Poslední zprávy

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě,

vždyť jsi Bůh, má spása,

každodenně skládám svou naději v tebe. Ž 25,5

missachrismatis1Ostrava – Více než sto padesát kněží z celé diecéze se na Zelený čtvrtek ráno shromáždilo  v katedrále Božského Spasitele při mši k svěcení olejů pod vedením biskupa Františka Václava Lobkowicze. Součástí bohoslužby s názvem Missa Chrismatis je obnova kněžských slibů duchovních a žehnání tří druhů olejů. Oleje se používají při udílení svátosti křtu, biřmování, pomazání nemocných a různých svěcení.

monskliszČeský Těšín – Sedm desítek let kněžské služby oslavuje ve středu 31. 3. 2010 papežský prelát Mons. Miloslav Klisz. Čtyřiadevadesátiletý čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci a dlouholetý šéfredaktor Homiletických směrnic si výročí připomíná v nemocnici, kde se zotavuje po zlomenině kyčelního kloubu.  Popřát mu dnes přijel osobně ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Guyana - Spolu s asi třemi tisícovkami věřících v hlavním městě jihoamerického státu Guyana Georgetownu vstoupili do Svatého týdne i členové misijní a dokumentační výpravy, kterou vede národní ředitel Papežských misijních děl v ČR, P. Jiří Šlégr. Od čtvrtka navštěvují místa, která místní církev provozuje i s pomocí příspěvků českých dárců, například dva sirotčince v Georgetownu, internátní školu v severozápadní části země a podobně.

Opava - Nevšední zážitek slibuje představení barokního díla Stabat Mater v Opavě. U příležitosti 300. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů neapolské školy Giovanni Battisty Pergolesiho dílo nastudovali  studenti a pedagogové opavské církevní konzervatoře. Pro tuto výjimečnou akci podpořenou dotací Statutárního města Opava byly vybrány nevšední prostory bývalého kostela sv. Václava v Opavě, ul. Pekařská. Akce se uskuteční v úterý 30. března 2010 od 19:00 hodin.

Odry - Ve dnech 23. - 25. března se za hojné účasti několika stovek studentů z církevních škol z celé České republiky  konal v 17. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti. Během tří dní se publiku v 57 číslech představili studenti ze 17 hostujících souborů a také z domácí oderské školy.

maketa3varhanydarkoviceDarkovice – Nové varhany v kostele sv. Hedviky v Darkovicích na Hlučínsku požehná ve čtvrtek 25. 3. 2010 biskup František Václav Lobkowicz. Mše svatá, při níž bude nový hudební nástroj požehnán, začíná v 17.00 hodin. Varhany v hodnotě tří milionů korun postavila varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

banner_nockosteluBrno - Noc kostelů pro rok 2010, která letos poprvé zasáhne všechny diecéze v České republice, bude mít jednotný vizuální styl. Autorkou návrhů je rakouská grafička Vera Rieder a stejné logo bude k vidění na plakátech a propagačních materiálech také v Rakousku, kde myšlenka Noci kostelů vznikla. Součástí vizuálního stylu je verš z knihy Izaiáš 62,2: "Po celý den a po celou noc, nikdy nebudou mlčet."

ikona_noeOstrava -  V den slavnosti Zvěstování Páně uvítají farníci v Ostravě-Heřmanicích vzácnou návštěvu. Mši svatou bude v kostele sv. Marka sloužit od 17.30 hodin kardinál Miloslav Vlk. Bohoslužbu z farnosti, kde je duchovním správcem ředitel televize Noe P. Leoš Ryška SDB, bude možné sledovat v přímém přenosu.

tydenmodlitebOstrava -  Od neděle 21. 3. do soboty 27. 3. běží Týden modliteb za mládež, který vyhlásila sekce pro mládež při ČBK. Modlitební týden vyvrcholí XXV. Světovým dnem mládeže na Květnou neděli (28.3.2010). Motto letošního světového dne a zároveň základní motiv týdne modliteb připomíná list Jana Pavla II. mládeži napsaný před čtvrt stoletím: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" (Mk 10,17).