Poslední zprávy

Ostrava - V Ostravě bude mít premiéru muzikálové oratorium Jiřího Najvara a Jana Matouška uváděné k příležitosti významného výročí 1100 let od umučení svaté Ludmily. Představení se odehraje před Katedrálou Božského Spasitele 24. září 2021 v 19 hodin. Muzikálově laděné dílo s názvem Ludmila!!! a podtitulem Rodinný dýchánek je koncipováno jako myšlený soudní proces s odstupem staletí, s Drahomírou jako vražedkyní, Boleslavem jako jejím obhájcem a Václavem jako advokátem své babičky Ludmily.

Ostrava - Svatováclavský hudební festival do svátku svého patrona 28. září zrealizuje ještě osm půvabných koncertů. Dnes večer se představí belgický dechový soubor Terra Nova Collective (hrající na historické nástroje) s virtuózním klarinetistou Vladem Weverberghem v unikátním „Šikmém kostele“ u Karviné. Třináct špičkových hudebníků s mezinárodním renomé nechá zaznít u nás naprosto neznámou hudbu vlámského skladatele Vanderhagena společně s geniální Mozartovou Serenádou – „Gran Partitou“. Letos poprvé se také uskuteční hned po koncertu festivalová beseda, která se neváže k hudebnímu programu, ale prostoru, ve kterém se odehrává – nyní tedy o „české Pise“ s autorkou bestsellerů Šikmý kostel, Karin Lednickou.

Prašivá - Když se poprvé na webu caminonakoleckach.cz objevilo slovo Černobyl, znělo to jako recese. Tým poutníků, který před čtyřmi lety doprovázel do Santiaga vozíčkáře Honzu Duška, však vzal přání muže trpícího roztroušenou sklerózou vážně. Vůdce výpravy známý poutník Petr Hirsch spustil během jarního lockdownu kampaň na dárcovské platformě HitHit. Přispělo na ni 278 lidí. Mezi odměnami byla také možnost podpořit expedici vyšší částkou a stát se její součástí. Tuto příležitost využili tři zájemci, kteří se s dalšími členy výpravy vydali v pondělí 20. září na cestu. Pouť „Černobyl na kolečkách“ odstartovala na Chatě Prašivá v Beskydech.

Diecéze – Přinášíme fotogalerie z oslav Dne církevních škol v diecézi. Mladí lidé putovali na poutní místo, připomínali si různými činnostmi patronku církevních škol sv. Ludmilu a Biskupské gymnázium v Ostravě slavilo 30 let od svého založení.

Frýdek – Děkanátní poutě za duchovní obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání nahradila jednotná diecézní pouť na stejný úmysl. Poprvé se budou mít možnost věřící této diecézní pouti zúčastnit v sobotu 2. října ve Frýdku. Akce bude mít společný začátek i konec pro všechny účastníky. Doprovodný program organizátoři přizpůsobili věkovým kategoriím poutníků.

Opava - Symbolický šek na 177 tisíc korun převzal v sobotu 18. září v poledne od šéfa Okresního fotbalového svazu Opava Miroslava Zálohy ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Takto skvěle skončila benefiční akce Sportovní den (nejen) pro klienty, kterou již počtvrté uspořádali společně Okresní fotbalový svaz Opava a Charita Opava. Vybraná částka, kterou ještě navýší peníze z kasičky na dobrovolné příspěvky, je určena pro mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav.

„Když se bezbožní rozhodli odsoudit na potupnou smrt spravedlivého (srov. Mdr 2, 12. 17-20, ani Bůh jim v tom nezabránil. Tak nač věřit takovému Bohu?“ Neboť ten Spravedlivý třetího dne vstal z mrtvých. Takto vnímám poselství dnešních čtení.

Vatikán - V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.

Václavovice - Svátek svatého Václava letos oslaví věřící ve farnosti Šenov u Ostravy jako připomínku 20leté historie filiálního kostela ve Václavovicích. Týden před samotnou slavností budou ve farnosti vystaveny v relikviáři ostatky sv. Václava, které zapůjčí dómský farář a probošt Metropolitní kapituly katedrály v Olomouci P. Ladislav Švirák. Věřící je budou mít možnost uctít při každé bohoslužbě od 19. do 26. září. Mše svaté budou v kostele sv. Václava ve Václavovicích v neděli v 8.30 hodin a od úterý do pátku v 18.00 hodin.

Ostrava - Svatá Ludmila, babička a vychovatelka svatého Václava, od jejíž mučednické smrti uplynulo přesně 1100 let je rovněž patronkou církevních škol. V České republice se v den její památky 16. září slaví od roku 2000 jako Den církevního školství. Jak si jej letos školy v diecézi připomenou?