Poslední zprávy

Ostrava - Obnovu žháři vypáleného kostela Božího Těla v Gutech již podruhé zablokovalo zamítavé stanovisko Požárně-bezpečnostního řešení připravované novostavby kostela Božího Těla v Gutech ze strany Hasičského záchranného sboru (HZS) Moravskoslezského kraje. Důvodem zamítavého stanovistka je dle vyjádření HZS MSK nedostatečné řešení protipožární ochrany kostela, především řešení detekce požáru. Biskupství ostravsko-opavské spolu s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína jako investoři stavby s tvrzením o nedostatečné protipožární ochraně kostela nesouhlasí.

Frýdlant nad Ostravicí – V kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí posvětil v sobotu 9. 11. pomocný biskup Martin David nový oltář. Byly do něho vloženy ostatky Metoděje Dominika Trčky, mučedníka a zdejšího rodáka, který byl právě v tomto kostele pokřtěn. „Nový oltář ve Frýdlantu nad Ostravicí je svým způsobem výjimečný. Není úplně obvyklé, aby byly v oltáři uloženy ostatky místního rodáka – mučedníka. Metoděj Dominik Trčka se stal živým oltářem, na kterém byla přinesena oběť nejvzácnější. Jeho ostatky byly uloženy do oltáře v roce, kdy si připomínáme 60. výročí jeho mučednické smrti,“ promlouval biskup k věřícím.

Americký biskup Robert Barron ve své knize Živé paradoxy píše: „V křesťanské víře je něco nového, znepokojivého a naléhavého. Není to nějaká mdlá spiritualita nebo všeobecná filozofie je to zvěst o něčem úžasném a neslýchaném – konkrétně o tom, že jeden tesař z Nazareta, který o sobě prohlašoval že je Boží Syn, vstal z mrtvých.

Řím - Poutnici, kteří se dnech od 11. do 13. listopadu zúčastní Národní pouti v Římě, již mají téměř sbaleno. Přinášíme aktuální program pouti, na níž se z České republiky chystá okolo 3000 účastníků. 

Ostrava/Ukrajina – Minimálně 50 dětí z míst Doněcké oblasti, která leží v bezprostřední blízkosti bojové linie ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny, může být letos obdarováno Mikulášskou nadílkou. Můžete být jedněmi z dárců, když se do projektu zapojíte do 10. 12. pořízením konkrétního dárku nebo do 15. 12. finančním příspěvkem. Seznam všech dětí a jejich přání naleznou zájemci na webových stránkách www. adoptujsi.cz.

Kopřivnice – První ročník multižánrové přehlídky pohybového, tanečního a loutkového divadla a činohry s biblickou a spřátelenou tematikou Gelasiusova maska nabídne v pátek 8. 11. tři zajímavé divadelní kusy.

Ostrava – Pro toho, kdo má zájem zúčastnit se v termínu 18. a 19. 11. interaktivního a praktického dvoudenního semináře Koučink v pastoraci, jsou volná poslední místa. „Koučink je možnost, jak lépe vidět druhé i sebe, více chtít změnu, svobodněji se rozhodovat a ještě se z toho těšit,“ vysvětluje farář z Ostravy-Radvanic, lektor a supervizor P. Marek Jargus.

Ostrava-Stará Bělá – V rámci „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ mohli od odpoledne 31. října do rána 1. listopadu věřící uctít tohoto francouzského světce také v ostravsko-opavské diecézi, konkrétně ve farnosti Ostrava-Stará Bělá. Mši svatou sloužil v kostele sv. Jana Nepomuckého pomocný biskup Martin David.

Ostrava-Stará Bělá – Ve středu 30. 10. ve 14.00 hodin se přišli rozloučit se zesnulým P. Pavlem Kupkou farníci, přátelé a spolubratři kněží do farního kostela sv. Jana Nepomuckého v Ostravě-Staré Bělé. Mši svatou sloužil spolu s ostatními kněžími pomocný biskup Martin David. Homilii pronesl a pohřební obřady vykonal arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB. Tělo P. Kupky, farního vikáře v Ostravě-Pustkovci, který na věčnost odešel 20. 10., bylo uloženo do kněžského hrobu na hřbitově v Ostravě-Staré Bělé.

Milí bratři a sestry,

jako pastýř diecéze se na Vás dnes obracím v situaci, která je pro mě a celou diecézi velkou bolestí. Chci se Vám omluvit za závažný morální delikt, kterého se dopustil kněz naší diecéze a který vrhá stín pohoršení na službu kněží a na celé společenství věřících.