Poslední zprávy

caritasOpava – Staré brýle zapomenuté v šuplíku mohou pomoci lidem v horských oblastech Nepálu. Právě pro ně nyní pořádá sbírku Charita Opava ve spolupráci s oční optikou VIDUM a Česko-nepálskou společností. „Brýle budou použity na misi do odlehlého nepálského údolí Tsum, která se uskuteční v říjnu 2010,“ informovala tisková mluvčí Charity Opava Ivona Hahnová.

maticesvatohostynskaSvatý Hostýn - Učitelé, vychovatelé a katecheté se chystají v sobotu 21. srpna 2010 na Pouť pedagogických pracovníků na Svatý Hostýn. „Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele, vyprosit všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku, zažít společenství,vzdělat se, vzájemně se povzbudit a podělit o své zkušenosti,“ zve Centrum pro školy při olomouckém arcibiskupství společně s Maticí svatohostýnskou.

koncertyhukvaldyHukvaldy – Milovníci starých not mají jedinečnou příležitost zaposlouchat se do taktů barokní duchovní hudby v kapli sv. Ondřeje na zřícenině hradu Hukvaldy nebo v kostelích ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, Kozlovicích a Hukvaldech. Na všech těchto místech se představí účastníci Letní dílny dávné muziky, kteří pod vedením Michaela Pospíšila nastudují stovky let stará díla regionálních skladatelů.

animatorikromerizKroměříž - Ve dnech 15. – 21. srpna 2010 se v Kroměříži uskuteční Celostátní setkání animátorů (CSA) skupin mládeže. Setkání organizované Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských sdružení mládeže bude součástí přípravy na XXIV. Světové dny mládeže v Madridu 2011. Přibližně 400 mladých lidí mezi 16 a 30 lety se zde bude věnovat formaci, vzdělání a školení pro svoji dobrovolnickou práci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity s dětmi a mládeží. Motto setkáni je citát z Markova evangelia  „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?"

caritasOstrava - Diecézní charita ostravsko-opavská začala s realizací vzdělávacího projektu S kvalitou do praxe, který si klade za cíl posílit implementaci standardů kvality sociálních služeb především v charitních a krajských  zařízeních v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude v průběhu roku proškoleno celkem 145 kvalitářů a manažerů.

ikona_katydHaiti – chudý ostrovní stát stižený v lednu ničivým zemětřesením se dostal opět do středu zájmu domácího i zahraničního zpravodajství KT. Zaznamenán byl jednak odjezd další Pragovky – vybavené tentokrát vrtnou soupravou na pomoc lidem ve farnosti Baie de Henne. Vrátili se také pracovníci Charity, kteří informují o průběhu pomoci a pomalu se vylepšující situaci v jednom z nejchudších států světa.

Český Těšín - Exerciční dům v České Těšíně nabízí všem zájemcům duchovní cvičení. V podzimní nabídce jsou duchovní obnovy vedené jezuitou P. Františkem Líznou SJ nebo ignaciánské exercicie pro studenty vedené jezuitským knězem P. Janem Regnerem. Kněží nabízejí exercicie také v polském jazyce. 

caritasOstrava - Diecézní charita ostravsko-opavská se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava  vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel/ka Charity Hodslavice.  Předpokládaný pracovní úvazek: max. 0,75  (možné postupné navýšení do 1). Přihlášku s přílohami je nutno doručit nejpozději do 20. 8. 2010.

logoFulnek – Na pouť k Božímu milosrdenství pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství se vydají v sobotu 24. 7. poutníci z Fulneku. Před sebou budou mít osm dní cesty a 185 km k poutnímu místu ve Slavkovic u Nového Města na Moravě. „Putujeme, neboť jsme si vědomi, že my, naše rodiny, farnosti, prostředí, diecéze, Česká republika, celá Evropa potřebují Boží milosrdenství. Byl si toho vědom papež Jan Pavel II., a proto v roce 2002 v Krakowě-Łagiewnikach svěřil Božímu milosrdenství celý svět,“ uvedl za organizátory pouti P. Tomáš Kazaňski SAC. Pěší pouť do Slavkovic uspořádali fulnečtí poprvé v loňském roce a zúčastnilo se jí šedesát poutníků.

poutumelcu2010Opava – Duchovní i kulturní program nabídne nejen svým účastníků Pěší pouť za umělce.  Sedmidenní putování začíná v neděli 25. 7. v Opavě a vrcholí v sobotu 31. 7. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.  „Ne všichni jsou povoláni být umělci ve specifickém slova smyslu. Podle slov Geneze je však každému člověku svěřen úkol být tvůrcem vlastního života: v jistém smyslu z něj vytvořit umělecké, mistrovské dílo,“ jsou slova papeže Jana Pavla z Listu umělcům, která se stala mottem pěší pouti, kterou pořádají umělci pod záštitou olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky. Pěší pouť je iniciativou herců z olomouckého Rapsodického divadla.