Poslední zprávy

Dolní Benešov/Stará Bělá - Ve dvou farnostech ostravsko-opavské diecéze probíhají v postním období lidové misie. Ve farnosti Dolní Benešov a Zábřeh je od neděle 24. do soboty 30. 3. 2019 povede FATYM z Vranova nad Dyjí a ve Staré Bělé od pátku 22. do neděle 31. 3. 2019 Misijní společnost sv. Vincence z Pauly.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes chci psát o pevném zakotvení v Kristu. V tom, který vstal z mrtvých. Svatý Pavel to vyjádřil v Listě Filipanům slovy: „Stůjte v Pánu pevně!“ (4,1). V Listě Kolosanům použil jiná slova: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (2,6-7). Proč právě o tomto píši?

Odry - Studenti a pedagogové Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách již dolaďují detaily příprav na 26. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v Odrách. Do města se sjedou studenti ze 23 škol z celé České republiky, aby před odbornou porotou a diváky předvedli své talenty. Bude se zpívat, tančit, recitovat, hrát divadlo i muzicírovat. Celkem je na programu 87 vystoupení. 

Ostrava - K přírodě šetrným a trvale udržitelným způsobem hospodaří ostravsko-opavská diecéze v Biskupských lesích. Ve shodě s mezinárodními standardy patří od začátku roku 2019 mezi soukromé vlastníky lesa v ČR, kteří mohou používat prestižní značku certifikace PEFC, která zaručuje dodržování pravidel zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

Opava – Ve staveniště se na téměř dva roky promění opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Celková rekonstrukce kostela za 76,6 milionů korun bude největší investicí do obnovy sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi.  Financování 95 % nákladů bude zajištěno z evropské dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Ukončení obnovy je naplánováno na říjen roku 2020.

Ostrava – Proč se lidé postili 40 dní od masa a proč si rakouský morální teolog P. Michael Rosenberger myslí, že by se lidé měli k dávné postní praxi vrátit. Odpověď na tuto otázku se dočtete v tématu aktuálního vydání diecézního zpravodaje OKNO. V březnovém vydání se dozvíte také řadu dalších zajímavostí. Například o tradici klášterních pivovarů nebo nezvyklém překladu evangelia s názvem Parabible. 

Odry, Místek - Postní duchovní obnova, která se konala 8.–9. března 2019 v Odrách, se nesla v duchu obnovy života ze křtu, a vedl ji P. Aleš Písařovic, správce farnosti Sudice. V pátek byly na programu mše svatá a přednáška a vše zakončila adorace. Následující den začal mší svatou, po níž následovaly dvě přednášky, mezi nimiž mohli účastníci využít možnosti přistoupit ke svátosti smíření anebo jít na adoraci. V tomto mezičase byla otevřena rovněž farní knihovna s možností výpůjčky duchovní literatury.

Ostrava – Po třech letech se v sobotu 9. března v Ostravě sejde Okresní konference Junáka Ostrava-město, aby si zvolila na další funkční období své předsednictvo. Jednání sedm desítek skautů z ostravských oddílů začíná v 9.00 hodin v konferenčním sále biskupství v Ostravě a skauty přijde pozdravit také biskup František Václav Lobkowicz, který je členem Svojsíkova oddílu a duchovním rádcem Junáka v ČR.  

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Pokud chceme, aby doba postní měla pro nás skutečně význam, musíme ji začít zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Ono – jako počin Boha – dává totiž těmto dnům pokání smysl. Tak to uvádí svatý Pavel v Listu Římanům: „Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (10,9). Všimni si, že podobné vyznání je i v čtení z Páté knihy Mojžíšovy. Izraelita při přinášení prvotin Hospodinu nejdříve zmiňuje jednání Boha – své dějiny, vysvobození. A potom vyznává: „Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!“ (26,10).

Hradec nad Moravicí, Ludgeřovice, Místek, Ostrava - Přinášíme fotografie z udílení popelce v katedrále Božského Spasitele biskupem Františkem V. Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem. Fotoaparát zachytil ranní i večerní mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla, kde sloužili místecký kaplan Petr Plachký a jáhen Vojtěch Žvak.