Poslední zprávy

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii v plném společenství farnosti. V evangeliu, kterému nasloucháme o páté neděli velikonoční, Ježíš ohlašuje své „odloučení“ od učedníků. Nyní i my zažíváme období fyzického odloučení od našich příbuzných a známých, je to odloučení, jež vyvolává neklid a strach, takže se nám někdy zdá, že i Ježíš je daleko. Návrhem, který předkládáme, se snažíme rodinám připomenout, že víra nám nezajišťuje život bez problémů, ale nabízí nám milost je překonat, aniž bychom podléhali beznaději. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

Stěbořice - Přestože letos nelze Memoriál otce Jožky prožít s jeho důležitým prvkem, a to je SETKÁNÍ, nechtěli ho stěbořičtí farníci zrušit. Pro naprostou většinu z nich ani nejde nevzpomenout na horlivého kněze o. Josefa Motyku v předvečer jeho narozenin, které zde na zemi slavil 9. května. Letos by to byly čtyřicáté čtvrté.
Memoriál tedy není zrušen: Mše svatá obětována za otce Jožku, jeho rodinu a dobrovolníky i dobrodince memoriálu proběhne v úzkém kruhu a sloužit ji bude pomocný biskup Mons. Martin David.

Ostrava - Letošní mimořádná situace v zemi ovlivnila nejen celospolečenské dění, ale také konání tradičních akcí. Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze, která byla naplánována do Strahovic, musí být přesunuta na příští rok. Setkání s charitními pracovníky bude letos možné jen prostřednictvím vysílání televize Noe. Účast na něm tak budou mít i ostatní diváci.

Olomouc - Májová čtení provázejí každoročně mariánské pobožnosti v měsící květnu. Omezený přístup do kostelů neumožňuje farním společenstvím v plnosti prožívat tato modlitební setkání. Letošním tématem májových čtení je sv. Jan Sarkandr, kterého si připomínáme v roce 400. výročí od jeho mučednické smrti. Texty k rozjímání připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc s využitím "Májových čtení z roku 1970". 

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dělat lidem radost. Asi toto slovní spojení mi přichází na mysl při textech dnešní Neděle Dobrého pastýře.  

Co učinil Petr podle Skutků apoštolů? Zvěstoval lidem cestu spásy. Tři tisíce duší v ten den zakusilo radost.

Ostrava - Diecézní zpravodaj OKNO je opět k dispozici čtenářům v papírové i digitální podobě. Dříve, než se k tištěnému zpravodaji ve své farnosti a kostele dostanete, máte možnost si jej prolistovat v publikační platformě issuu.com nebo stáhnou do svého počítače v pdf.

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

Podle dnešního usnesení Vlády ČR se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Vláda také mimořádně povolila účast 60 osob na mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 75. výročí Pražského povstání, která se bude se konat 5. května, tedy ještě před platností tohoto opatření.

Český Těšín – Ve věku 51 let zemřel v úterý 28. dubna v třinecké nemocnici teolog P. Walerian Bugel. Rozloučení při byzantsko-slovanské liturgii se uskuteční ve středu 6. 5. 2020 ve 14.00 hodin ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Poté bude tělo zesnulého uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Horním Žukově. Rozloučení bude možné sledovat také online na stránkách farnosti Český Těšín

Ostrava - V televizi Noe se ve čtvrtek 30. 4. 2020 představí slovenský evangelizační projekt Godzone. Ve 20:05 začne diskuzí, po které bude následovat záznam z Godzone tour 2019. Pokud vás tento projekt zajímá, jste jeho fanoušci nebo naopak patříte ke skeptikům a kritikům, pak určitě pořad sledujte a zapojte se do diskuze.