Poslední zprávy

Praha - V sobotu 28. 3. bylo u pražského pomocného biskupa Karla Herbsta potvrzeno onemocnění  COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav je vážný. Modleme se za jeho uzdravení. Podle informací České televize se do karantény uzavřel také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.  

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Ježíš je Pán!“

Dnešní čtení jsou o hrobech. O skutečných v zemi (takových jaký byl Lazarův hrob), ale také o duchovních, o jakých mluví prorok Ezechiel: „Já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z vašich hrobů“ (Ez 37, 12), jak o tom vzdáleně hovoří žalmista: „Z hlubin volám...“ (Ž 130, 1), jak o tom hovoří apoštol Pavel, který vzpomíná oba hroby: duchovní – „kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho“, i tělesný – „ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, oživí také vaše smrtelná těla“ (Řím 8, 8. 11).

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.

Bohuslavice u Hlučína - Duchovní správce farnosti Bohuslavice u Hlučína P. Vojtěch Janšta sestavil texty k modlitbě křížové cesty, v níž rozjímá nad koronavirovou nákazou, která si šíří celou planetou. V jednotlivých rozjímáních reaguje na světové události, obavy lidí z neznámé smrtící nemoci a prokládá je zamyšleními k duchovnímu obrácení. 

Řím - Dnes večer (27. března 2020) se katolíci z celého světa mohou duchovně sjednotit prostřednictvím sdělovacích prostředků a společně s papežem Františkem prosit Boha za ukončení koronavirové pandemie. Modlitba Svatého otce začíná v 18.00 hodin a bude mimořádně zakončena požehnáním Urbi et Orbi.

Diecéze – Přinášíme výčet služeb, kterými jednotlivé Charity reagují na opatření karantény. Nabízejí poradenské služby a pomáhají vyrovnat se lidem např. s omezením vycházení, nutností postarat se o své blízké nebo se sníženým příjmem z důvodů péče o děti. To je jen malý výčet nových situací, v nichž se řada lidí ocitá kvůli epidemiologickým opatřením.

Charity nezapomínají ani na praktickou pomoc a lidem nabízí dovoz nákupů, léků, obědů, poskytují jim roušky a někde i vyvenčí psa.

Služby jsou učeny pro seniory, zdravotně postižené, občany, kteří jsou v karanténě a nemohou opustit svůj domov a také pečující osoby.

Paříž - Není důvod k tomu, aby se nemocným nakaženým koronavirem odpírala duchovní služba, která může sehrát důležitou roli v jejich léčení - zdůrazňuje pařížský arcibiskup Michel Aupetit. Jak uvedl, napsal v těchto dnech ředitelům pařížských nemocnici zvláštní list, v němž informoval, že má k dispozici 55 mladých kněží, připravených k duchovní a svátostné službě mezi nemocnými, při zachování všech bezpečnostních nároků. Také on sám se - jakožto bývalý lékař - hlásí k dobrovolnické službě nemocným.

Ostrava - V pondělí 23. března 2020 proběhlo první kolo on-line soutěže s názvem Matematická BiGy liga a musíme říct, že bylo velmi úspěšné. Do soutěže se zapojilo zhruba třicet studentů z různých ročníků, kteří se v jednotlivých týmech snažili nejen sami pro sebe, ale především pro svůj tým a také pro svou třídu získat co nejvíce bodů. Soutěžních týmů bylo sedm.

Ostrava – V souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR pro zmírnění šíření onemocnění způsobené koronavirem poskytuje Charita Ostrava pro osamocené a nemocné lidi v Ostravě nákup a dovoz potravin, léků nebo oběda.

Ostrava – Televize Noe bude v tomto týdnu vysílat živě tři krát denně. Ve všední dny v sedm hodin ráno mši svatou s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty a mši svatou z kaple v Telepace v Ostravě. Také nabídne interaktivní pořad „Uzdrav svou zem“, mše svaté v podvečerních hodinách, adoraci, požehnání papeže Františka Urbi et Orbi ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu anebo Noemovu poštu.