Poslední zprávy

Stará Ves nad Ondřejnicí – Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nabízí pro desítky mladých za zrušené setkání BISCUP v Krnově alternativu. Ve dvou letních termínech připraví setkání POSSIBLE přímo ve Staré Vsi n. O. pro padesátičlenné skupiny vysokoškoláků a středoškoláků.

Ostrava - Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze nabízí učitelská místa pro školní rok 2020/2021. Hledají se učitelé pro 1. stupeň, vyučující odborných předmětů a speciální pedagog.

Fulnek/Horní Údolí - Kostely, kaple, varhany, památník slavnému vojevůdci, rodný dům atentátníka Kubiše, barokní statek, altán i hrobku opravují různé spolky, farnosti nebo obce z finanční pomocí veřejných sbírek. Obecně prospěšná společnost Institut pro památky a kulturu, o.p.s. připravila další ročník soutěže „Máme vybráno“, jejíž vítěz získá publicitu a trochu peněz. Mezi soutěžícími jsou i dva objekty v ostravsko-opavské diecézi. Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku a kaple sv. Anny v Horním Údolí.

Ostrava - Přípravy na letošní Noc kostelů nebyly zbytečné. Lidé se i přes obavy z koronavirové nákazy vydali navštívit kostely a modlitebny různých církví. Pod rouškou tmy a s rouškou na tváři mohli zažít, jaké to je, když se do kostelů snese noc.

Praha - Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné od 15. června udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy. I nadále se však účastníci musí řídit následujícími pravidly:

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Izraelité byli vyvoleným národem. Ne však proto, aby na to byli pyšní, ale měli mimořádné vlastní poslaní, které jim Bůh oznamil slovy: „Budete mi královským kněžstvem, národem svatých“ (Ex 19, 6a). Co tato slova znamenají?

Libavá – Do vojenského prostoru Libavá se dnes večer mohou vypravit zájemci o prohlídku poutního kostela sv. Anny ve Staré Vodě. Skauti z Velkého Týnce památku přihlásili do Noci kostelů a zorganizovali večerní program. Jejich pozvání přijalo Stadlerovo klarinetové kvarteto z Ostravy i děti z Havířova. Kostel bude otevřený v ptáek 12. června od 18.00 do 21.00 hodin.

Ostrava - "Noc kostelů bude jiná", hlásá rozhlasový reklamní spot. Můžeme k tomu ještě dodat další adjektiva. Noc kostelů 2020 bude skromnější a tišší. Část farností se rozhodla nechat kostely letos zavřené, jinde se naopak otevírají vůbec poprvé. Na území ostravsko-opavské diecéze se v pátek 12. června dostanete do 88 sakrálních objektů. Všechny i s programy najdete na www.nockostelu.cz. Speciální vysílání k tématu Noci kostelů připravuje také televize Noe. 

Ostrava – Vládní opatření proti pandemii koronaviru zasáhla i do příprav jubilejního 10. ročníku mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie. Organizátoři na jaře usoudili, že tradici rušit nebudou a lidem koncerty v sobotu 13. a v neděli 14. června pustí v přímém přenosu televize Noe. Po poslední vlně uvolnění Slezská lilie přece jen částečně vykvete. Na program v kostele sv. Václava se dostanou také diváci. Musí si však předem rezervovat místo. K dispozici jich jsou jen desítky.

Kunčice pod Ondřejníkem - Pět nových přístřešků s posezením pro turisty postavily Biskupské lesy u značených pěších tras na Ondřejníku. Na realizaci projektu získalo ostravsko-opavské biskupství dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši téměř 700 tisíc korun. Lidé budou mít možnost při výletech do Beskyd nově posedět v lokalitách Kaňovice, Žmilanka, Pod Zelenou cestou, Šmiřanka a Pod Skalkou.