V měsíci červnu vám nabízíme tyto aktivity pro setkávání, povzbuzení, relaxaci

KLAS (klub aktivních seniorů) 4. června v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Závan prázdnin - Mallorca. Host: Mirka Putzlacherová.

DEN PRO RADOST: 5. června ve Frýdlantě nad Ostravicí - dům Emauzy od 9 do 14 hodin. Mše sv., přednáška, společný oběd, podobenství. Host: P. Mgr. Václav Rylko.

KLAS: 11. června ve Frýdku na staré faře od 9 hodin. Téma: Závan prázdnin - Mallorca. Host: Mirka Putzlacherová.

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK: 13. června v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Gender - ohrožení manželství a rodiny. Host: P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

VÝLET NA HUKVALDY: 18. června. Program: Mše svatá v místním kostele a prohlídka obory s odborným průvodcem. Autobus z Frýdku 8:43, z Ostravy, Dubiny MHD: 8:45. Zastávka: Hukvaldy, hotel. 

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ: 25. června ve Frýdku na staré faře od 9 hodin. Téma: O hřivnách (talentech).

LECTIO DIVINA: 26.června v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Vede P. Mgr. Roman Janáč. Vezměte s sebou Nový zákon. 

Pin It