Poslední zprávy

maltezskapomoclogo25Praha/Ludry - České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů srdečně zve ke společné účasti na své řádové pouti k Panně Marii Lurdské. Do Lurd poutníci cestují letecky speciálním letadlem z Prahy. Termín pouti je 29.4. – 3.5. 2010. V tomto termínu se již tradičně sjedou do Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných uctívali Pannu Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa.

Opava - Pohřeb zesnulého Mons. Josefa Veselého se připravuje na sobotu 13. 2. 2010. Pohřební obřady povede ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a začínají v 10.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Pro účastníky posledního rozloučení s Mons. Josefem Veselým vydala opavská farnost organizační pokyny. Mši svatou z konkatedrály bude v přímém přenosu vysílat od 10.00 hodin televize Noe.

ikona_noeOstrava – Pomoci trpícím lidem v zemětřesením postiženém Haiti se rozhodly dvě ostravské scholy. Přyvozacy z farnosti Ostrava Přívoz a Credenc z farnosti Ostrava Zábřeh vystoupí v neděli 21. 2. 2010 od 18.30 hodin na společném benefičním koncertu v sále Telepace na Kostelním náměstí 2 v Ostravě. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Televize Noe.

monsveselyOpava - Emeritní děkan opavského děkanátu Mons. Josef Veselý zemřel v pátek 5. 2. 2010 ve věku 80 let. Ještě v pondělí 1. 2. 2010 byl vyznamenán prezidentem republiky Václavem Klausem Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Těsně před předáním nejvyššího státního vyznamenání se otci Veselému zdravotně přitížilo. Ceremoniál předání vyznamenání v aule ostravské radnice proběhl za přítomnosti zdravotníků rychlé záchranné služby. Zdravotní stav kněze se však v průběhu týdne opět zhoršil. Pohřeb zesnulého bude v sobotu 13. 2. 2010 v 10.00 hodin v konkatedrále Panny Marie v Opavě.

phrubyŘím/Itálie - Ve středu dne 3. února 2010 zemřel v římské nemocnici Villa Betania salesián P. Vojtěch Hrubý ve věku nedožitých 86 roků. Rozloučení s otcem Vojtěchem proběhne v sobotu 6. února v 10.00 v kostele Santa Maria della Speranza v blízkosti Papežské salesiánské univerzity.
Zajímavý dokument o otci Vojtěchovi natočil Otakaro Schmidt v rámci cyklu Léta letí k andělům. Televize Noe pořad uvede mimořádně v den pohřbu otce Vojtěcha Hrubého v sobotu 6. 2. 2010 ve 20.05 hodin.

pdvorakPříbor - V naději na vzkříšení oznamujeme, že ve středu 3. února  2010, v den památky sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, přešel z tohoto světa do věčnosti na faře v Příboře P. Mgr. Pavel Dvořák. S otcem Pavlem se rozloučíme a za jeho kněžský život poděkujeme při mši svaté v pondělí 8. února  2010 v 10.00 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie v Příboře. Poté bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově ve Slezské Ostravě.

Ostrava – Prezident republiky Václav Klaus předal v pondělí 1.2. nejvyšší státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka Mons. Josefu Veselému. Slavnostnímu předání na ostravské Nové radnici však předcházely dramatické chvíle. Osmdesátiletý emeritní děkan opavského děkanátu Mons. Josef Veselý po příchodu do budovy radnice zkolaboval. Díky poskytnutí včasné první pomoci náhodnými svědky události a péči zdravotníků rychlé záchranné služby, mohl otec Josef Veselý absolvovat slavnostní ceremoniál v zasedací místnosti zastupitelstva města Ostravy.

Havířov - Milí přátelé, zdá se to k neuvěření, ale přestože my nestárneme, kurs Manželských setkání ve Frenštátě - Hranicích ano. Protože jste se z kapacitních důvodů nemohli všichni zúčastnit jubilejního 15. ročníku, přijměte srdečné pozvání k oslavě 15. výročí frenštátského-hranického kursu MS dne 6. 2. 2010  (zahájení v 19.00 hod. mší svatou) v Církevním středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově.

Ostrava - Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl na severní Moravě nejen jubilejní, ale také rekordní. Koledníci v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské vykoledovali částku přesahující 11 milionů korun. Tyto prostředky pomohou nejen potřebným u nás, ale také například obětem zemětřesení na Haiti.

Opava – Biskup František Václav Lobkowicz pozval na úterý 2. 2. všechny osoby zasvěceného života na společné setkání do Opavy. Řeholníci a řeholnice prožijí diecézní Den zasvěceného života v klášteře u minoritů. Program začíná v 10.00 hodin v kostele sv. Ducha, kde bude slavena mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu.