Poslední zprávy

HukvaldyOdlesky starých mistrů je název nové výstavy obrazů P. Josefa Gazdy, dlouholetého porubského faráře, kterou lze navštívit v turistickém informačním centru Hukvaldy. Výstava potrvá do 6. března. Infocentrum je otevřeno od úterý do neděle v časech 9.00 – 11.00, 11.30 – 16.00. P. Josef Gazda je nadaný malíř, který je fascinován uměním starých malířských mistrů, kdy se snaží napodobovat jejich náročnou techniku a baví se děláním jejich kopií.

Praha – Více zpráv a článků z církevního prostředí publikuje od pátku 21. ledna nový zpravodajský web České biskupské konference zpravy.cirkev.cz. Informace pochází z redakce tiskového střediska ČBK, ale také z Vatikánu a zahraničí i z diecézních webů.

Chtěl bys mít co nejčastěji dobrou náladu, i když jsi nemocný a trpíš? Chtěl by ses vždy moudře a správně rozhodovat? Chtěl bys, aby ti něco potěšilo srdce, když jsi smutný, zklamaný, frustrovaný? Chtěl bys mít jasný pohled na události, na život svůj i své nejbližší?

Kdo by to všechno nechtěl?!

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.

Olomouc - Ve středu 19. ledna oslaví významné životní jubileum - 80 let - emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička, jenž v minulosti požehnaně působil i v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze. BIskupem byl od roku 1990, v roce 2017 přijal papež František jeho rezignaci podanou z důvodu dosažení věku 75 let.

Vatikán - Svatý otec jmenoval 17. ledna 2022 arcibiskupa Charlese D. Balva, apoštolského nuncia v České republice, nově apoštolským nunciem pro Austrálii. Zprávu o tomto jmenování oficiálně zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce. Nový apoštolský nuncius pro Českou republiku nebyl zatím jmenován.

Přemýšlím nad tím, že když Izrael dostal skrze proroka Izajáše tak velká, vznešená a mocná přislíbení, proč se nenaplnili? Proč místo toho, aby byl „zářivou korunou v Pánově ruce, královským věncem v ruce svého Boha“ (Iz 62, 3), byl odlomen z kmene olivy (viz Řím 11)?

Diecéze – I přes obtížnou dobu vyrazili začátkem ledna do ulic koledníci, aby přinesli lidem radost a požehnání do nového roku. S prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy, budou naše domovy navštěvovat až do 16. 1. 2022.

Internet - Tři online přednášky nabídne Institut pro liturgickou formaci Liturgie.cz pro všechny, kdo se věnují službě kostelníka nebo se na ni připravují. S těmi, kdo se starají o přípravu kostela na mši svatou, liturgické oděvy, knihy nebo úklid, se virtuálně setkají P. Roman Dvořák, vikář ze Strakonic, Michal Brich, kostelník z katedrály sv. Víta v Praze a Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Online formační program začíná 27. ledna ve 20.00 hodin na Zoom a YouTube.

Ostrava -  Již více než 100 let rezonuje v křesťanských církvích touha po jednotě. Věřící různých denominací spojuje přes mnohé rozdíly v nauce společná víra v Boha, Písmo a modlitba. První ekumenická iniciativa se datuje do roku 1846 v Anglii, kde vzniká Evangelická aliance. Alianční týden modliteb zve k modlitbě křesťany evangelických a evangelikálních církví vždy v druhém celém lednovém týdnu. Letošním sjednocujícím tématem ekumenických bohoslužeb a setkání je „Šabat“.