Poslední zprávy

Ostrava - Kostel sv .Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci se stane místem jáhenského svěcení. Biskup František Václav Lobkowicz zde v sobotu 19. 6. udělí jáhenské svěcení absolventu studia teologie Michala Jadavanovi z farnosti Ostrava-Poruba. Mše svatá s obřady jáhenského svěcení začíná v 9.30 hodin. O týden později bude biskup Lobkowicz udělovat kněžské svěcení čtyřem jáhnům v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

ikona_katydPraha - Růžencovou poutní cestou na Velehrad – právě takový titulek má článek o požehnání meditační poutní cesty údolní nivou potoka Salašky mezi Starým Městem a místem spjatým s počátky křesťanství na našem území. Domácí zpravodajství si všímá také představení knihy arcibiskupa Jana Graubnera Kněžské osobnosti – medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, dalších jednání o česko-vatikánské smlouvě, slavnosti hasičů z celé republiky či osobních webových stránek arcibiskupa Dominika Duky. 

cprlogoHranice na Moravě – Desítky manželských párů zamíří ve dnech od 10. do 17. 7. do Hranic na Moravě na letní kurz manželských setkání. Účastníky čeká týden přednášek a sdílení ve skupinkách. Témata přednášek jsou: Křesťanské manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumě­ní, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou man­želé, kteří se již kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním.

Bohumín - Členové a četní příznivci Občanského sdružení Přátel Bohumínské historie ve spolupráci  s  Římskokatolickou farností Bohumín - Starý Bohumín pořádají v sobotu dne 26. června 2010 od 17.00 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie ve St. Bohumíně u příležitosti ohlédnutí za rokem kněží „Vzpomínkový varhaní podvečer na bohumínské rodáky - kněze a řeholníky“.

biskupskarvadaPraha - Ve večerních hodinách 14. června 2010 zemřel v Praze emeritní biskup Jaroslav Škarvada. Často se o něm hovořilo jako o "nenapravitelném optimistovi", který svou dobrou náladou dokázal "nakazit" všechny kolem sebe. A přitom prošel tolikerou beznadějí a zažil mnoho těžkých chvil 20. století. Sám jeho život byl ovšem svědectvím o naději. Jeho životní pouť dávala tušit, z jakého životadárného pramene čerpal. V den jeho smrti u něj dopoledne sloužil mši svatou kardinál Miloslav Vlk, který se nedávno vrátil ze svého pobytu ve Svaté zemi. Až do poslední chvíle s ním byli lidé z okruhu jeho nejbližších.
Pohřeb zemřelého biskupa bude v pondělí 21. června 2010 v 9:30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V očekávání slavného vzkříšení bude po mši svaté tělo zesnulého uloženo do kapitulní hrobky na hřbitově v Praze - Břevnově týž den cca v 11:30 hod.

poutkneziromaŘím Patnáct tisíc kněží z 91 zemí světa zamířilo ve dnech od 9. do 11. 6. na Světové setkání kněží v Římě. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci z České republiky. Na pouť se za papežem Benediktem XVI. vydalo 66 kněží z českých a moravských diecézí a pět biskupů Jiří Paďour, Pavel Posád, František Radkovský, František Václav Lobkowicz a řecko-katolický biskup Ladislav Hučko. Do Říma přicestoval z Izraele také kardinál Miloslav Vlk.

Ostrava Kněžské svěcení letos přijmou čtyři mladí muži, kteří v současné době působí v jáhenské službě ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětí na kněze v sobotu 26. 6. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na kněze jáhny Pavla Jiříka, Jozefa Kankaru, Vlastimila Krajčoviče a Karla Rechtenberga. Slavnostní mše svatá začíná v 9.30 hodin. Novokněží budou v následujících dnech po vysvěcení sloužit přimiční mše svaté ve svých domovských farnostech.

Ostrava - Zatímco se zraky většiny národa upíraly k volebním urnám, kroky řady nadšenců zamířily v pátek 28.5. navečer do otevřených kostelů, kde se právě začínala dít u nás zatím ojedinělá akce s názvem Noc kostelů. Při přípravě této akce, jsme si říkali, že jakýkoliv počet návštěvníků převyšující počet organizátorů (cca 13) budeme považovat za úspěch. Celkový počet účastníků, kterých bylo asi dvěstě, nás proto mile překvapil. A myslím, že ti kteří přišli, opravdu nelitovali.

Kypr - Obyvatelé Kypru se připravují na návštěvu Benedikta XVI., která začíná v pátek 4. června. Tento ostrovní stát tak vůbec poprvé v dějinách navštíví papež. Pro Benedikta XVI. to navíc bude první cesta do země, kde se naprostá většina obyvatel hlásí k pravoslaví. Papež navštíví pouze území spravované Kyperskými Řeky. Tureckem okupovanou třetinu ostrova totiž neuznal za samostatnou žádný stát mezinárodního společenství kromě Turecka. Všem obyvatelům ostrova je však přiznáváno členství v EU. Svatého otce pozvala opakovaně jak hlava Kyperské pravoslavné církve arcibiskup Chrysostomos II., tak prezident Kyperské republiky Dimitris Christofias. Přenosy z papežovy návštěvy Kypru lze sledovat v Televizi Noe.

Ve Frýdku-Místku byl velký zájem o prohlídku krypty baziliky minorOstrava – Tisíce lidí přilákaly k návštěvě kostely a modlitebny otevřené dlouho do noci. Akce Noc kostelů, do které se v pátek 28. 5. zapojily farnosti a církevní sbory v kraji vůbec poprvé, zaznamenala téměř jedenáct tisíc návštěvnických vstupů. Mnozí během večera stihli navštívit kostelů hned několik.  I když se sakrální prostory chrámů během programu proměnily na koncertní síně, muzea, výstavní sály, divadla nebo přehlídková mola, zbylo v nich dost místa na ztišení a modlitbu.