Poslední zprávy

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dvě věci bych chtěl vyzdvihnout z dnešních čtení. Tou první je zájem o odstrčené a zanedbávané, druhou je změna smýšlení.

Víš, kde jsou země Zabulon a Neftalí? Pro Židy to bylo periferní území, pohraničí, kde žilo mnoho pohanů, možná více než Židů. Kdesi na konci světa. Proč o tom mluvím? Protože tam šel Ježíš. Tam bylo například Kafarnaum. Teď už jistě víš, kde jsou ty jmenované oblasti.

Proč tam však Ježíš šel, do takového zapadákova? Kvůli lidem. Tam někde žil jeho budoucí apoštol Petr. Tam byl setník, který jim postavil synagógu. Byli tam lidé, kteří potřebovali slyšet radostnou zvěst.

Ostrava – Nadcházející 3. neděle adventní se bude letos poprvé slavit jako Neděle Božího Slova. Tento den určil ve svém papež František v listu motu proprio s názvem „Aperuit Illis“. Dokument stanovuje, že tato neděle má být věnována slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním.

Český Těšín – Přestupný rok 2020 je o jeden den delší než jiné roky. Tento „den navíc“ připadá na sobotu 29. února a lze jej prožít úplně stejně jako jiný víkendový den. Nebo také ne. Může být úplně jiný. Výjimečný.  Exerciční dům v Českém Těšíně nabízí možnost jej strávit při jednodenní duchovní obnově inspirované sv. Ignácem z Loyoly.

Ostrava - Nový smíšený les nahradí holiny na Ondřejníku, který patří k nejpostiženějším lokalitám zasaženým kůrovcovou kalamitou v Beskydech. Vykácené smrkové porosty nahradí listnaté stromy v kombinaci s jehličnany tak, aby nový les dokázal čelit suchu, dřevokazným houbám a hlavně kůrovci. Na jeho vysázení se bude moci podílet také veřejnost. Akci s názvem „Připoj se i ty k obnově lesa!“ připravuje ve dnech 24. a 25. 4. 2020 Moravskoslezský kraj a Biskupství ostravsko-opavské, které v napadených lesích hospodaří. 

Diecéze – Křesťané napříč církvemi se v týdnu od 13. do 19. 1. společně modlili ve Frýdku-Místku. Spojil je Alianční týden modliteb, který se letos věnoval spisům Jana Amose Komenského.

Ostrava  - Děkanátní poutě na různá mariánská poutní místa v diecézi jsou již minulostí. Za nová kněžská a řeholní povolání se budou poutníci společně modlit na dvou společných poutích. V květnu na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor a v říjnu ve frýdecké bazilice minor.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Vydávám svědectví, že toto je Boží Syn“ (Jn 1, 34). Jan přesně věděl, proč žije – měl vydat svědectví, když pozná, kdo je mesiáš. A když uviděl Ježíše, nezaváhal. Vyznal: „Toto je Boží Syn.“

Je zvláštní, jak málo lidí na toto Janovo svědectví zareagovalo. Podle evangelií vlastně jen Ondřej a Jan. Bylo Janovo svědectví tak slabé? Nebo „hluchota“ lidí okolo něho byla tak velká, že sice slyšeli, ale ne srdcem?

Ostrava - Obora Hukvaldy, Poutní vrch Cvilín u Krnova s kostelem Panny Marie Sedmibolestné u Uhlířský Vrch u Bruntálu s poutním kostelem Panny Marie Pomocné soutěží v kategorii o nejromantičtější místo v Moravskoslezském kraji. O ceny cestovního ruchu se hraje letos poprvé. Veřejnost může rozhodnout svým hlasováním o třech z pěti kategorií.

Diecéze – Dneškem 14. 1. končí Tříkrálová sbírka 2020. Připomeňme si ji ještě průvodem, ve kterém 6. 1. šli tři králové, andělé, velbloudice a hudebníci Opavou. U Slezského divadla po krátké scénce pak opavský děkan P. Jan Czudek všem přítomným koledníkům požehnal.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dnešní svátek nám nabízí téma, které nemáme moc rádi, respektive si s ním nevíme rady. Ježíš jako Služebník. Zdá se nám to k Božímu Synu urážlivé. Mnohem více se nám líbí tituly Pán, Král, Vykupitel nebo Spasitel... Ale Služebník?