Prázdniny se blíží ke konci a brzy začne školní rok nejen pro děti a studenty, ale také pro seniory. Je pro vás připravena celá řada aktivit a programů. Stačí jen si vybrat.

Na měsíc září jsou připraveny tyto akce:

4. září od 9 hodin proběhne na biskupství setkání Klubu aktivních seniorů, tentokrát s tématem "Bylinková zahrádka".

6. září od 9 hodin na biskupství se setkají animátoři farních společenství seniorů. Na programu bude mše svatá, přednáška P. ThLic. Petra Smolka a následovat bude distribuce nových pracovních materiálů pro školní rok 2018-19. Tématem jsou "Ježíšova podobenství". Animátoři a jejich přátelé se seznámí s novými materiály a naučí se s nimi pracovat.

12. září od 9 hodin se usktuteční setkávání nad biblickými texty Lectio divina. Zveme všechny, kdo chtějí lépe pochopit biblické texty. S sebou si vezměte Nový zákon. Setkání vede kaplan pro seniory P. Roman Janáč CSsR.

13. září se můžete těšit na vycházku na překrásný zámek Raduň. Bližší informace budou dodány později.

20. září proběhne od 9 hodin na biskupství již tradiční Den s Biblí, letos s tématem "Mládež v Bibli". Setkání povedou P. Doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla, a PhDr. Marie Klašková. Na programu bude mše svatá a následovat bude praktická práce s vybranými biblickými texty.

26. září srdečně zveme na 4. pouť seniorů, tentokrát do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Na programu bude od 9. 30 hodin mše svatá, další program bude na zámku ve Frýdku: přednáška manželů Zajíčkových na téma "Co potřebují naše děti a vnoučata". Na závěr se můžete těšit na vystoupení Dětského folklorního souboru Ostravička. Přihlášky do 21. září na těchto kontaktech: M. Göttlicherová, tel. 731534062, nebo L. Kaňoková, tel. 734876497.


Pin It