Zveme všechny seniory a jejich přátele na tradiční, již 11. diecézní setkání seniorů v Ostravě, které se koná v úterý 29. 5. 2018 v budobě biskupství ostravsko-opavského.

Nezapomeňte, že setkání začíná mší sv. v kostele sv. Václava v 9:00 hodin!

Program a podrobnosti jsou uvedeny na plakátu, vytvořeném pro toto setkání.


 

Pin It