V úterý 28. května jsme naše Diecézní setkání začali v kostele sv. Václava a to pěkně "akčně".

Otec biskup Martin v kázání reagoval na čtení ze Skutků apoštolů, že celá tato kniha přináší akční příběh o šíření evangelia. Navázal již ve svém kázání na postavu a odkaz kardinála Josefa Berana, kterému byla věnována další část setkání. Po občerstvení duše při mši svaté, občerstvení těla  v prostorách biskupství, jsme měli možnost občerstvit ducha při neopakovatelném koncertě Dvořákových skladeb v podání Mgr. Pavla Kozla. Ten při úvodu každé skladby propojil skladby Antonína Dvořáka s životem kardinála Berana. Poté následovala přednáška s prezentací o životě Josefa kardinála Berana v podání Stanislavy Vodičkové z Ústavu pro studium totalitních režimů. Domů jsme si odnesli nejen spoustu krásných zážitků - duchovních i kulturních, rozšířených obzorů poznání a poučení, ale také vědomí, že "jsme v rukách Božích".

MILOSTÍ BOŽÍ JSEM, CO JSEM. CO JSEM VYKONAL, TOMU MI BYLO POMOŽENO MILOSTÍ BOŽÍ. Arcibiskup pražský a primas český Josef kardinál Beran

Pin It