projektu Adopce na dálku činit 7 200,- Kč, v rámci projektu Důstojný život to pak bude 3 600,- Kč ročně. 

Vážené sestry, vážení bratří, mílí spolupracovníci charitního díla v naší diecézi, chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozdravit v tento vánoční čas, kdy si opětovně s radostí připomínáme narození našeho Pána Ježíše Krista, který nám všem přinesl spásu, radost a pokoj. 

Vídeň/Praha/Ostrava - V sobotu 12. prosince převzali ve Vídni skauti z celého světa Betlémské světlo. Tento novodobý symbol Vánoc cestuje každoročně až z Betléma a dostává se do tisíců domácností v Evropě. V pátek 18. prosince v 15:00 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha plamen od skautů symbolicky převezme J. E. kardinál Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia Klausová, druhý místopředseda Ekumenické rady církví Dušan Hejbal, primátor Hl. m. Prahy Pavel Bém, výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel a starosta Junáka Josef Výprachtický.

Havířov – Na svou poslední pouť k Nebeskému otci se vydal Jiří Sikora z Havířova, který řadu let působil jako poutní referent ostravsko-opavské diecéze. Po zápase s těžkou nemocí zemřel dne 9. 12. 2009 ve věku 57 let. S drahým zesnulým se rozloučí jeho rodina a přátelé ve středu 16. 12. 2009 ve 13.00 hodin v kostele sv. Markéty v Havířově-Bludovicích.