V měsíci lednu vám nabízíme aktivity, které vám umožná nejen hlubší duchovní prožití aktuálního času, ale také vzdělávání a samozřejmě i společné setkání.

Akademie pro třetí věk:  17. ledna v Ostravě na biskupství od 9:00 hodin. Ústav pro studium totalitních režimů nám představí PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. a  následně nabídne přehled postojů papežského magisteria k totalitním režimům.

- Ježíšova podobenství:  22. ledna ve Frýdku na staré faře od 9:00 hodin.  Podobenství  O ztracené ovci a minci.

 - Lectio divina: 30. ledna v Ostravě na biskupství v 9:00 hodin. Vede P. Mgr. Roman Janáč, CSsR. Vezměte si sebou Nový Zákon.


 

Pin It