Poslední zprávy

Stonava - Farnost Stonava na Karvinsku žije v těchto měsících opravou fary. Podařilo se již opravit plot a stříšku nad vchodem do objektu. Nyní se duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pouští  do oprav okapů, fasády i zvelebení okolí farní budovy. S opravou mohou finančně pomoci nejen místní farníci, ale prakticky každý. Farnost má pro účely oprav povolenou veřejnou sbírku.

Dětmarovice – Úcta ke sv. Maří Magdaleně je na Karvinsku spojena s patrociniem dvou farních kostelů. O víkendu budou poutní slavnost slavit nejen ve Stonavě, ale také v Dětmarovicích. V neděli 21. července bude hlavním celebrantem a kazatelem ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík.  

Stonava - Na pouť ke cti sv. Maří Magdaleny zve o víkendu 20. a 21. července farnost Stonava na Karvinsku. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pozval na církevní slavnost domského faráře ze Lvova prelata Jana Nikiela. O týden později v neděli 28. července jsou do Stonavy i Louk nad Olší zvání motoristé na žehnání aut u příležitosti památky sv. Kryštova.

Místek - Letní měsíce jsou ve farnostech časem, kdy nejčastěji dochází k výměnám kněží. Na snímcích Ivany Bužkové z Člověk a Víra je zachyceno loučení i vítání. Farnost Místek se v kostele sv. Jana a Pavla loučila s P. Petrem Plachkým a s P. Vojtěchem Žvakem, kteří odchází po roce služby. P. Petra přivítají ve farnosti Rychvald u Karviné a P. Vojtěcha jako kaplana ve farnosti Jablunkov. Naproti tomu zde v neděli 14. 7. představil biskup Martin David nového otce děkana P. Daniela Víchu, který sem přichází z Kravař.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Hledám slova, kterými bych vyjádřil to, co při čtení dnešních liturgických textů vnímám v hloubce svého srdce. Je v něm důvera, že i přes svou bídu hříšníka mohu žít podle Božího zákona.

Ostrava – Již dvě výstavy, které je možné aktuálně navštívit, připomínají osobnost pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.  Od začátku května až do konce října je na zámku ve Studénce výstava věnovaná 120. výročí narození nejslavnějšího místního rodáka. Kardinála Tomáška připomíná od konce června až do 26. srpna také výstava v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Hať - Novou venkovní křížovou cestu mohou lidé navštívit v Hati u Hlučína. Čtrnáct zastavení, znázorňujících utrpení Ježíše Krista před ukřižováním, požehnal v pátek 28. června pomocný biskup Martin David.

Vatikán - Ve dnech 18.–22. června se ve Vatikánu uskutečnilo Mezinárodní fórum mladých. Setkali se na něm angažovaní mladí lidé z celého světa, mezi nimi nechyběli ani Češi.

Sešlo se přibližně 300 mladých delegátů ze 109 zemí světa, z toho dva Češi: Marie Jenišová a Ondřej Elbel, který je jedním z animátorů děkanátu Místek. Řadu let se podílí na přípravách diecézních setkání mládeže a poutí za vztahy a budoucnost Connected.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes to bude stručné a jasné.

Prorok Izaiáš vybízí k jásotu a oslavě, neboť „Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících“ (Iz 66,14c).

Prašivá - Stovky dětí dorazily v pondělí 1. července na Prašivou na Diecézní pouť dětí s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po mši svaté se malí poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství, připravilo program na téma „U pramene živé vody“. Letošní setkání finančně podpořil Moravskoslezský kraj.