Poslední zprávy

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Starý Jičín - Pohřeb zemřelého kněze P. Petra Dokládala spadá do období nouzového stavu a je nutné během jeho organizace dodržovat předepsaná vládní nařízení. Děkanství v Novém Jičíně připravilo organizační pokyny pro den pohřbu dne 29. října a prosí všechny, aby je respektovali. Zádušní mše svatá bude ve Starém Jičíně a po převezení ostatků zemřelého kněze do Koclířova u Svitav, bude pohřben na místním hřbitově u farního kostela sv. Filomény. Zádušní mši svatou bude živě přenášet televize Noe a stremovat Českomoravská Fatima Koclířov

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Jakým potěšením pro všechny prosté Izraelity byla Ježíšova odpověď učiteli Zákona: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí! ... Miluj svého bližního jako sám sebe" (Mt 22, 37. 39). Žádná spekulace, nikoli množství detailních nařízení, ale "milovat". Vložit se do lásky k Bohu celý. Milovat bližního tak jako sebe.

Starý Jičín - Duchovní správce farnosti Starý Jičín P. Petr Dokládal dnes zemřel. O nemoci svého faráře informovali farníci již 9. října. U kněze se potvrdila nákaza koronavirem a nemoc měla těžký průběh. Se zápalem plic byl hospitalizován v nemocnici v Novém Jičíně, udržován v umělém spánku a na plicním ventilátoru. Farnost a řada dalších se za nemocného kněze modlila novénu ke sv. Filoméně.

Parte zemřelého P. Mgr Petra Dokládala ke stažení ve formátech pdf a word

Mezi pozitivně testované na koronavirus se od včerejška řadí i apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David. Nemoc Covid-19 u něj nemá těžký průběh a biskup zůstává v domácí izolaci. O své nemoci informoval zaměstnance diecézí kurie a všechny, kdo se s ním v posledních dnech osobně setkali.

Ostrava - Od čtvrtka 22. října vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel. Opatření se dotýká i náboženského života.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící.

Ostrava - Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David připravoval ve spolupráci s nemocničním kaplanem P. Václavem Tomiczkem bohoslužbu pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. U příležitosti patrona lékařů sv. Lukáše se mělo setkání uskutečnit stejně jako v minulých letech v nemocniční kapli v ostravské fakultní nemocnici. S ohledem na současnou situaci v zemi však setkání není možné. Biskup Martin David  zaslal prostřednictvím nemocničního kaplana všem zdravotníkům svůj pozdrav a povzbuzení v jejich náročné službě.

Praha - Charita Česká republika se připojila k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v této zemi. Jen pokud budeme vnímaví ke všem, kteří si v našem okolí nevědí rady nebo potřebují něčí pomoc, zamyslíme se nad tím, čím můžeme ostatním prospět, a hlavně jen pokud budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme nynější krizovou situaci zvládnout.