Poslední zprávy

Řím - Dnes večer (27. března 2020) se katolíci z celého světa mohou duchovně sjednotit prostřednictvím sdělovacích prostředků a společně s papežem Františkem prosit Boha za ukončení koronavirové pandemie. Modlitba Svatého otce začíná v 18.00 hodin a bude mimořádně zakončena požehnáním Urbi et Orbi.

Diecéze – Přinášíme výčet služeb, kterými jednotlivé Charity reagují na opatření karantény. Nabízejí poradenské služby a pomáhají vyrovnat se lidem např. s omezením vycházení, nutností postarat se o své blízké nebo se sníženým příjmem z důvodů péče o děti. To je jen malý výčet nových situací, v nichž se řada lidí ocitá kvůli epidemiologickým opatřením.

Charity nezapomínají ani na praktickou pomoc a lidem nabízí dovoz nákupů, léků, obědů, poskytují jim roušky a někde i vyvenčí psa.

Služby jsou učeny pro seniory, zdravotně postižené, občany, kteří jsou v karanténě a nemohou opustit svůj domov a také pečující osoby.

Paříž - Není důvod k tomu, aby se nemocným nakaženým koronavirem odpírala duchovní služba, která může sehrát důležitou roli v jejich léčení - zdůrazňuje pařížský arcibiskup Michel Aupetit. Jak uvedl, napsal v těchto dnech ředitelům pařížských nemocnici zvláštní list, v němž informoval, že má k dispozici 55 mladých kněží, připravených k duchovní a svátostné službě mezi nemocnými, při zachování všech bezpečnostních nároků. Také on sám se - jakožto bývalý lékař - hlásí k dobrovolnické službě nemocným.

Ostrava - V pondělí 23. března 2020 proběhlo první kolo on-line soutěže s názvem Matematická BiGy liga a musíme říct, že bylo velmi úspěšné. Do soutěže se zapojilo zhruba třicet studentů z různých ročníků, kteří se v jednotlivých týmech snažili nejen sami pro sebe, ale především pro svůj tým a také pro svou třídu získat co nejvíce bodů. Soutěžních týmů bylo sedm.

Ostrava – V souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR pro zmírnění šíření onemocnění způsobené koronavirem poskytuje Charita Ostrava pro osamocené a nemocné lidi v Ostravě nákup a dovoz potravin, léků nebo oběda.

Ostrava – Televize Noe bude v tomto týdnu vysílat živě tři krát denně. Ve všední dny v sedm hodin ráno mši svatou s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty a mši svatou z kaple v Telepace v Ostravě. Také nabídne interaktivní pořad „Uzdrav svou zem“, mše svaté v podvečerních hodinách, adoraci, požehnání papeže Františka Urbi et Orbi ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu anebo Noemovu poštu.

Ostrava – Včera v podvečer natočil pomocný biskup Martin David tříminutové video poselství, které umístil na sociální síť Facebook. Povzbudil věřící k modlitbě a ke vzájemné lásce a poděkoval za nasazení dobrovolníků. Na závěr všem požehnal.

Praha - Katolický týdeník bude v době koronavirové krize šířen zdarma formou pdf souboru, který redakce nabízí k dispozici na svých internetových stránkách. Společnost Katolický týdeník, s.r.o. k rozhodnutí vede nedostupnost novin po uzavření kostelů a omezená distribuční síť. 

Buďme nablízku nemocným a rodinám trpícím koronavirovou pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize mají provázet Boží lid.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

V dnešních liturgických čteních vnímám jakousi gradaci. Nejprve prorok Samuel dostává praktické školení o tom, jak se na lidi i svět dívá Bůh: „Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“ (1 Sam 16, 7b). V evangeliu potom dostávají podobné školení Ježíšovi učedníci: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky“ (Jn 9, 3). Žalmista v známém žalmu ukazuje, jak se chová člověk, který věří, že Bůh hledí do srdce a že zjevuje svoje skutky: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (Ž 23, 4a). Apoštol Pavel už vnímá křesťany jako „dobře vyškolené“ lidi a říká jim větu, kterou potřebujeme stále věřit: „...ale nyní vás Pán učinil světlem“ (Ef 5, 8).