Poslední zprávy

Ostrava – Vládní opatření proti pandemii koronaviru zasáhla i do příprav jubilejního 10. ročníku mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie. Organizátoři na jaře usoudili, že tradici rušit nebudou a lidem koncerty v sobotu 13. a v neděli 14. června pustí v přímém přenosu televize Noe. Po poslední vlně uvolnění Slezská lilie přece jen částečně vykvete. Na program v kostele sv. Václava se dostanou také diváci. Musí si však předem rezervovat místo. K dispozici jich jsou jen desítky.

Kunčice pod Ondřejníkem - Pět nových přístřešků s posezením pro turisty postavily Biskupské lesy u značených pěších tras na Ondřejníku. Na realizaci projektu získalo ostravsko-opavské biskupství dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši téměř 700 tisíc korun. Lidé budou mít možnost při výletech do Beskyd nově posedět v lokalitách Kaňovice, Žmilanka, Pod Zelenou cestou, Šmiřanka a Pod Skalkou.

Diecéze - Také letos budou součástí slavnosti Těla a Krve Páně průvody s Nejsvětější Svátostí mimo prostory kostelů. V některých farnostech přímo v den slavnosti, tj. ve čtvrtek 11. června, v jiných v neděli 14. června.

Ostrava - Od pondělí 8. června přichází na řadu další vlna uvolnění, která umožňuje účast na bohoslužbách a dalších akcích až do počtu 500 osob. Stále však platí zachování hygienických pravidel - především roušky, desinfekce a odstup. I přes tato opatření se v ostravsko-opavské diecézi připravují na závěr června jáhenská a kněžská svěcení. V sobotu 20. června bude apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David v ostravské katedrále Božského Spasitele udělovat svěcení trvalého jáhenství a o týden později v sobotu 27. června vysvětí biskup František Václav Lobkowicz dva jáhny na kněze. 

Ostrava – Závěrečné setkání Akademie pro třetí věk se i přes přerušení od března letošního roku uskuteční, a to 18. června 2020 od 9.00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

 

Hradec nad Moravicí – Dopoledne 6. 6. se konal pohřeb emeritního faráře v Hradci nad Moravicí P. Antonína Koláře ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Mši svatou celebroval biskup Mons. Martin David. Po mši zazněla slova poděkování a rozloučení od místních farníků i představitelů obce Boršice, kde P. Kolář prožil posledních pět let života. Po té se smuteční shromáždění přesunulo na místní hřbitov, kde byl P. Antonín Kolář pochován do kněžské hrobky. R. I. P.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Při této slavnosti v liturgických textech mnohokrát zaznívá volání: „Sláva!“ Nejen během Sláva na výsostech Bohu, jak zpíváme každou neděli, ale mnohem častěji. Jakoby nám tím Bůh říkal, že slavnost Nejsvětější Trojice není časem teologických debat a spekulací, jak to vlastně s tou Trojicí je, ale je výjimečným časem jeho oslavy. Proč?

Vrbno pod Pradědem - Smrkové monokultury na Jesenicku nahradí po kůrovcové kalamitě rozmanitý lesní porost, který vrátí horám jejich původní druhovou pestrost. Biskupské lesy ve svých revírech Polom a Drakov, které jsou nejvíce zasaženy kůrovcovou a kalamitní těžbou, vysázely letos na jaře statisíce sazenic na ploše 37 hektarů. Další výsadba bude pokračovat na podzim. Do zpracování kalamitního dřeva i obnovy lesa jsou zapojeni místní živnostníci.

Ostrava - Mons. Martin David se dnes v poledne stal apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze. Ke změně ve vedení biskupství došlo na základě dekretu Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa Martina Davida, který dosud zastával funkci generálního vikáře. 

Hradec nad Moravicí - V sobotu 30. května, v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého, byl ve věku nedožitých 80 let povolán Bohem Otcem na věčnost P. Antonín Kolář. Emeritní duchovní farnosti Hradec nad Moravicí působil v obci dlouhých 41 let. Před pěti lety musel ze zdravotních důvodů službu faráře ukončit a poslední léta strávil v Boršicích u Uherského Hradiště.

Se zemřelým se rozloučíme a za jeho službu poděkujeme Bohu v sobotu 6. června 2020 při mši svaté v 10:15 hodin ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí.Od 9:30 hodin začne v kostele společná modlitba růžence.Tělo zesnulého bude po posledním rozloučení uloženo do kněžské hrobky na místním hřbitově.