Poslední zprávy

Olomouc - Cyrilometodějská Teologická fakulta UP v Olomouci si v příštích dnech připomíná 20. výročí svého obnovení. Fakulta zrušená 14. července 1950 byla obnovena a začleněna do svazku Univerzity Palackého v Olomouci na základě zákona o bohosloveckých fakultách z 3. května 1990. (V letech 1969-1974 působila v Olomouci pobočka litoměřické Teologické fakulty.) Výuka byla zahájena 8. října 1990 a přesně o dva týdny později proběhlo slavnostní začlenění fakulty do svazku univerzity, jemuž předsedal tehdejší rektor UP, prof. Josef Jařab. Prvním děkanem byl jmenován prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík.

Częnstochowa/Polsko (TS ČBK) - Poutní místo Częnstochowa v Polsku hostí ve dnech 29. 11. – 3. 12. 2010 duchovní cvičení pro vedoucí pracovníky diecézních charit i ostatních evropských církevních institucí. Z České republiky se jich zúčastní plzeňský biskup František Radkovský společně s ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a s některými prezidenty a řediteli diecézních charit.

caritasJablunkov - Denní stacionář pro mladé lidi se zdravotním postižením zve na předvánoční prodejní výstavu ve dnech 14. a 15. prosince  2010 od 8.30 do 18.00 hodin do Charity Jablunkov. Vstup do budovy je v zadním traktu Mateřské školy na ulici Bezručova v Jablunkově. Charita na výstavě nabídne ručně tkané koberečky a polštáře, vánoční dekorace z různých materiálů, ručně tvořenou keramiku, růžence na stěnu, svícny, svíčky a další originální výrobky klientů Denního stacionáře Charity Jablunkov.

Ostrava - Blíží se Vánoce. K nim už neodmyslitelně patří betlém, což vám řeknou i nevěřící. V domácnostech a kostelích se opět odněkud vytáhne sada malebných figurek, jejichž uskupení vytvoří atmosféru jedné judské stáje, v níž se před 2000 lety narodil Spasitel světa. Jsou ale i farnosti, kde tyto figurky „oživnou“. Jsou to ty, v nichž farníci pořádají akci pracovně nazvanou „Živý betlém“.

Ostrava - Bylo to před 180 lety, 27. listopadu 1830. Ten den byla sobota před 1. nedělí adventní – tehdy se na Rue de Bac v Paříži zjevila Panna Počatá bez poskvrny a dala světu zázračnou medailku. V sobotu 27. listopadu 2010, taktéž v předvečer první neděle adventní, předsedal Svatý otec Benedikt XVI. v bazilice sv. Petra slavnostní „Vigilii za počatý lidský život“. Bylo jeho přáním, aby se podobné bohoslužby konaly ve všech diecézích. Jeho předchůdce na Petrově stolci, Jan Pavel II., napsal, že církev má mluvit ústy těch, kteří ještě sami mluvit nemohou. V několika farnostech naší diecéze přání Benedikta XVI. vyslyšeli a Vigilii za počatý život ve svých chrámech uspořádali.

Olomouc -Vánoční atmosféru, za níž se dosud vydávali turisté do Vídně, Norimberka nebo Drážďan, má v tomto roce nabídnout Olomouc. První svíčka na adventním věnci bude zapálena pod vánočním stromem na olomouckém Horním náměstí v neděli 28. 11. v 16:00 hodin. Rozžehne ji katolický kněz P. Antonín Basler, farář od sv. Michala. Zároveň lidé poprvé spatří Ježíškův poštovní úřad a betlém vyřezávaný mistrem Jiřím Halouzkou.

Hukvaldy - Středověká zřícenina hradu Hukvaldy se každoročně návštěvníkům otevírá na den svátku sv. Ondřeje u příležitosti Ondřejské pouti. Nejinak je tomu i letos, kdy se poutníci za doprovodu dechové hudby Fyčovice vydají ke kapli sv. Ondřeje v neděli 28. 11. 2010. Mši svatou v barokní hradní kapli zde bude od 9.00 hodin sloužit rychaltický farář P. Dariusz Jędrzejski.

Ludgeřovice – S blížící se 1. neděli adventní se v městech a obcích začíná objevovat vánoční výzdoba. Po vzoru rakouských, německých a polských měst se i na tuzemských náměstích začínají rok od roku objevovat stylové stánky a jarmarky s nejrůznějším vánočním zbožím. Jednodenní vánoční jarmark připravuje i Charita Hlučín v areálu Charitního domu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích na středu 1. 12. od 14. do 17.00 hodin.

Vatikán (RV) - V tiskovém středisku Svatého stolce byla v úterý 23. 11. prezentována s napětím očekávaná kniha s názvem Světlo světa. Papež, církev a znamení doby. Rozhovor Svatého otce Benedikta XVI. s Peterem Seewaldem. Kniha vyšla v 8 jazycích a 3 další jazykové verze vyjdou v brzké době. Český překlad této knihy se už také připravuje. Vydá ji brněnské nakladatelství Barrister and Principal. Podle vyjádření ředitele nakladatelství Ivo Lukáše, bude kniha k dostání nejdříve v postní době příštího roku.

Ostrava - V sobotu 27. listopadu 2010 bude v předvečer první neděle adventní Svatý otec Benedikt XVI. předsedat v bazilice sv. Petra slavnostní „Vigilii za počatý lidský život“. Z vděčnosti Pánu za Jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, budou účastníci bohoslužby prosit o ochranu každé lidské bytosti, povolané k životu. Je přáním Svatého otce, aby se podobné bohoslužby konaly ve všech diecézích. V několika farnostech té naší, tedy ostravsko-opavské, jeho přání vyslyšeli a Vigilii za počatý život ve svých chrámech uspořádají.