Poslední zprávy

"...  neboť tento viditelný svět pomíjí." (1 Kor 7, 31). Toto je věta, která mi z čtení této neděle způsobila největší radost.

Ano, jsem rád, že to dobře dopadlo v Ninive, ačkoli chudák Jonáš nejprve musel trpět v břiše velké ryby a později si zas přál zemřít, neboť jak prorok vyšel na posměch - vždyť ohlašoval zničení města i lidi, ale Bůh viděl pokání Ninivské a projevil své milosrdenství ... Raduji se z toho, že první apoštolové neváhali a šli za Ježíšem. Vždyť díky jejich ochotě dnes mohu být věřící, žít s Ježíšem a také psát tyto texty.

Diecéze - Před rokem prožila církev z rozhodnutí papeže Františka poprvé 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova. Na přání papeže se má Bible – Písmo svaté právě tento den během bohoslužeb ještě více zvýraznit. Slavit neděli s důrazem na Boží slovo mají také věřící ve svých rodinách. Letos připadá na neděli 24. ledna. České katolické biblické dílo připravilo na svých stránkách materiály, které mohou toto domácí slavení usnadnit. Biskupové v České republice rozhodli sbírku této neděle věnovat na podporu biblického apoštolátu. 

Formační setkání pro lektory, které bude probíhat formou online konference nabídne dnes ve čtvrtek 21. ledna portál Liturgie.cz. Institut pro liturgickou formaci nabídne od 20.00 hodin online setkání pro ty, kdo při liturgii předčítají z Písma. "Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby," uvedl P. Radek Tichý. K účastní na setkání není nutné se nikde hlásit. Stačí se jen prostřednictvím webu připojit na link Zoom nebo YouTube, který bude k dispozici od 19.50 hodin na tomto odkazu. Mezi přednášejícími je také biskup Martin David, který je předsedou Liturgické komise ČBK. 

Samuel měl Elího! Jak dobře, že Šimon Petr měl Ondřeje! Jak dobře, že Korinťané měli Pavla! Eli, Ondřej i Pavel usměrnili ty, které milovali, a přineslo to bohaté ovoce. V tom spočívá skutečné učednictví. Eli, Ondřej i Pavel již byli zformování (každý v jiném stupni, vždyť Ondřej byl s Ježíšem v podstatě jen jedno odpoledne) a to, co znali a žili, předali dalším. Ne jako strohou informaci, ale jako výzvu k novému životu.

Ostrava – Dobro nezastaví ani pandemie. Počtvrté se povedlo předat Mikulášskou nadílku na Ukrajině a s ní i kousek radosti dětem, které nemají tolik štěstí a vyrůstají v oblastech poznamenaných válkou a chudobou. Díky rekordní štědrosti dárců bylo navíc možné obdarovat třikrát více dětí. 

Ostrava - Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO je v tištěné podobě rozesláno do farností ostravsko-opavské diecéze. Čtenáři si jej mohou vyzvednout v kostelích, které jsou otevřeny při bohoslužbách nebo pro individuální návštěvu podle místních možností. Pro ty, kdo se k časopisu nemohou dostat, máme možnost jej stáhnout ve formátu pdf.

Opava – Audit renomované mezinárodní organizace WEEELABEX pro velké domácí spotřebiče úspěšně ukončila Charita Opava, respektive její Chráněné dílny. Charita Opava je mezi řadou evropských firem teprve sedmou českou firmou, která se stala držitelem tohoto prestižního auditu.

Ostrava Výstavu velkoformátových fotografií spolku Člověk a Víra lze v katedrále Božského Spasitele shlédnout až do 19. 2. Po mši svaté, kterou sloužil apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David, byla výstava v neděli 10. 1. zahájena. Biskup Martin přítomné seznámil se spolkem Člověk a Víra, kde se lidé mohou setkat s  fotografiemi jeho členů, a pak pohovořil o samotné výstavě.

V polovině ledna 2021 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21)

Ostrava - Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá pro zájemce o studium každý rok Den otevřených dveří, aby si mohli školu prohlédnout, a Den na BiGy, při kterém se mohou aktivně zúčastnit školního dne. Díky úsilí a velkému nadšení pedagogů a studentů školního multimediálního kroužku můžeme tuto tradici dodržet i letos.