V postním  měsíci březnu srdečně zveme na pravidelné programy i duchovní obnovy....

 KLAS (Klub aktivních seniorů): 3. března ve Frýdku, sraz v 9 hodin u vchodu do zámku. Interaktivní výstava Historická móda, lektor: Mgr. Bc. Marek Weissbrod.

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA:  4. března ve Frýdlantu nad Ostravicí (fara) od 9 hodin. Téma: Mk 14, 32 - 42 Modlitba v Getsemane.

KLAS: 10. března v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Svatý Šarbel a pouť do Libanonu. Hostem setkání bude P. Josef Goryl OFMCOnv., kněz a poutník do Libanonu. 

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 12. března v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Postní doba a  Velikonoce v lidové tradici a kultuře. lektor: ThLic., PhDr. Marek Matějek, Ph.D, Th.D.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: ZRUŠENA z důvodu nařízení vlády a sídelního biskupa!!  18. března ve Frýdlantu nad Ostravicí. V 9 hodin mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, poté přesun na faru: občerstvení, duchovní impulzy k zamyšlení, čas k osobní modlitbě, možnost svátosti smíření. Od 12 hodin tichá adorace v kostele, 12,30 hodin závěrečné požehnání. Vede P. Ing. Mgr. Jan Slavík. Přihlaste se do 15. března na tel: 734 876 497 (Ludmila Kaňoková).

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: ZRUŠENA z důvodu nařízení vlády a sídelního biskupa!! 19. března v Ostravě na biskupství. V 9 hodin mše svatá v kapli, potom další program v přízemí v sále - občerstvení, přednáška na téma Blahoslavenství, možnost svátosti smíření. Od 12 hodin tichá adorace v kapli, 12,30 hodin závěrečné požehnání. Vede P. Ing. Mgr. Lumír Tkáč. Přihlaste se do 16. března na tel: 734 876 497 (Ludmila Kaňoková).

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA:  24. března ve Frýdku, Farní 1 (stará fara) od 9 hodin. Téma: Mk 14, 32 - 42 Modlitba v Getsemane.

LECTIO DIVINA (setkání nad Božím Slovem): 31. března v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Vezměte s sebou Nový Zákon. 

 

 

Pin It