V novém roce (v lednu)  nás čekají tyto aktivity pro setkávání, vzdělávání, duchovní povzbuzení:

 KLAS (Klub aktivních seniorů): 7. ledna v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Nesem vám noviny - původ a krása nejen vánočních koled.

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA: 8. ledna ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 2 (fara) od 9 hodin. Téma: Mk 10, 17 - 22 Bohatý muž.

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA: 14. ledna ve Frýdku na staré faře (Farní 1) od 9 hodin. Téma: Mk 10, 17 - 22 Bohatý muž.

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 16. ledna v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Setkání s misií tváří v tvář. Host: Mgr. Dominik Maxmilián Ramík, Ph.D.

KLAS:  21. ledna ve Frýdku na staré faře od 9 hodin. Téma: Život na Vanuatu. Host: Mgr. D. M. Ramík, Ph.D.

LECTIO DIVINA: 22. ledna v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Vezměte s sebou Nový Zákon.

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ: 28. ledna na biskupství v Ostravě od 9 hodin. Mše svatá, práce s materiály, sdílení. 

Pin It