Poslední zprávy

Ostrava - Biskupství ostravsko-opavské zve na 6. diecézní pouť do Svaté Země ve dnech 20. 10. – 28. 10. 2010. Poutníci prožijí sedm dní a nocí v místech, které důvěrně známe z knih Starého i Nového zákona.  Cena zájezdu je 23.890 korun. Přihlášky a další informace u diecézního poutního referenta PhDr. Pavla Ramíka na tel. 595 170 503, 728 933 183, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

prasivaobrazekPrašivá – Zdravé i hendikepované děti prožijí společně letošní setkání dětí ostravsko-opavské diecéze na Prašivé v Beskydech. Pouť začíná tradičně první prázdninový den ve čtvrtek 1. 7. v 10.00 hodin v areálu Kamenité u Vyššních Lhot setkáním s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a mší svatou. Po bohoslužbě čeká děti a jejich doprovod výstup na horu Prašivá. V okolí poutního kostelíka sv. Antonína Paduánského bude připraven program na téma „Svět mýma očima“. „Setkáním chceme přiblížit, jak vidí svět a prožívají svůj život děti nejen zdravé, ale také děti něčím odlišné,“ uvedla Barbora Vavrečková z Katechetického a pedagogického centra biskupství, které setkání připravuje.

Vídeň/Ostrava - Noc kostelů, která v pátek 28. 5. 2010 přilákala tisíce návštěvníků do sakrálních prostor v celé České republice, bude mít pokračování také v příštím roce. Rakouští organizátoři Noci kostelů již vyhlásili termín pro příští rok. Noc kostelů bude v Rakousku  i v České republice v pátek 27. 5. 2011.

Ostrava - Kostel sv .Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci se stane místem jáhenského svěcení. Biskup František Václav Lobkowicz zde v sobotu 19. 6. udělí jáhenské svěcení absolventu studia teologie Michala Jadavanovi z farnosti Ostrava-Poruba. Mše svatá s obřady jáhenského svěcení začíná v 9.30 hodin. O týden později bude biskup Lobkowicz udělovat kněžské svěcení čtyřem jáhnům v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

ikona_katydPraha - Růžencovou poutní cestou na Velehrad – právě takový titulek má článek o požehnání meditační poutní cesty údolní nivou potoka Salašky mezi Starým Městem a místem spjatým s počátky křesťanství na našem území. Domácí zpravodajství si všímá také představení knihy arcibiskupa Jana Graubnera Kněžské osobnosti – medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století, dalších jednání o česko-vatikánské smlouvě, slavnosti hasičů z celé republiky či osobních webových stránek arcibiskupa Dominika Duky. 

cprlogoHranice na Moravě – Desítky manželských párů zamíří ve dnech od 10. do 17. 7. do Hranic na Moravě na letní kurz manželských setkání. Účastníky čeká týden přednášek a sdílení ve skupinkách. Témata přednášek jsou: Křesťanské manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumě­ní, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou man­želé, kteří se již kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním.

Bohumín - Členové a četní příznivci Občanského sdružení Přátel Bohumínské historie ve spolupráci  s  Římskokatolickou farností Bohumín - Starý Bohumín pořádají v sobotu dne 26. června 2010 od 17.00 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie ve St. Bohumíně u příležitosti ohlédnutí za rokem kněží „Vzpomínkový varhaní podvečer na bohumínské rodáky - kněze a řeholníky“.

biskupskarvadaPraha - Ve večerních hodinách 14. června 2010 zemřel v Praze emeritní biskup Jaroslav Škarvada. Často se o něm hovořilo jako o "nenapravitelném optimistovi", který svou dobrou náladou dokázal "nakazit" všechny kolem sebe. A přitom prošel tolikerou beznadějí a zažil mnoho těžkých chvil 20. století. Sám jeho život byl ovšem svědectvím o naději. Jeho životní pouť dávala tušit, z jakého životadárného pramene čerpal. V den jeho smrti u něj dopoledne sloužil mši svatou kardinál Miloslav Vlk, který se nedávno vrátil ze svého pobytu ve Svaté zemi. Až do poslední chvíle s ním byli lidé z okruhu jeho nejbližších.
Pohřeb zemřelého biskupa bude v pondělí 21. června 2010 v 9:30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V očekávání slavného vzkříšení bude po mši svaté tělo zesnulého uloženo do kapitulní hrobky na hřbitově v Praze - Břevnově týž den cca v 11:30 hod.

poutkneziromaŘím Patnáct tisíc kněží z 91 zemí světa zamířilo ve dnech od 9. do 11. 6. na Světové setkání kněží v Římě. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci z České republiky. Na pouť se za papežem Benediktem XVI. vydalo 66 kněží z českých a moravských diecézí a pět biskupů Jiří Paďour, Pavel Posád, František Radkovský, František Václav Lobkowicz a řecko-katolický biskup Ladislav Hučko. Do Říma přicestoval z Izraele také kardinál Miloslav Vlk.

Ostrava Kněžské svěcení letos přijmou čtyři mladí muži, kteří v současné době působí v jáhenské službě ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětí na kněze v sobotu 26. 6. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na kněze jáhny Pavla Jiříka, Jozefa Kankaru, Vlastimila Krajčoviče a Karla Rechtenberga. Slavnostní mše svatá začíná v 9.30 hodin. Novokněží budou v následujících dnech po vysvěcení sloužit přimiční mše svaté ve svých domovských farnostech.