Poslední zprávy

Diecéze – Padesátidenní velikonoční doba se postupně naplňuje. Farnosti se připravují na slavnost Seslání Ducha Svatého. Kde všude se chystají svatodušní vigilie a co dalšího farnosti připravují?

Maria Hilf – Tři dny po Pouti rodin přivítalo poutní místo Maria Hilf další početnou skupinu. V úterý 14. května připutovali s biskupem Martinem Davidem kněží ostravsko-opavské diecéze. Kromě společné modlitby je čekala také přednáška o exorcismu.

Maria Hilf - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor zaplnily v sobotu 11. května všechny generace věřících od nejmenších dětí až po jejich prarodiče. Na Diecézní pouti rodin společně přivítali relikvii bl. rodiny Ulmových. Co na pouti zaznělo a jaká byla atmosféra? Přečtěte si článek a podívejte se na fotoreportáž.

Jeseník - V Jeseníku proběhne 21. května konference na téma Umíráme, kde si přejeme? Uskuteční se v Priessnitzových léčebnéých lázních, a.s., v lázeňském domě Priessnitz, v Zimní zahradě od 10.00 hodin. K účasti na této akci pořádané Charitou Jeseník je třeba přihlásit se do 15. května.

Diecéze – Druhý květnový víkend bude v popředí rodina. V pátek zakončí biskup Martin David Novénu za rodiny s ostatky bl. rodiny Ulmových a sobotní diecézní Pouť za rodiny bude o jejich umístění na Maria Hilf slavnostnější. Čeká nás rovněž primice karmelitánského novokněze P. Dominika Norberta Smeji, O.Carm a během poutí a májových pobožností uctíme Pannu Marii. Další výraznou osobností, ke které se budou věřící na poutích modlit, je sv. Jan Nepomucký. Tím prostor prožít duchovní nebo kulturní prožitek nekončí. Pojďme si všechny blíže představit.

Svatý Kopeček – Ve středu 15. května bude Svatý Kopeček hostit Diecézní pouť Charit. Je určena charitním pracovníkům, klientům, dobrodincům a všem přátelům charitního díla a začne v 10 hodin mší svatou slouženou ostravsko-opavským biskupem Mons. Martinem Davidem.

KarvináSchola Římskokatolické farnosti Karviná slaví v letošním roce 55 let své nepřetržité existence. Výročí oslavila koncertem současné křesťanské hudby v neděli 5. května 2024 v kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné.

Diecéze – Květnové OKNO vychází s dvojnásobným počtem stránek. Kromě obvyklého informačního servisu uvnitř najdete také Poutnické novinky – magazín k Noci kostelů, která se v celém Česku uskuteční v pátek 7. června. Jaká témata květnové Okno otevírá?

Opava - V sobotu 4. května získala opavská konkatedrála převzácný dar - relikvie bl. Karla Rakouského. Akt uložení ostatků vykonal v rámci mše svaté ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David, jenž při bohoslužbě pronesl toto kázání:

Diecéze – Přichází víkend plný různorodých duchovních a hudebních akcí. Biskupští vikáři povedou další dny novény za rodiny s ostatky bl. rodiny Ulmových, biskup Martin v sobotu umístí při mši svaté v opavské konkatedrále ostatky bl. Karla Habsburského, ale koná se také superfinále Ministrantské florbalové ligy a milovníci přírody mohou jít na Vítání ptačího zpěvu. Pojďme si nabízené aktivity více přiblížit.