Poslední zprávy

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dnešní svátek nám nabízí téma, které nemáme moc rádi, respektive si s ním nevíme rady. Ježíš jako Služebník. Zdá se nám to k Božímu Synu urážlivé. Mnohem více se nám líbí tituly Pán, Král, Vykupitel nebo Spasitel... Ale Služebník?

Jak by podle vás měla u nás církev evangelizovat? Tuto otázku si v sobotu 25. ledna položí účastníci konference, která je praktickou odpovědí na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Biskup František Václav Lobkowicz, pomocný biskup Martin David a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal společně s Katechetickým a pedagogickým centrem pozvali na setkání každého, komu tato otázka není cizí a rád by se zapojil do diskuze, jak v naší diecézi skutečně evangelizovat.

Ostrava – Fotografický spolek Člověk a Víra pořádá od 12. 1. 2020 do 14. 2. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě výstavu fotografií nejlepších snímků za uplynulý rok. Záštitu nad výstavou převzal biskup František Václav Lobkowicz a náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

Ostrava – V úterý 7. 1. se poprvé konal Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky 2020. Před zhruba 170 návštěvníky benefičního koncertu vystoupili v nejstarším ostravském kostele sv. Václava Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a zpěváci přípravného oddělení Ostravského dětského sboru.

Diecéze – V několika kostelech diecéze budou v lednu slouženy mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti, a to v rámci aktivit Hnutí pro život, jehož cílem je obnovit kulturu života v naší zemi a vymýtit vraždy nenarozených. První z těchto mší proběhla v naší diecézi v novém roce 5. ledna na Maria Hilf, ta další bude sloužena 14. ledna v Havířově.

Ostrava – Projekt Angličtina na Bi-Gy umožní prožít den ve společenství nových lidí, stavět duchovní a lidské základy trochu jinak a hlavně se přiučit tomuto jazyku. Po páté se zájemci mohou sejít v sobotu 25. 1. v 9.00 hodin na Biskupském gymnáziu v Ostravě a prožít den, který je obohatí duchovně i jazykově.

Diecéze – První tříkráloví koledníci se již po dvacáté vydali do domácností, aby lidem přinesli vánoční poselství a novoroční požehnání. Některé z nich zachytili fotografové spolku Člověk a Víra na svých snímcích.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Po poměrně jasných a snadno pochopitelných textech dosavadních dní Vánočního období přichází před slavností Zjevení Páně něco jako shrnutí významu všeho toho, co se událo. Zvěstování, vtělení, narození, andělé, pastýři, obřízka.., to všechno jsou události, které si umíme nějak představit, které jsou našemu smýšlení více či méně blízké. Ale hrozí nebezpečí, že můžeme zůstat jen na povrchu – počalo se a narodilo se dítě, zřejmě výjimečné, ale přece jen dítě. Dostalo jméno Ježíš. No a co?  

Ostrava – 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Tři králové budou v Ostravě a okolí přicházet do domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Sbírku doprovodí 7. ledna od 18.00 h Tříkrálový koncert Pavla Helana a dalších umělců v ostravském kostele sv. Václava.Charita Ostava hodlá z letošního výnovu sbírky podpořit sedm projektů. Půl milionu korun má zamířit do rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre a na financování provozu mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa počítá Charita Ostrava s čáskou 250 tisíc korun.

Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Toto prvenství a dvacáté narozeniny oslavuje sbírka několika novinkami.