Poslední zprávy

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Věrnost může být různá. První čtení ukazuje věrnost těch, kdo myslí jen na peníze, výdělek, byznys. „Kdypak už bude po svátcích, kdypak už bude po neděli…“ Tehdy alespoň respektovali sobotu, ačkoli jenom ze strachu před odsouzením. Ale byli věrní svému smýšlení – byli schopní prodat i nejhorší obilí. Jejich bohem byl mamon.

Ostrava – V  pondělí 23. 9. v 9.00 hodin začíná v sále na biskupství kurz Trénování paměti. Pokud si chcete udržet svou paměť svěží a aktivní co nejdéle, můžete se ještě přihlásit na poslední volná místa.

Limburg - Po slavnostní beatifikační bohoslužbě se v zahradě limburského biskupství konalo radostné agapé, které bylo příležitostí ke sdílení radosti a vyjádření díků.

Ostrava - Svátek patrona českého národa oslaví v sobotu 28. září také Ostrava. Svatý Václav je stovky let uctíván v nejstarším ostravském kostele. Historie kostela, který byl postaven v gotickém slohu, se datuje do 13. století. Lidé se zde však scházeli k modlitbám daleko dříve.

Limburg - Až 1500 věřících, biskupové z Německa a dalších zemí světa včetně České republiky, destíky kněží a řeholníků a také diváci u televizních obrazovek prožívali v neděli 15. září blahořečení P. Richarda Henkese. Dekret papeže Františka, který rodáka z německého Ruppachu, zařadil mezi blahoslavené, přečetl v limburské katedrále Kurt kardinál Koch z vatikánské kurie. Události se zúčastnili také poutníci z České republiky. Autobusy vypravily farnosti Strahovice, kde P. Richard Henkes v letech 1941-1943 působil a Hať. Mezi hosty nechyběli ani pallotini z Fulneku.

Frýdek-Místek Frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie se v sobotu 14. 9. stala místem historicky prvního setkání hasičských praporů Moravskoslezského kraje. Mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal spolu s duchovním správcem farnosti P. Františkem Boldym. Po mši byly žehnány tři nové prapory.

Limburg/Německo – P. Richarda Henkese lze od neděle 15. září vzývat jako blahoslaveného a uctívat jako mučedníka. Kurt kardinál Koch z vatikánské kurie beatifikoval kněze z řeholního společenství pallotinů v limburgské katedrále. Před shromážděním okolo 1500 věřících přečetl dopis papeže Františka, který jej prohlásil blahoslaveným. Takto o události informuje diecéze Limburg na svých internetových stránkách.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Když jsem si v pondělí četl liturgické texty této neděle, zarazilo mě spojení Mojžíšova vyprávění o tom, jak chtěl Bůh zničit svůj národ, s podobenstvími o milosrdenství a záchraně. 

Bohuslavice/Hrabyň/Píšť – Osmistý koncert kapely GOOD WORK si vyslechnou v pátek 13. 9. od 19.00 posluchači v Bohuslavicích. Nechci stát, Be Good, Od samého rána, Nad vodou, Pár otázek, Znamení a mnoho dalších našich známých songů zazní v kostele Nejsvětější Trojice.

Ostrava - Dětem se na diecézním setkání dětí na Prašivé podařilo 'vymalovat' a 'vyběhat' jednu novou studnu pro Haiti!

Stalo se tak v rámci doprovodného programu „Kapka vody pro Haiti“ na podporu Praga-Haiti, české organizace, která vrtáním studní na Haiti pomáhá místním lidem zajistit přístup k pitné vodě.