Poslední zprávy

Ostrava – Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty. V pondělí 16. března nabídne televize divákům od 18.00 hodin nový interaktivní pořad s názvem „Uzdrav svou zem“.

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Znojmo/Retz – Slavnostní otevření poutní cesty sv. Klementa Maria Hofbauera měla v sobotu 14. března připomenout 200 let od úmrtí patrona Vídně, Varšavy a pekařů. Poutní trasa značena bochníčky chleba má vést z jeho rodných Tasovic přes Znojmo do rakouského Retzu a dál až do Vídně.  Mimořádná opatření zavedená vládami obou zemí proti šíření koronaviru však událost ruší a posouvá na pozdější termín. Otevření poutní trasy a další program by se měl uskutečnit až 27. června 2020.

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté z důvodu karantény nebo nařízení vlády, se mohou připojit alespoň prostřednictvím médií. Nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Odry - Týden před zahájením 27. ročníku Celostátní přehlídky církevních škol v Odrách, se akce ruší. Pořadatelská Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České se tak rozhodla na základě doporučení krajského úřadu a po konzultaci s hygieniky.  Tradiční přehlídka mladých talentů se ruší z důvodu zvýšeného rizika šíření epidemie koronaviru.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Všimni si kontrastu mezi tím, co Bůh říká Abrahámovi, a tím, co Pavel říká Timotejovi. Bůh Abraháma posílá pryč ze země, kde se usadil, pryč od příbuzných a pryč od otce. Chce, aby opustil všechno pro něco většího a lepšího. Pavel zase Timotejovi říká přesný opak – jsi milovaný (jakoby mu říkal: „Nikam nechoď!“), trpíš se mnou – jsme v tom spolu, Bůh tě posiluje, bude s tebou.

Praha - V souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem přinášíme prohlášení českých a moravských biskupů: 

Ostrava – Pedagog, cestovatel a odborník na dějiny státu Izrael Mgr. Karel Hrdlička bude hovořit o současnosti židovského státu, rizikových faktorech a možnostech vývoje v zemi, která je cílem statisíců poutníků tří náboženství. Na přednášku zve Biskupské gymnázium v Ostravě ve středu 25. března od 14.45 do multimediální učebny.