Milí přátelé, co nás ještě čeká v prosinci?

 KLAS (Klub aktivních seniorů): 10. prosince ve Frýdku na staré faře (Farní 1) od 8 hodin. Téma: Adventní rorátní zpěvy. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA: 11. prosince ve Frýdlantu nad Ostravicí od 9 hodin. Začátek v kostele: mše svatá, poté přesun na faru: občerstvení, přednáška, od 12 hodin adorace v kostele. Možnost svátosti smíření. Vede P. Mgr. Vítězslav Řehulka.  Přihlaste se do 8. prosince na tel: 734 876 497 (Ludmila Kaňoková)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 12. prosince v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Dá se jednoduše vyřešit hlad ve světě? Hostem bude Mgr. Kristína Třešková z organizace Mary´s Meals.

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA: 17. prosince ve Frýdku na staré faře od 8 hodin. Téma: Ježíš kráčí po moři  (Mk 6, 45 - 52)

Pin It