Poslední zprávy

Logo návštěvy papeže Benedikta XVI. na MaltěVatikán - Návštěva Svatého otce na Maltě, plánovaná na tuto sobotu a neděli (17.-18.4.) má být příležitostí k duchovní obnově. Čteme to v poselství, které jménem Benedikta XVI. adresoval katolíkům na Maltě státní sekretář Svatého stolce kard. Bertone. Připomíná v něm věrnost maltských katolíků Kristu, která nepřetržitě trvá od doby, kdy se na ostrově vylodil sv. Pavel. Letos je tomu 1950 let. Malťané tuto událost každoročně slaví. Kard. Bertone ve svém poselství zdůrazňuje také velký vklad církve na Maltě do misijního poslání církve. Přímé přenosy z návštěvy papeže na Maltě bude vysílat Tv Noe.

Ropice – Večerní mše svatá ve farním kostele Zvěstování Páně v Ropici u Třince bude v úterý 13. 4. 2010 v 18.00 hodin obětována jako zádušní mše svatá za zahynulého polského prezidenta a jeho delegaci při letecké katastrofě 10. dubna 2010 u ruského Smolenska. Věřící se budou modlit také za všechny oběti polského národa popravené v Katyni v roce 1940. Mši svatou bude předcházet smuteční vyzvánění od 17.45 hodin.  Zádušní mši svatou za obětí neštěstí budou v úterý 13. 4. od 18.00 hodin sloužit také kněží v Jablunkově.

Ostrava - V neděli Božího Milosrdenství ve farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívozu byla v 17.00 hodin sloužena mše svatá za prezidenta Polska Lecha Kaczyńskiego, jeho ženu Marii a ostatní oběti tragédie z 10. 4. 2010 u Smolenska. Mši svatou koncelebroval společně s místním duchovním správce otcem Bogdanem Stępniem také bývalý generální vikář ostravsko-opasvké diecéze P. František Kufa, současný spirituál Charity Ostrava.

Vatikán - Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo v sobotu 10. 4. odpoledne kondolenční telegram papeže Benedikta XVI. k úmrtí prezidenta Polska a jeho delegace při leteckém neštěstí ve Smolensku. Papež v depeši adresované k rukám maršálka polského Sejmu Bronislavu Komorowskému vyjádřil hlubokou bolest z této tragédie a současně vyjádřil soustrast rodinám zemřelých a všem Polákům.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz vyjádřil v sobotu 10. 4. 2010 soustrast generálnímu konzulovi Polské republiky v Ostravě Jerzymu Kronholdovi v souvislosti s leteckým neštěstím prezidentského letadla v Rusku. „Bolest, která zasáhla dnes Polsko, je tragédií také pro tisíce Poláků, kteří žijí na území ostravsko-opavské diecéze. Soucítím s rodinami obětí a modlím se za zemřelé, kteří ztratili svůj život při leteckém neštěstí,“ uvedl biskup Lobkowicz.

Varšava - Při leteckém neštěstí polského prezidentského speciálu, který se zřítil v sobotu 10. 4. 2010 při přistávání ve Smolensku, zahynul také vojenský ordinář biskup Tadeusz Ploski a vicekancléř kurie polské armády kněz Jan Osiński. Biskup Ploski měl dnes při výročí 70. let od masakru v Katyni sloužit mši svatou. Předseda polských biskupů arcibiskup Józef Michalik vyzval k modlitbám za oběti a jejich pozůstalé ve všech kostelích Polska. V leteckém speciálu zachynul prezident země Lech Kaczyński i poslední prezident polského exilu z doby totality Ryszard Kaczorowski.

denromuOstrava – Mezinárodní den Romů oslavili žáci Církevní základní školy Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Školní den začal tvořivými dílnami, na které byli pozvání také rodiče žáků. Děti pod vedením pedagogů vyráběly keramické mozaiky, dřevěné krabičky, náramky a náušnice z korálků ale i ruční papír. Po dvou hodinách kreativních aktivit se školáci, pedagogové a přítomní rodiče přesunuli do školní tělocvičny, kde následoval kulturní program. „Rodiče našich školáků se mohli tvořivých dílen zúčastnit a pracovat společně se svými dětmi. Byla to taková netradiční forma třídních schůzek,“ uvedla ředitelka Církevní základní školy Přemysla Pittra Soňa Tarhoviská a dodala, že oslava Dne Romů se stala součástí projektu Škola hrou, který je podporován z fondů Evropské unie.

Velikonoční vstupy do školOstrava – Katechetické a pedagogické centrum při Biskupství ostravsko-opavském připravilo pro základní školy programy k Velikonocům. Vstupy do výuky dostaly název „Poselství křesťanských Velikonoc I a II “ a byly prezentovány pedagogům a katechetům na školení již na začátku března. Jejich realizace pak proběhla v týdnu před Velikonocemi přímo ve školách.

Nový Jičín – Celodenní výlet do přírody připravují pro děti z Nového Jičína skauti z 3. oddílu Pagoda. V sobotu 10. 4. 2010 zvou na akci s názvem „Tání ledů v našich srdcích“, kterou připravují již po dvacáté. „Sejdeme se ráno na parkovišti vedle autobusového nádraží v Novém Jičíně. Budeme vás očekávat od 7.30 do 8.30 hodin. Odtud se postupně přesuneme na místo, kde společnou modlitbou zahájíme tento den,“ informují skauti v pozvánce.

Ostrava – Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz si ve středu 7. 4. připomíná 20. výročí svého biskupského svěcení. Titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze jej jmenoval dne 17. 3. 1990 papež Jan Pavel II. Světitelem nového biskupa byl pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek.