V měsíci únoru se můžete těšit na další aktivity pro vzdělávání, duchovní obohacení a společná setkání:

- KLAS (Klub aktivních seniorů): 5. února v Ostravě na biskupství od 9:00 hodin. Téma: 100 let československé koruny.

- Setkání seniorů: 6. února ve Frýdlantu nad Ostravicí ve Středisku sociálních služeb od 9:00 hodin. Cyklus Ježíšova podobenství - O marnotratném synu.

- KLAS: 12. února ve Frýdku na staré faře od 9:00 hodin. Téma: Světový den nemocných a péče o ně. Hostem bude lékař. 

- Akademie pro třetí věk: 14. února v Ostravě na biskupství od 9:00 hodin. Pět jazyků lásky v rodině i jinde, aneb "...má mě rád, nemá mě rád...?" představí Bc. Marcela Řezníčková z Centra pro rodinný život Olomouc.  

- Setkání seniorů: 26. února ve Frýdku na staré faře od 9:00 hodin. Cyklus Ježíšova podobenství - O marnotratném synu.

- Lectio divina: 27. února v Ostravě na biskupství od 9:00 hodin. Vede P. Mgr. Roman Janáč. Vezměte s sebou Nový Zákon.


 

Pin It