V neděli jsme zapálili již třetí svíci na adventním věnci...

 To znamená, že advent se pomalu chýlí ke konci. A jak jsme ho prožili my?

Již 26. listopadu jsme se začali připravovat - a to Adventním tvořením na biskupství v Ostravě. Tvořili jsme adventní věnce, aby nám připomínaly, jaké období budeme prožívat. 

3. prosince jsme věnce využili při Setkání u adventního věnce neboli polodenní duchovní obnově na biskupství, při které nás provázel P. Radek Drobisz. Smysl adventu a vše, co je pro prožívání doby adventní důležité, jsme si připomněli během mše svaté a následných přednášek.

4. prosince jsme ve Frýdlantu nad Ostravicí probírali další z témat cyklu Poselství Markova evangelia - úryvek z Mk 6, 45 - 52: Ježíš kráčí po moři. 

V úterý 10. prosince jsme ve Frýdku na staré faře pokračovali v adventním rozjímání v Klubu aktivních seniorů, tentokrát na téma: Adventní rorátní zpěvy.Původ a historie rorátních zpěvů, současné formy rorátních mší svatých, známé i neznámé nápěvy a texty... Přidali jsme vzpomínky na to, jak jsme jako děti chodili na roráty.

11. prosince nás čekala Adventní duchovní obnova ve Frýdlantu nad Ostravicí s P. Vítězslavem Řehulkou. Ta nám přinesla opravdu hodně nových podnětů, myšlenek a témat k zamyšlení, k obrácení a obnovení vztahu s Pánem. 

"Dá se jednoduše vyřešit hlad ve světě?" Možná  se téma pro dobu adventní, prosycenou vůní perníčků, vanilkových rohlíčků, čokolády a punče,  může zdát poněkud nepatřičné. To byl název prosincové Akademie pro třetí věk - 12. 12. 2019 v Ostravě, při které nám paní Kristína Třešková z organizace Mary´s Meals představila, jak to v současnosti ve světě vypadá. Bylo přínosné se právě před svátky dozvědět, jak náš bohatý svět vyhazuje třetinu jídla. Kdyby se z té třetiny, která se vyhodí, vzala čtvrtina, nasytila by celý zbývajcí svět a nikdo by nemusel umírat hlady. Mysleme na to i přes Vánoce.  Na  všechny ty, pro které Ježíš přišel v chudobě na svět, stejně tak, jako pro nás. 

17. prosince jsme se ve Frýdku na staré faře zamýšleli nad úryvkem Markova evangelia: Ježíš kráčí po moři. 

Věříme, že vejde o Vánocích také do našich rodin, do našich vztahů, co našich srdcí...

Pin It