Ve středu 26. září se bazilika Navštívení Panny Marie začala už od rána plnit poutníky – převážně seniory, kteří zde připutovali z různých koutů diecéze na svou již 4. pouť seniorů. Přijeli a přišli zde poutníci z Ostravy, Kravař, Havířova, Hlučína, Fulneku, Krnova, Jablunkova a dalších míst. Nechyběli i místní senioři.

Mši svatou celebroval kaplan pro seniory otec Roman Janáč spolu s dalšími třemi kněžími, kteří přijeli se svými seniory.

Po mši svaté nám místní průvodce bazilikou přiblížil historii tohoto poutního místa. Účastníci pouti se poté přesunuli na frýdecký zámek, kde je čekalo občerstvení a další program. Hosty byli manželé Ivana a Jan Zajíčkovi, kteří si připravili přednášku na téma „Co od nás očekávají naše děti a vnoučata“. Přednáška byla velice zajímavá a praktická. Přednášející hovořili o tom, jak je důležité pěstovat dobré vztahy mezi generacemi, zamýšleli se nad tím, jak můžeme my  - starší generace – prarodiče – komunikovat s mladými a vnoučaty, ale také nad tím, co můžeme my sami dělat pro sebe ve vyšším věku.

Závěr pouti patřil Dětskému folklórnímu souboru Ostravička, který měl připraveno pásmo písni a tanců.

Co říci na závěr? Těšíme se opět za rok na viděnou – ale v Ostravě.


 

Pin It