Poslední zprávy

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Všimni si, že dnešní druhé čtení obsahuje citát, který je v záhlaví všech letošních zamyšlení. Proto mám chuť napsat pouze jednu, jedinou větu: Ježíš žije! To je pro mě to nejdůležitější.

V Izraeli kdysi žili anavím Jahve, chudí Páně. Vzpomínáš na tu chudou vdovu, která hodila do chrámové pokladnice všechno, co měla, dva haléře? Byla anavím Jahve. Hospodinova chudá. Celou svou důvěru vložila do něho. Nespekulovala, zdali jsou lepší saduceové nebo farizeové, zeloti či eséni… Nečekala, že někdo z nich se o ni postará. Důvěřovala Hospodinu. Celým srdcem.

Ostrava – Ani ne měsíc po návratu ze Světových dní mládeže v Panamě, se o své zážitky se svými vrstevníky podělí poutníci z ostravsko-opavské diecéze. Program Večera mladých na biskupství bude ve středu 20. února patřit právě osobním svědectvím mladých, kteří ve dnech 22.-27. ledna prožili ve střední Americe setkání s papežem Františkem.

Strahovice - Biskup František Václav Lobkowicz bude v pátek 22. února sloužit mši svatou ve farnosti Strahovice na Hlučínsku. Při bohoslužbě, která začíná v 18.00 hodin, bude připomenuta mučednická smrt P. Richarda Henkese, SAC, který 22. února 1945 zemřel v koncentračním táboře Dachau. V současné době probíhá kanonizační proces, který se přiblížil blahořečení. Jeho jméno se objevilo 22. prosince 2018 na seznamu kanonizačních dekretů, které podepsal papež František.

Ostrava - Svátost pomazání nemocných přijalo při ranní mši svaté 11. 2. 2019 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na 80 věřících. Hlavním celebrantem této bohoslužby v den liturgické památky Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných byl pomocný biskup Martin David.

Příbor – Patron zamilovaných sv. Valentýn, je uctíván také v kostelích ostravsko-opavské diecéze. Na poutní slavnost zvou v neděli 17. února v Příboru do filiálního kostelíka sv. Valentina a bravantičtí do svého farního kostela. Kostel sv. Valentýna mají také v Háji ve Slezsku.

Diecéze - Tento týden začíná 13. ročník Národního týdne manželství, který nese motto „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“. Každý rok se v rámci tohoto týdne koná více než 100 akcí po celé ČR. Jejich přehled můžete najít na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz, kde mohou místní pořadatelé registrovat i své akce v rámci Národního týdne manželství a dát tak o nich vědět ostatním. Během Týdne manželství 2019 budou také na více než 50 místech po celé ČR probíhat Manželské večery v rámci iniciativy „Zveme Česko na rande,“ jejíž je Národní týden manželství partnerem.

Stěbořice - Pomocný biskup Martin David přijal v neděli 10. 2. pozvání do farnosti Stěbořice, kde sloužil od roku 2002 do roku 2008 jako její administrátor.

OstravaDny otevřených dveříseminář pro pečujícívýstavy obrazů a fotografií nabízí v únoru pro veřejnost Charita Ostrava. Pomoc lidem v nouzi v nouzi především na Ostravsku a v okolí Charita Ostrava poskytuje od roku 1991.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Izaiáš i apoštol Petr v dnešních čteních mají jedno společné – cítí se nehodní být v přítomnosti Boha. Izaiáš se pokládá za ztraceného, Petr prosí Ježíše, aby od něho odešel. No Pán přesně toto od nich potřebuje – vědomí slabosti, nehodnosti, neschopnosti – aby jejich prostřednictvím mohl konat své dílo. A víme, že oba konali Boží dílo s velkou mocí a velkými výsledky.

Ostrava – Výzva biskupa Lobkowicze k modlitbám za duchovní povolání tematicky doplňuje úvodní článek o setkání řeholníků a řeholnic v Místku a také fotografii dvou řeholních sester z obálky aktuálního vydání Diecézního zpravodaje OKNO.